Zdravje
false
Postelja in bivalni prostor stanovalca v skupnem prostoru v Hrastovcu. Foto: Varuh človekovih pravic
V dvoposteljno sobo so nameščene dodatne postelje. Foto: Varuh človekovih pravic
Poškodbe inventarja v sobi nasilnega stanovalca. Foto: Varuh človekovih pravic
false
Zaradi pomanjkanja prostora so v enem izmed varovalnih oddelkov uredili namestitev kar v skupnih bivalnih prostorih. Foto: Varuh človekovih pravic
Posledice nasilnega vedenja. Foto: Varuh človekovih pravic
VIDEO
Neprimerni varovani oddel...

Dodaj v

Varuh: Razmere na varovanih oddelkih za osebe z duševno motnjo postajajo nevzdržne

Varovani oddelki socialnovarstvenih zavodov so prepolni
5. september 2017 ob 16:28,
zadnji poseg: 5. september 2017 ob 16:56
Ljubljana - MMC RTV SLO

Varuh človekovih pravic v posebnem poročilu opozarja na kršitve pravic osebam z duševno motnjo pri njihovi neprostovoljni nastanitvi in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov.

"Varuh izda posebno poročilo za zadeve, ki jih dolgo spremlja, vendar to ni prineslo rezultatov. Še vedno je zadeva pereča in obstajajo hude težave," je povedala Nussdorferjeva. Zaradi prepolnih kapacitet osebe na varovanih oddelkih večkrat nastanijo na hodnik ali v skupne prostore, okrnjena je njihova zasebnost, pogosteje se pojavljajo tudi konfliktne situacije.

Zakon iz leta 2009 je uveljavil poseben postopek neprostovoljne nastanitve oseb z duševno motnjo na varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov oz. na oddelke domov za starejše in drugih posebnih zavodov, kjer so osebe nepretrgoma deležne potrebne zaščite in varstva ter zavoda ne morejo zapustiti po lastni volji. Kot poudarjajo pri varuhu, je v zakonu še posebej poudarjeno načelo, po katerem mora biti "vsaki osebi z duševno motnjo pri obravnavi zagotovljeno varstvo njenega osebnega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih svoboščin."

Toda že kmalu po uvedbi zakona so pri varuhu dobili opozorila na prezasedenost varovanih oddelkov in težave, ki so posledica prezasedenosti. "Od tedaj je problematika ves čas pereča, razmere na varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov pa so zaradi prekoračene zmogljivosti teh oddelkov in posledic, ki jih prepolni oddelki povzročajo za stanovalce in zaposlene, vedno bolj nevzdržne," so zapisali pri varuhu človekovih pravic, ki tako kot drugi deležniki skupnost socialnih zavodov Slovenije, posamezne socialnovarstvene zavode in vrhovno sodišče ter pristojna ministrstva neprestano opozarjajo na te težave. Resorno ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kot pravijo, sicer išče mogoče rešitve, vendar stanje ostaja nespremenjeno.

Predstavniki varuha človekovih pravic so na začetku leta obiskali vse štiri posebne socialnovarstvene zavode, ki imajo verificirane varovane oddelke, Dom Lukavci v Križevcih pri Ljutomeru, Socialnovarstveni zavod Hrastovec v Lenartu v Slovenskih goricah, Dom Nine Pokorn Grmovje v Žalcu in Socialnovarstveni zavod Dutovlje v Dutovljah. V njih je na voljo 80 postelj, trenutno pa je nastanjenih 96 oseb.

"V času naših obiskov so bile zmogljivosti prekoračene na varovanih oddelkih dveh zavodov. Na enem varovanem oddelku Doma Lukavci z zmogljivostjo 12 postelj smo srečali 17 stanovalcev, v Socialnovarstvenem zavodu Dutovlje pa je bilo na varovanem oddelku z zmogljivostjo 12 postelj 14 stanovalcev. Ob obisku smo ugotovili, da sta se tudi Socialnovarstveni zavod Hrastovec in Dom Nine Pokorn Grmovje že večkrat srečevala s prekoračitvijo prostorskih zmogljivosti varovanih oddelkov," je povedal namestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih.

Stanje se glede na podatke skupnosti socialnih zavodov Slovenije med letom ni izboljšalo, tako so bila vsa mesta v posebnih socialnovarstvenih zavodih na začetku septembra polno zasedena oz. praktično vsa presegajo svoje zmogljivosti.

