Mura je povezovalna nit obmurske pokrajine. Foto: SOJ RTV SLO/Ana Dular Radovan
Mura je povezovalna nit obmurske pokrajine. Foto: SOJ RTV SLO/Ana Dular Radovan

Minister za okolje Jure Leben, ki je certifikate podelil skupaj z Miguelom Clüsenerjem Godtom iz omenjenega programa, je povedal, da bo kot okoljski minister deloval v dobro reke Mure in tega zaščitenega območja, "zato hidroelektrarn na reki Muri ne bo". V medresorsko usklajevanje je že dal predlog, da se ustavi državni prostorski načrt za gradnjo hidroelektrarne na tej reki.

"Kot vemo, je okoljsko poročilo negativno in trenutno ne vidim potreb, da ta postopek poteka naprej, tako da bo moral investitor v prihodnjih letih znova pogledati, kako take objekte umestiti v prostor, da bodo recimo okoljsko sprejemljivi," je pojasnil Leben.

Minister Jure Leben je že podal predlog za ustavitev državnega prostorskega načrta za gradnjo HE-ja na Muri. Foto: MMC RTV SLO
Minister Jure Leben je že podal predlog za ustavitev državnega prostorskega načrta za gradnjo HE-ja na Muri. Foto: MMC RTV SLO

Leben je nadaljeval, da se zaveda, da je Mura vir in osrednja povezovalna nit življenja v obmurski pokrajini. Človek in narava sta jo oblikovala z roko v roki in skrbela za to pokrajino, ki jo gradijo ohranjena reka, mokrišča, obsežni poplavni gozdovi in značilna kmetijska krajina, bogati pa jo tudi izjemna kulturna dediščina. Z ustanovitvijo biosfernega območja in formalno podelitvijo tega naziva se je po besedah ministra pravo delo za razvoj območja šele začelo.

Pomursko razvojno partnerstvo

Gordana Beltram z okoljskega ministrstva je pojasnila, da je pri nadaljnjih korakih na vrsti pomursko razvojno partnerstvo, kjer se bodo oblikovali prednostni projekti, kot je na primer kolesarska pot, ki bo povezovala pet držav, Slovenijo, Avstrijo, Hrvaško, Madžarsko in Srbijo, in biosferna območja v njih.

Clüsener-Godt vidi prednost območja v tem, da bo imela Slovenija dostop do znanj v tej mreži biosfernih rezervatov in bo lahko znanje tudi delila, in v razvoju turizma, saj bo petdržavno območje prvo tovrstno na svetu. To je tudi koncept za ohranjanje miru in dobrososedsko sodelovanje, je dodal.

Gostitelj, velikopolanski župan Damijan Jaklin, je napovedal, da se bodo v regiji dogovorili o prednostnih projektih in jih tudi izvedli, zdaj toliko bolj zavzeto, ker minister ne vidi prihodnosti v hidroelektrarnah, ampak v biosfernem območju.