Na območju enote Maribor mesto z okolico:
KAJUHOVA ULICA.: med 7:30 in 8:30 uro.
TEKSTA VODOVODNA ULICA.: med 8:00 in 9:30 uro.
ZIMICA 1: med 7:30 in 15:00 uro.
TIHA ULICA BREZJE; GRADIŠKA 8: med 11:00 in 13:00 uro.
ZIMICA 2; JABLANCE: med 7:30 in 11:00 uro.
DOLGE NJIVE: med 11:30 in 13:30 uro.
In LEHEN 4: med 8:00 in 13:00 uro.

Na območju enote Slovenska Bistrica:
GABROVLJE: med 8:00 in 10:00 uro.
SLOVENSKE KONJICE BLATO: med 8:00 in 11:00 uro.
In TEPANJE 4: med 8:00 in 9:00 uro.

Na območju enote Gornja Radgona:
SLAMNJAK 1; HERMANCI; SLAMNJAK 2-PETEK; ILOVCI; ILOVCI 2: med 8:00 in 14:00 uro.
ČRMLJENŠAK 1: med 7:30 in 10:30 uro.
In SLAPTINCI: med 9:00 in 11:00 uro.

Na območju enote Murska Sobota:
MELINCI: med 8:00 in 10:00 uro.
SOBOTA GRAMOZNICA 2; SOBOTA GRAMOZNICA 3: med 5:00 in 6:30 uro.
DOLGA VAS 1: med 8:00 in 11:00 uro.
MELINCI FUNDOŠI: med 11:00 in 14:00 uro.
In SOBOTA PLOVNI BAGER SGP; SOBOTA GRAMOZNICA 1: med 5:00 in 8:30 uro.

Na območju enote Ptuj:
SENEŠCI 1: med 9:00 in 13:00 uro.
MAJŠPERK-BREG: med 9:00 in 13:30 uro.Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani