In tudi rekatolizacija je poznejša kot v slovenskih deželah, ki so spadale pod habsburško monarhijo. S tem se začne obdobje, ko se v krepitev narodne zavesti vplete tudi ”katoliška stran”. Sočasno s prebujanjem zavesti o skupni pripadnosti z vsemi Slovenci pa se krepi tudi madžarski raznarodovalni pritisk na Prekmurce.

Dr. Klavdija Sedar. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija
Dr. Klavdija Sedar. Foto: SOJ RTV SLO/RTV Slovenija

O iskanju narodove identitete v Prekmurju govori Klavdija Sedar, slovenska latinistka in jezikoslovka, raziskovalka in sodelavka ZRC SAZU, zaposlena kot domoznanka pri Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, govorila o slovenskem slovstvu v Prekmurju.

Mejniki identitete: Slovensko slovstvo v Prekmurju