Nove kolesarske poti bodo še dodatno povezale tako občane kot tudi kraje. K trajnostni mobilnosti občina spodbuja tudi z uporabo koles, kar prispeva k čistemu in zdravemu okolju.

Evropa za gibanje
Izgradnjo kolesarske steze je financirala tudi Evropska unija, in sicer s pomočjo evropskih sredstev. Nova kolesarska povezava nam mladim res veliko pomeni, saj sem velikokrat hotel v Dobovo s kolesom ali peš. Žal te možnosti prej nisem imel, grem pa sedaj velikokrat s kolesom po novi kolesarski stezi v Dobovo. Odlično je, da je kolesarska steza izven mestnega središča, saj se tako lahko relaksiramo, sprostimo in ukvarjamo s športom. Po drugi strani pa je nova kolesarska steza povezana z že obstoječimi kolesarskimi stezami v Brežicah.

Denarna sredstva
Evropska unija je sofinancirala gradnjo kolesarske steze s pomočjo evropskih sredstev. Naložba je stala 2,86 milijona evrov. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj je občina dobila 1,8 milijona evrov, 450 tisoč evrov je prispevala država, preostanek je pokrila občina. Evropski sklad za regionalni razvoj v letih 2021–2027 omogoča naložbe v pametnejšo, bolj zeleno in bolj socialno Evropo. Na brežiški občini so še zapisali, da je dolgoročni namen investicije »spodbujanje trajnostne mobilnosti, izboljšanje pogojev za varno kolesarjenje in posledično zmanjševanje števila vozil na cesti«.

»Naložba v vašo prihodnost« – tabla ob kolesarski cesti Brežice–Dobova, ki priča o tem, da je steza sofinancirana iz evropskih sredstev. Foto: PiNA
»Naložba v vašo prihodnost« – tabla ob kolesarski cesti Brežice–Dobova, ki priča o tem, da je steza sofinancirana iz evropskih sredstev. Foto: PiNA

Zemljišča
Občina je morala pred gradnjo kolesarske steze kupiti zemljišča tamkajšnjih prebivalcev. Nekateri prebivalci so izsiljevali visoke cene zemljišč, ker gre za javni projekt, pa je občina ponudila lastnikom ocenjeno vrednost zemljišč.

O kolesarski stezi
Kolesarska steza Brežice–Dobova omogoča hitro in varno kolesarsko povezavo med Brežicami in Dobovo. Steza je dvosmerna, njena dolžina pa znaša 4,6 kilometrov. Opažam, da se veliko več otrok, mladostnikov ter tudi starejših ljudi pelje s kolesom, rola, hodi, teče ... Na takšen način bomo lahko tudi izboljšali način življenja otrok in mladostnikov, saj se več gibajo zunaj. Hkrati bomo poskrbeli tudi za zmanjšanje vplivov na okolje.

Nova kolesarska steza
Pravkar poteka tudi gradnja kolesarske poti Brežice–Krška vas. Gre za obširen projekt, saj sočasno urejajo še državno cesto. Za gradnjo kolesarske steze je občina tudi tu pridobila evropska sredstva. Kolesarska pot se bo povezala na že obstoječo kolesarsko pot Brežice-Dobova.