"Bivalne razmere stanovalcev na varovanih oddelkih se ob vsaki novi nastanitvi, ki presega zmogljivosti varovanega oddelka, poslabšajo, in sicer tako za novega stanovalca kot tudi za obstoječe stanovalce. Socialnovarstveni zavodi morajo novega stanovalca pogosto nastaniti na hodnik, v jedilnico ali v skupni dnevni prostor ali pa težave s prezasedenostjo rešujejo tako, da v sicer dvoposteljno sobo namestijo še dodatno posteljo, kar poslabša kakovost bivanja. Stanovalcem se tako okrni potrebna zasebnost, pa tudi uporaba kopalnice, sanitarij, omar, jedilnice in skupnih bivalnih prostorov. V prenatrpanih prostorih varovanih oddelkov prihaja pogosteje do konfliktnih situacij, sporov, zlorab oziroma nasilnega vedenja med stanovalci oziroma med stanovalci in zaposlenimi. Socialnovarstveni zavodi so soočeni s položajem, ko niso zmožni zagotoviti zadostne varnosti za stanovalce in tudi ne za zaposlene," je opozoril namestnik varuhinje človekovih pravic.

Šelih je še povedal, da socialnovarstveni zavodi, ki morajo v sodnih postopkih, v katerih se odloča o sprejemih oseb z duševno motnjo na varovane oddelke, na podlagi zakona o duševnem zdravju podati svoje mnenje o izpolnjevanju pogojev za sprejem. Zato pogosto podajo negativno mnenje, predvsem iz razlogov prezasedenosti varovanega oddelka. Enake razloge uveljavljajo tudi v pravnih sredstvih zoper odločitve sodišč o nastanitvi osebe na varovani oddelek. Vendar sodišča takim ugovorom praviloma ne sledijo. Zavodi pa na drugi strani opozarjajo, da zaradi prevelike zasedenosti ne morejo primerno poskrbeti tudi za druge varovance, to pa povzroča veliko stisko med zaposlenimi.

Večje kapacitete ne bi rešile problematike
Toda ali bi večje število namestitev v varovanih oddelkih socialnovarstvenih domov izboljšalo nevzdržne razmere? Zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja Edo Belak, ki sodeluje tudi s slovenskim združenjem za duševno zdravje ŠENT, meni, da bi s povečevanjem kapacitet lahko na neki način ustvarjali ozračje, da bi se povečevalo število psihiatričnih bolnikov.

"Razvojni trendi na področju duševnega zdravja gredo v smeri, da imajo ljudje storitev v svoji skupnosti. Nobeno povečevanje oddelkov ne bo rešilo problematike," je povedal za MMC.

Belak tudi opozarja, da v socialnovarstvene zavode nameščajo vse več mladih ljudi. Tudi zato, ker nimajo potrebne obravnave v svoji skupnosti. "Ko nekdo zapusti psihiatrično ustanovo, zunaj nima ustrezne spremljave. Potem se zgodi učinek vrtečih vrat. Nekdo, ki ni prišel do stanja, da bi lahko funkcioniral zunaj ustanove, se vrne nazaj," pravi. Še posebej naj bi to veljalo za osebe, ki prihajajo iz okolja, kjer je prisoten alkohol ali pa je prisotno nerazumevanje njihove duševne motnje.

"V tujini imajo te osebe v krajih bivanja, kjer preživljajo svoj prosti čas, možnost dostopa do psihiatra, do psihoterapevta, do psihologa in do drugih nevladnih organizacij. S tem se zmanjšujejo možnosti hitre hospitalizacije," pravi Belak.

V Sloveniji pa po njegovih besedah ni dostopnih psihiatrov, psihologov …, razen nevladnih organizacij, ki imajo svoje dnevne centre in stanovanjske skupnosti ter se ukvarjajo s socialnim vključevanjem teh oseb. "To je premalo," dodaja.

Kot zastopnik pravic oseb na področju duševnega zdravja pokriva Dom Lukavci in Socialnovarstveni zavod Hrastovec, kjer prihaja do prezasedenosti, kot so ugotavljali pri varuhu. "Kapacitete so res prenapolnjene in ljudje so preblizu skupaj. Posebej takšni z duševno motnjo ne prenesejo preveč drugih oseb v svoji bližini. Zato pride do konfliktov," pravi.

