Protestniki so pred mesecem dni pred državnim zborom pozivali politiko, naj odvzamejo koncesijo Dravskim elektrarnam Maribor za gradnjo hidroelektrarn na Muri. Foto: BoBo

Na okoljskem ministrstvu že od januarja 2012 dalje teče postopek priprave državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrstje-Mota na Muri, je v ponedeljek v državnem zboru kot odgovor na vprašanje poslanca Andreja Rajha (SAB) povedal okoljski minister Simon Zajc.

Okoljsko ministrstvo je februarja potrdilo ustreznosti okoljskega poročila, da je plan nesprejemljiv, ker izkazuje bistvene vplive na okolje. "Na podlagi tega zaključka smo pripravili več gradiv, ki so trenutno še v medresorskem usklajevanju," je pojasnil minister.

Ministrstvo predlaga 'načrt A', in sicer sklep vlade o zaustavitvi postopka priprave državnega prostorskega načrta za območje hidroelektrarne Hrastje-Mota. Torej bi se vlada na podlagi okoljskega poročila že zdaj odločila, da državni prostorski načrt ustavi.

'Načrt B' pa je, da se postopek nadaljuje in sledi javna razgrnitev študij variant in okoljskega poročila, nato pa odločba o nesprejemljivosti plana. Gradiva bi se v tem primeru dopolnila "s preciznimi izravnalnimi in nadomestnimi ukrepi" in nato bi se investitor in pobudnik odločila, ali bosta predlagala začetek postopka prevlade drugega javnega interesa oz. prevlade interesa energetike proti okolju.

Ministrica Bratušek bi pretehtala posledice

Na poslansko vprašanje je odgovarjala tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ki je zanikala nekatere očitke, češ da je zagovornica energetskega lobija. "Sem pa kot ministrica za infrastrukturo, zadolžena tudi za energetiko, dolžna opozoriti vlado, preden se odloči, kakšne posledice določena odločitev ima. In jaz sem vesela, da sva se z ministrom Zajcem prejšnji teden dogovorila, da bomo dali na papir vse posledice oziroma posledice vseh variant, s katerimi se na ministrstvu za okolje in prostor v povezavi z reko Muro ukvarjajo," je dodala.

Spomnila je, da cilji Slovenije glede 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije v končni bruto uporabi energije do leta 2020 ne bodo doseženi. Dodala pa je, da ni proti temu, da se na Muri ne gradijo hidroelektrarne, če bo na mizi okoljsko poročilo, da se hidroelektrarn na tej reki zaradi okoljskih razmer ne da graditi.