Sestava Programskega sveta RTV Slovenija

v mandatnem obdobju 2006-2010


Predsednik Programskega sveta: dr. Stane GRANDA
Namestnik predsednika: Jože HRIBERNIK

1. Madžarska narodna skupnost

 • dr. Elizabeta BERNJAK

2. Italijanska narodnostna skupnost

 • Maurizio TREMUL

3. SAZU

 • akad. Janko KOS

4. Predsednik RS

 • dr. Janez GRIL
 • Saša PAUKOVIĆ

5. zaposleni v RTV Slovenija

 • Slavko BOBOVNIK
 • Nataša BOLČINA ŽGAVEC
 • Tom ZALAZNIK

6. Državni zbor RS (na predlog političnih strank)

 • dr. Jana BEZENŠEK
 • Jože HRIBERNIK
 • Tino MAMIĆ
 • dr. Boris VEZJAK
 • dr. Jernej PIKALO

7. Državni zbor RS (na predlog gledalcev in poslušalcev)

 • Boris CIPOT
 • Boris GRABRIJAN
 • dr. Stane GRANDA
 • Peter JANČIČ
 • Tanja KUŠTRIN
 • Bine MATOH
 • dr. Leon OBLAK
 • mag. Stanko OKOLIŠ
 • dr. Hubert POŽARNIK
 • Peter RUDL
 • Jože SNOJ
 • mag. Anton ŠEPETAVC
 • dr. Ivan Janez ŠTUHEC
 • Marjan TERPIN
 • dr. Matevž TOMŠIČ
 • Tomaž HABE

Kazalo