Razkrižjén tartotta 91. rendes ülését a Muravidéki Fejlesztési Régió Tanácsa. Számos, a régiót érintő időszerű kérdést tartalmazott az ülés napirendje. A muravidéki községek polgármesterei egyebek közt érintették a közhasznú munkák körüli gondokat, a szennyvíziszap eltávolításának kérdését, a regionális jellegű egyesületek társfinanszírozása körüli gondokat és több, az egészségügy területére vonatkozó témát is.