XML-spored!

Za lažje izpisovanje RTV-sporedov so vsebine dosegljive z uporabo oblike XML. Spodaj so navodila za dostop do sporeda.

Uporabljanje povezav za poizvedbe

Na voljo je par povezav, preko katerih se dobi in izvaža podatke sporeda.

Seznam kanalov in povezav na sporede posameznih dni
Povezava: http://api.rtvslo.si/spored/listProvys

Za vsakega od dosegljivih kanalov je vrnjena povezava za dostop do polnega sporeda za izbran dan. Ob času pisanja je na voljo spored za naslednje kanale:

Legenda:

TVS1 - TV, Slovenija 1
TVS2 - TV, Slovenija 2
TVS3 - TV, Slovenija 3
TVKP - TV, Koper
TVMB - TV, Maribor

RA1 - Radio, Prvi program - A1
RA2 - Radio, Drugi program - VAL 202
RA3 - Radio, Tretji program - ARS
RAMB - Radio, Maribor
RAKP - Radio, Koper
RACAP - Radio, Capodistria

Sam izpis XML je v UTF-8 kodni tabeli in vsebuje naslednje informacije:

 • Program, ki ste ga izbrali, v besedi in šifri.
 • Datum, ki ste ga izbrali, v formatu "2013-03-12"
 • Spored sortiran po urah od najnižje do najvišje, skupaj z legendami:
  1. oddaja je podnaslovljena za gluhe in naglušne
  2. oddaja se predvaja v živo prek interneta
  3. oddaja je kodirana za satelitsko predvajanje
  4. ogled oddaje za mladoletne skupaj s starši
  5. oddaja ni primerna za mladoletne
  6. ogled mogoč samo z IP številk v Sloveniji

Vse legende so dostopne pod poljem ATTRIBUTES z imeni SUBTITLES, INTERNET, SATELLITE, WITHPARENTS in INTERNET_GEO.

Dokumentacija, ki podrobno opisuje strukturo in polja XML datotek, je na voljo:
http://api.rtvslo.si/spored/getProvysSpec/html

Pravtako je na voljo DTD, ki služi validaciji XML podatkov sporeda:
http://api.rtvslo.si/spored/getProvysSpec/dtd

Kazalo