Temeljni razlog je bil, da je bila večina slovenskega ozemlja pod Habsburško oblastjo, Prekmurje pa pod ogrskim kraljestvom. Čeprav je bila rekatolizacija tudi v Prekmurju močna, pa so ohranili razmeroma mirno sobivanje obeh osrednjih Cerkva. O tem govori Klavdija Sedar, slovenska latinistka in jezikoslovka, sodelavka ZRC SAZU, domoznanka v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti.

Mejniki identitete: Verstva v Prekmurju