Ministrstvo: Slovenska ureditev je neustrezna
Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), pod okrilje katerega sodijo socialnovarstveni zavodi, so po poročanju STA-ja v odgovoru na ugotovitve varuha pojasnili, da je problematika nameščanja oseb v te oddelke medresorska in da rešitve iščejo. Delovna skupina pa je ugotovila, da je slovenska ureditev področja neustrezna in unikum v Evropi, zato jo je treba spremeniti.

"Skupina je po pregledu praks iz tujine prišla do sklepa, da je obravnava teh oseb, kot jo poznamo v Sloveniji, ko se po določilih zakona o duševnem zdravju v posebne socialnovarstvene zavode nameščajo osebe, pri katerih zaradi duševnega stanja obstaja velika (ponovitvena) nevarnost storitve kaznivega dejanja, neustrezna in je unikum v evropskem prostoru. Zato je treba ureditev spremeniti, med drugim tudi s spremembami zakona o duševnem zdravju. Sprememba zakona, katere nosilec je ministrstvo za zdravje, je v pripravi," so pojasnili na MDDSZ-ju.

Gregor Cerar
Prijavi napako
Komentarji
Bubbles
# 05.09.2017 ob 20:07
Tukaj praviloma končajo ljudje z resnimi psihičnimi in tudi fizičnimi težavami s katerimi se družina ne more več ukvarjati (velikokrat zaradi starosti staršev, ki za te ljudi skrbijo) in kdor se ni sam srečal z nasilnim človekom s temi težavami nima pojma kaj piše........ko je večji del dneva povsem prijeten, potem pa postane nasilen do konca in naprej (klofute, lasanje, razbijanje....) brez nekega povoda.....takšen v trenutku ogrozi tako sebe, osebje kot ostale varovance.
Preizkusila na lastni koži kot del osebja in vsem, ki se vam ta tema zdi material za .norčevanje vam priporočam, da tam preživite delovni dan
1a34
# 05.09.2017 ob 19:10
Največji problem družbe so patološki narcisi, ki morda na prvi pogled živijo povsem normalno življenje, ki pa sistematsko kršijo pravne norme (zaradi ekstremne lastne depresije/agresije) - zato je dosledno treba obsojati (predvsem večje) sistematske kriminalce (ter jih v zaporu poskušati v drugi fazi socializirati in jim nuditi vso pomoč zaradi nizkega realnega ega), in se ob tem ne sprenevedati. Za družbo so torej nevarni ekstremni deprepati - recimo pri korupciji pri milijonski podkupnini gre za državo za direktno škodo tisoč televizij, da o (materialni) škodi zaradi depresivnega vzdušja oz. malodušja, ki zaradi tega nastaja v družbi, sploh ne govorimo.

Na zaprtih oddelkih bolnišnic pa se znajdejo predvsem ljudje, ki jih ti patološki narcisi oz. patološke razmere, ki so zaradi njih ustvarjene v družbi, spravijo ob živce, in zaradi tega jim naj (ne krivim ne dolžnim) družba ustvari še boljše razmere za okrevanje kot tistim v zaporih, ali pa naj jih vsaj ne stigmatizira s posplošenimi slikami razbitih televizorjev v javnosti.
vnk
# 05.09.2017 ob 17:27
Skenslamo varuhinjo pa unga lobnika, pa se prec mal denarja sprosti.
presenečen
# 05.09.2017 ob 20:27
Ljudem manjka predvsem ljubečih odnosov, v Italiji skušajo ljudi s psihičnimi težavami integrirati v lokalno okolje in so pri tem dokaj uspešni.
vnk
# 05.09.2017 ob 19:15
KLIPAN, vojska je nujno zlo, razen če pričakuješ od drugih držav, da te bodo branile pred norci, kot ga imaš v Severni Koreji. Tvoje frustracije z NATO pa niso nič novega.

