Fakulteta za upravo: Domen Gril, diplomant upravnih ved

Sam je bil na več študijskih izmenjavah, na prvi v Bergnu na Norveškem, in kot poudarja, mu je ta izkušnja "obrnila življenje na glavo v pozitivnem smislu".

O študiju z nekdanjimi študenti

Ob 100. obletnici Univerze v Ljubljani bomo vsak ponedeljek objavili pogovor z eno oziroma enim izmed 26 nekdanjih študentk in študentov. Skozi pogovor o študijskih izkušnjah bodo študentje predstavili 23 fakultet in 3 akademije, ki so članice ljubljanske univerze. MMC RTV SLO je projekt pripravil v sodelovanju s Klubom alumnov Univerze v Ljubljani. Vabljeni k spremljanju prispevkov na www.rtvslo.si/univerza100

Domen Gril se je, potem ko je leta 2017 diplomiral na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani na smeri upravljanje javnega sektorja, zaposlil v Bitstampu, slovenski kriptoborzi, kjer deluje kot agent za obdelovanje podatkov. Kot zatrjuje, mu pri delu zelo pridejo prav znanja iz organizacijskih ved, prava in menedžmenta, ki jih je pridobil med študijem, hkrati pa mu koristijo tudi številne študije primerov, ki so mu kot študentu omogočile vpogled "v realno organizacijo in poslovanje podjetij".

Pravi, da je bil vpis na fakulteto za upravo ena njegovih najboljših, čeprav čisto nenačrtovanih odločitev v življenju. Njegova prva izbira je bila namreč arheologija, a se je zapletlo pri vpisu. V drugem vpisnem roku mu ni preostalo veliko možnosti, saj je bila fakulteta za upravo med redkimi, ki je še imela prosta vpisna mesta.

Domen Gril, prejemnik svečane listine Univerze v Ljubljani, svetuje brucem, naj se udeležujejo obštudijskih dejavnosti, ker jim bo to prineslo dodano vrednost na trgu dela. Foto: MMC RTV SLO
Domen Gril, prejemnik svečane listine Univerze v Ljubljani, svetuje brucem, naj se udeležujejo obštudijskih dejavnosti, ker jim bo to prineslo dodano vrednost na trgu dela. Foto: MMC RTV SLO

Med prednostmi študija na Fakulteti za upravo Univerze v Ljubljani poudarja predvsem multidisciplinarnost programov, ki pripravi diplomante na zaposlitev tako v zasebnem kot javnem sektorju. Majhnost fakultete omogoča študentom, da se lažje sporazumevajo med seboj, s profesorji in s strokovnimi službami. Kot posebej pomembno pa poudarja veliko število partnerskih univerz v tujini za študijske izmenjave.

Njegov predlog za izboljšanje študijskega programa se nanaša ravno na izmenjavo: "Uvedel bi obvezno študijsko izmenjavo na dodiplomskem študiju. To imamo sicer trenutno na programu menedžment v upravi na magistrskem programu, vendar pa bi študentje morali izkusiti tujino že na dodiplomskem študiju. S tem bi pridobili samozavest in samostojnost ter spoznali, da lahko sami rešujejo izzive, ki se jih morda bojijo."

Na izmenjavah je bil tudi sam, na prvi izmed treh v Bergnu na Norveškem: "Od takrat, ko sem odšel v Bergen, se mi je življenje obrnilo na glavo v pozitivnem smislu, naj to zveni še tako klišejsko. S tem ko sem premagal izzive, ki so mi bili v tujini vrženi pod noge, sem pridobil veliko samozavesti in samospoštovanja. Počasi sem začel razmišljati, dobro, zdaj sem to mejo prestopil, kaj je naslednja stopnica."

Študij na Norveškem je bil zanj težji kot v Sloveniji, "ne samo zaradi tega, ker so izpiti v povprečju dolgi štiri ure, ampak ker je veliko sprotnega, individualnega raziskovanja že na dodiplomskem študiju. Zelo spoštujejo kritično mišljenje. Dajo ti študijo primera, ki jo moraš rešiti na podlagi naučene teorije in kritičnega razmišljanja, tako kot v realnem življenju."

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO
Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani. Foto: MMC RTV SLO

Na vprašanje, kako je študij na fakulteti za upravo povezan s prakso, odgovarja, da bi lahko bilo prakse še več od obveznih 160 oziroma 170 ur. Študijske programe bi bilo treba prilagoditi polletni praksi, "saj zdaj v mesecu dni pridobiš le občutek, kako stvari potekajo".

Sam je prakso opravljal kar na fakulteti: "Študij se je vsaj v mojem primeru v celoti povezoval s prakso, saj sem jo opravljal v mednarodni pisarni fakultete za upravo – ustreznejše prakse skorajda nisem mogel dobiti. Moji kolegi so jo opravljali na Fursu in različnih ministrstvih, kjer so dobili konkretne izkušnje iz javne uprave."

Ponudba obštudijskih dejavnosti na fakulteti je pestra, zatrjuje Domen Gril. Fakulteta med drugim podpira športnike, med najprodornejšimi športi sta košarka in dvoranski nogomet, hkrati pa razvija različne oblike tutorstva. Sam je štiri leta "z velikim veseljem" opravljal tutorstvo mednarodnih študentov, ki so v Ljubljano prihajali iz Nemčije, Finske, Francije, Španije, Portugalske, Kitajske itn.

Na vprašanje, kako težavno je bilo iskanje zaposlitve po končanju študija, pravi, da se je za delo v podjetju, kjer je zaposlen, prijavil prek razpisa. "Iz življenjepisa, ki sem ga priložil, je razvidno, da sem imel v času študija veliko obštudijskih dejavnosti, kar me je na koncu verjetno ločilo od preostalih kandidatov in so me izbrali."

Kakšen je njegov nasvet študentom? "Zapomnite si, da je študij le pol univerzitetnega življenja. Ne smete preveč pritiskati samo s študijem, temveč morate gojiti tudi družabno življenje. Pazite na svoje duševno zdravje! Kot drugo pa bi dodal, da se udeležujte obštudijskih dejavnosti, kajti to vam bo prineslo dodano vrednost na trgu dela. Ko boste želeli v neko podjetje, ne bodo pogledali samo vaše diplome in ocen, temveč kaj ste delali poleg študija, po čem se ločite od drugih kandidatov, ki so se ravno tako prijavili za določeno delovno mesto."

Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani na kratko

- Leta 1956 je bila ustanovljena Višja upravna šola.
- Leta 1995 se je Višja upravna šola preoblikovala v Visoko upravno šolo.
- Leta 2003 se je Visoka upravna šola preoblikovala v Fakulteto za upravo.