Razstave
()
Podvodne arheološke raziskave
Med letoma 1994 in 2008 je podvodne raziskave izvajala Skupina za podvodno arheologijo - SPA, v zadnjih nekaj letih pa je posamezne akcije izvedla skupina podvodnih arheologov v okviru centra za preventivno arheologijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine. Od lani na tem področju deluje še novoustanovljeni Zavod za podvodno arheologijo. Foto: MMC/Miloš Ojdanić
Podvodne arheološke raziskave
Razstava predstavlja arheološke raziskave, ki so bile v zadnjih letih izvedene v Ljubljanici in njenih pritokih. Foto: MMC/Miloš Ojdanić

Dodaj v

Odkrivanje zgodovine, ki jo prekriva vodna gladina

Razstava o podvodnih arheoloških raziskavah
9. april 2014 ob 14:00,
zadnji poseg: 9. april 2014 ob 14:42
Ljubljana - MMC RTV SLO

Ste vedeli, da so prve podvodne arheološke raziskave pri nas potekale že leta 1884, ko jih je po naročilu Deželnega muzeja pri Vrhniki opravljala avstro-ogrska mornarica? Slovenija se tako lahko pohvali z eno najstarejših tradicij podvodne arheologije, ki jo osvetljuje razstava v Mestnem muzeju Ljubljana.

Gre za zadnjo spremljevalno razstavo ob postavitvi razstave Kolo, 5200 let, na ogled pa bo do 20. aprila. V sodelovanju z Zavodom za podvodno arheologijo želijo predstaviti kompleksnost arheoloških raziskav, ki so jih zadnja leta izvedli v Ljubljanici in njenih pritokih.

Vodni tok Ljubljanice in Male Ljubljanice z obrežji od izvirov v Močilniku in Retovju do razvodja Ljubljanice in Gruberjevega kanala na Špici v Ljubljani je razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Spomeniku pripada še del reke Ljubije na Vrhniki do sotočja z Ljubljanico ter razširjeno območje spomenika med Kaminom pri Bevkah in ledino Livada pri Podpeči. Kako bogata je s historičnimi predmeti struga Ljubljanice s pritoki, pove podatek, da so do zdaj pod vodno gladino na tem območju našli več kot 8.000 predmetov iz različnih obdobij. Še vedno pa je, denimo, blizu struge pri Verdu ujeta edinstvena najdba rimske tovorne ladje iz 1. stoletja.

Leta 2008 je Slovenija ratificirala Konvencijo o varovanju podvodne kulturne dediščine (sprejeto v Parizu leta 2001) in se s tem zavezala k zaščiti kulturnih ostankov v vodnih okoljih in uskladitvi standardov podvodnih raziskav.

Podvodna arheologija, ki zaobjema arheološke raziskave v potopljenih okoljih, kot so morja, reke, jezera, močvirja in potopljene jame, se ukvarja tudi s prepoznavanjem, dokumentiranjem in zaščito kulturnih ostankov in situ ter dvigovanjem in poterensko obdelavo oziroma analizo.

Raziskovanje rimske ladje
Na razstavi so predstavljeni specifični metodološki in tehnični pristopi, ki zagotavljajo ustrezno in kakovostno izvedbo takšnih raziskav. Ogledati si je mogoče tudi film o arheoloških raziskavah rimske ladje in vzpostavitvi državnega depozitorija za moker arheološki les iz leta 2012. Obsežnejši projekt podvodnih raziskav poteka v zadnjih letih na rimski ladji v Ljubljanici pri Vrhniki. Cilj raziskav je natančno dokumentiranje stanja ohranjenih delov ladje, njene velikosti, ogroženosti in zaščite in situ.

M. K.
Historična fotografija iz zbirke Žarka Sajiča
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Podvodne arheološke raziskave
Raziskave rimske šivane ladje v Zatonu pri Ninu leta 2002 (foto: A. Gaspari)
Raziskave rimske tovorne ladje v strugi Ljubljanice leta 2012 (foto: Rok Kovačič)
Prijavi napako
Komentarji
Ta novica trenutno še nima komentarjev.
Kazalo