Meni se pač zdi smešno, da imamo neizpolnjevanje nekih osnov, po drugi strani pa zaradi neke birokracije imamo dva fikusa s podpornim osebjem, zato da sproducirata poročila, ki nam povedo, da je slabo stanje. Govorim pa zato, ker sta obe poziciji bolj samo zato, da so izpolnjeni neki birokratski normativi, ne pa ker bi zaradi obeh sistem bolje funkcioniral, en celo stoka da rabi več denarja, da bo lahko kaj naredil (oz. trdi, konec koncev, za vsak ukrep so potem potrebne finance, javni sektor pa denar načeloma bolj porabi kot pa sproducira)
Emmure
# 05.09.2017 ob 19:27
x1jin...pojma nimas.pa ne bom razlagal zakaj.taksno pisanje je živi kliše,ki ga pišejo ljudje,ki pojma nimajo.Ti sploh ves kaj je vse potrebno,da človeka prisilno hospitalizirajo?to je debeli fascikl dokumentov,mnenj,...in ce pacient nima opravilne pravice,ki ti jo vzamejo btw resno samo v skrajnih primerih,potem je prisilno v zaprtem oddelku zaradi varnosti sebe in drugih.
x1ijn
# 05.09.2017 ob 17:22
Odločitev, da se nekoga sprejme na zaprt oddelek je vedno poljubna, in se je nikoli ne da strokovno utemeljiti. Skregana je tudi z doktrino v smislu, da bo nekdo na zprtem oddelku (sploh prepolnem) lahko okreval. To je protislovje. Zato se pri nas enostavno na zaprtih oddelkih paciente nafila najprej s pomirjevali, potem pa še z ostalim sranjem, da sploh lahko prenašajo razmere tam.

Sicer pa je veliko ljudi na zaprtih oddelkih neupravičeno. V Mariboru gre na zaprt oddelek vsak, ki je slučajno prišel do psihiatra pod vplivom trave/drog. Isto vsak, ki je skušal storiti samomor (ta niti nima izbire). O posledicah, ki jih to pusti na človeku pa raje ne bi. Tem ljudem na zaprtih oddelkih dobesedno uničijo življenje.

Tako, da ja...slovenska ureditev je unikum, sploh ker je skregan z doktrino.
Bivši uporabnik
# 05.09.2017 ob 19:09
Pa je šel LCD...
KLIPAN
# 05.09.2017 ob 18:38
@vnk
Kaj pa če nehamo plačevat članarino Natu, tam bi se sprostilo par miljončkov?

Sicer pa, to so hude zadeve, vsak od nas lahko samo upa, da teh sob in ustanov nikoli ne bo videl od znotraj.
Adi H.
# 06.09.2017 ob 10:23
Če bi živeli v bolj prijaznem okolju, več z ljudmi delali na duhovnosti in ne bi bil denar glavna vrednota, bi bilo veliko bolje. Tako pa nekateri ne vedo, kako se bodo prebili skozi mesec, kar zagotovo povzroča stres in duševne obremenitve.
Belina
# 06.09.2017 ob 08:44
Psihiatrija je industrija smrti. https://youtu.be/_5dSZnbugpc
Za samo razumevanje kako delujejo antidepresivi in kake katastrofalne posledice ima na paciente, obvezno branje knjige Robert Whitaker, Anatomija Epidemije;Magic Bullets, Psyhiatric Drugs and Astonishing Rise of Mental Illness in America.
ZDA, leto 2014, uporaba psihiatričnih zdravil glede na starost: 0-5 let/1080168 otrok(od tega 110516 otrok na antidepresivih) , 6-12 let/4130340(od tega 686950 na antidepresivih), 13-17 let/3617593(od tega 1444422 na antidepresivih), 18-24 let/5467615(od tega 2860537 na antidepresivih),
25-44 let/21029136(od tega 12400129 na antidepresivih), 45-64 let/28143196(od tega na antidepresivih 16185388), 65+let/17404930(od tega 8566579 na antidepresivih)!!!
vir: cchrint.org/psychiatric-drugs/people-taking-psychiatric-drugs/
Kriminalno početje farmacije in uradnih ustanov pri zdravljenju psiholoških motenj....
Psychotherapist/Psycho the rapist....
ADHD ne obstaja... Prof. Gerald Hühter, https://youtu.be/GbpGakuhJ-Y
Skippy
# 06.09.2017 ob 08:08
Vse, kar je povezano s slovenskim zdravstvom, je v razsulu.

