A Lendvai Községi Tanács szerdán megtartott 3. soros ülésén a tagok elfogadták a 2023-as költségvetést, amely több mint 20 és fél millió euró bevételt tervez. Az ülésen egyhangú támogatást kapott a község idei évi sportprogramja, a gazdasági közszolgáltatások programjai és a kis kommunális tisztítóberendezések szubvencionálásának terve is. A tanácstagok elfogadták Lendva távfűtési rendszerének 2031-ig terjedő fenntarthatósági tervét és a Lendvai Idősek Otthona által nyújtott házi családgondozás gazdasági árának emelését. Ugyanakkor a polgármester javaslatára elnapolták a Lendvai Óvoda gazdasági árának emeléséről szóló szavazást.