A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség Tanácsának 5. soros ülésén a tagok egyhangúlag fogadták el a Göntérházi Kétnyelvű Általános Iskola, valamint az 1-es és 2-es Számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskolák, illetve a Lendvai Óvoda 2023/24-es tanévre vonatkozó nemzetiségi programját. Az oktatási intézmények gazdag nemzetiségi programjukat a magyar nyelv tanulásán és erősítésén keresztül, a magyar tannyelvi csoportokon át, a különböző szakkörök hagyományőrző foglalkozásain, valamint táborokon, vetélkedőkön és versenyeken való részvétellel valósítják meg.