Večji delež vseh večjih projektov je sofinanciranih iz evropskega sklada. Odločila sva se, da na spletni strani naše občine in na straneh https://www.eu-skladi.si ter evropskasredstva.si pogledava, kateri projekti so bili že izvedeni v naši občini ter za kakšne zneske gre.

Z evropskimi sredstvi so financirane kolesarske poti v občini Brežice ter oskrba okolja v naši občini:

· Cesta od Brežic do Krške vasi, od Brežic do Čateža ob Savi
Vrednost projekta: 2.284.427,82 €
Prispevek EU: 1.827.542,26 €
· Kolesarska povezava iz Brežic v Dobovo
Vrednost projekta: 2.334.012,33 €
Prispevek EU: 1.867.209,86 €
· Oskrba okolja v občini Brežice
Vrednost projekta: 111.080,95 €
Prispevek EU: 71.091,81 €

Tudi v naši občini je bilo nekaj osnovnih šol in vrtec, ki so bili uspešni na razpisu za dodelitev sredstev za Prvo zaposlitev. Podatki za našo osnovno šolo:

· Osnovna šola Brežice: Prva zaposlitev 2016
Vrednost projekta: 16.560,00 €
Prispevek EU: 13.248,00 €

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 sta sofinancirala tudi Večgeneracijski center Posavje, ki ima svoje prostore v Krškem in tudi v Brežicah.

· Večgeneracijski center Posavje
Vrednost projekta: 574.999,99 €
Prispevek EU: 460.000,00 €

Foto: PiNA
Foto: PiNA