In potem namesto konkurence mislijo vzpostaviti popolni monopol. Noro. Domnevni inteligentneži pa še kar ne vidijo, v čem je problem razpada našega dragega zdravstva.
KunteKinte
# 06.09.2017 ob 06:38
mislim da je kar težko nekoga brez razloga spraviti na zaprt oddelek.. paše neka sodnica to hodi čekirat oz komisija 2 x tedensko.. in podobno
Bubbles
# 05.09.2017 ob 21:28
@1a34
tukaj so praviloma ljudje, ki jim je odvzeta opravilna sposobnost in ja v takšnih ustanovah je zmeraj problem s pojmom človekove pravice......ta je tudi svobodno gibanje, ti ljudje ga pač nimajo zaradi utemeljenega razloga..........je pa katastrofa, da se ustanove prenatrpa s takšnimi ljudmi, ker sama vem kako težko je delati z njimi.....zdej jaz ne vem kdo jih stigmatizira, meni so ljudje kot vsi ostali imajo pač posebne potrebe .......hotela sem s prejšnjim postom povedati, da tole ni tema za norčevanje, da je tv razbit zaradi tekme med x in y ekipo........
1a34
# 05.09.2017 ob 20:59
@Bubbles
Razumljivo.

Vendar: nasilja pa je veliko (preveč) tudi tam, kjer ljudje niso zaprti (rumeni tisk je poln teh novic), tako da ne bi pavšalno še dodatno stigmatizirali.
ps11
# 06.09.2017 ob 13:23
Berem komentarje. Folk, takim ekstremom ne mores pomagat z bozanjem in vklapljanjem v okolje. Taki imajo v glavi drug film. Zadevajo jih s tableti, da se pomirijo za nek cas in jih vec ne goni v nasilje pa divjanje. Take lahko resi samo bog, zdravila jih samo uspavajo. Tudi clovek takemu primeru ne more pomagat, ker mu ne more vzet tega kar je v njem, da ga goni.
Mirko Tipka
# 06.09.2017 ob 07:42
Ali so res nekateri naši politiki zasedli domove z duševno motenimi osebami, da so sedaj takšne razmere?
robrina
# 06.09.2017 ob 07:15
Prav, da se govori tudi o tej temi! Zelo pomembno je, da imajo oskrbovanci ustrezne pogoje, prav tako zaposleni v teh zavodih! Ne razumem pa v članku gospoda Belaka, da povečevanje kapacitet ne bo rešilo problematike? Ja, gotovo ne bo rešilo problematike duševnega zdravja, bo pa rešilo problematiko prenatrpanosti!! - meni se zdi nesprejemljivo, da nekdo spi v dnevnem prostoru, na hodniku, po trije v sobi za enega ali dva! Sploh take osebe, ki imajo res težave o katerih se večini tu niti ne sanja.
Ti ljudje morajo biti nastanjeni bolj ustrezno in mi je prav hudo, ko je pravzaprav tako majhen odziv javnosti (beri - malo komentarjev). Je pa za Slo do EU verjetno bolj pomembno, da imamo ustrezno nastanjene prišleke ... žalostno!
1a34
# 05.09.2017 ob 21:54
@Bubbles
Razumljivo.
Želel sem le dati nekoliko širšo sliko oziroma zakaj je tako kot je oziroma kako naj bo (le) z mahnimi popravki tako, kot je za družbo dobro.
1a34
# 05.09.2017 ob 19:22
Razmere tam, kjer so ljudje zaprti bodisi v bolnišnicah ali v zaporih, pa morajo vseskozi nadzirati neodvisne inštitucije in nenapovedano, saj si enkrat, ko si tam, zelo ranljiv.

Naj za začetek na vseh na zaprtih oddelkih bolnišnic in zaporov (čeprav kot rečeno gre za inštitucije, ki niso v nobeni povezavi druga z drugo), npr. montirajo klimatske naprave, da ne bi bilo slučajno takih zlorab poleti v največji vročini. In naj ima zapornik izbiro, ali bo v sobi s klimatsko napravo ali ne (če ga moti) - saj nismo v srednjem veku.
KapoReđime
# 05.09.2017 ob 22:10
Tukaj lahko zelo hitro končaš. Pravmu stopiš na žulj. Ta pokliče socialno, socialna pritisne na tvojega osebnega zdravnika in čez pol ure te že zvezanega v jopič vlečejo na odelek in živ več ne prideš ven.
Kazalo