Na območju enote Maribor mesto z okolico:
PEKRE 1: med 09:30 in 10:15 uro.
DAMIŠEVO NASELJE: med 09:00 in 13:30 uro.
POŠTA TEZNO: med 11:00 in 14:00 uro.
BORŠTNIKOVA UL.: med 08:00 in 09:30 uro.
ZG. DUPLEK ŠOLA: med 08:00 in 14:00 uro.
KAPLA 8; KAPLA 11: med 08:30 in 14:00 uro.

Na območju enote Gornja Radgona:
ŽEPOVCI-VAS: med 08:00 in 14:00 uro.
STOGOVCI; ŽEPOVCI-MLIN; GRABE; ŽIBERCI; ŽIBERCI 2-VAS; ŽEPOVCI-TRAVNIKI; ŽEPOVCI 2; DROBTINCI; ROŽENGRUNT 3-VOG.; JANHOVA 2: med 08:00 in 09:00 uro.
ŽICE 1; ŽICE 3; ŽITENCE 3: med 08:30 in 11:30 uro.
RADENCI HOTEL RADIN: med 13:00 in 16:00 uro.
LEDINEK 1: med 08:00 in 13:30 uro.

Na območju enote Murska Sobota:
RANKOVCI: med 08:00 in 13:30 uro.
LENDAVA 4: med 08:00 in 10:30 uro.
STREHOVCI: med 10:30 in 14:00 uro.

Na območju enote Ptuj:
SREDIŠČE 1; OBREŽ 1; SREDIŠČE 3-OLJARNA; SREDIŠČE-FARMA; GRABE; SREDIŠČE-DROGA; SREDIŠČE GASIL.DOM; OBREŽ 2; SREDIŠČE-TRATE; OBREŽ-GRABE; SREDIŠČE 5; SREDIŠČE-ORTRADE; SREDIŠČE-JAKL; SREDIŠČE-BE JURŠA: med 08:00 in 10:00 uro.
TRŽEC 1: med 08:30 in 14:00 uro.
SREDIŠČE-SLOG; SREDIŠČE MMP: med 08:00 in 10:00 uro ter med 11:00 in 13:00 uro.

Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si