Képaláírás: Hosszúfalui műkedvelő színjátszók és tűzoltók 1930 körül. Forrás: Az eredeti fénykép a hosszúfalui Fehér Éva és Fehér Ferenc családi fényképgyűjteményéből származik.

A két világháború közötti muravidéki magyar kulturális életről mesélünk. A művelődési élet kibontakozását ezekben az években módszeresen zavarták a hatóságok. Ami azonban 1919-ig természetes volt, az valamilyen formában e nehéz helyzetben is utat tört magának. De vajon milyen úton-módon?