Na območju enote Maribor mesto z okolico:
ISTRSKA UICA: med 9:00 in 10:00 uro.
NJEGOŠEVA ULICA: med 5:00 in 7:00 uro.
OBRAČALIŠČE LIMBUŠKA CESTA: med 11:30 in 13:00 uro.
RUŠE 7: med 8:30 in 11:00 uro.
ŠOBER DVOR; ŠOBER 2 in 4 med 8:10 in 12:50 uro.
KRČEVINSKA ULICA: med 12:00 in 13:00 uro.
HUDI KOT 1: med 11:00 in 13:00 uro.
RIBNICA 2: med 9:00 in 11:00 uro.
RANČE; POLANA 3: med 9:00 in 13:00 uro.
In SLADKI VRH 3: med 8:00 in 14:00 uro.

Na območju enote Slovenska Bistrica:
HOTINJA VAS 4-DOLE; RAČE 3: med 8:00 in 14:00 uro.
SPODNJA LOŽNICA JERIČ: med 7:30 in 8:00 uro.
In STEPIŠNIKOVA 2: med 8:00 in 13:00 uro.

Na območju enote Gornja Radgona:
DESNJAK 1: med 8:30 in 11:30 uro.
HRAŠENSKI VRH; KOCJAN; MURSKI VRH 1in 2 , HRASTJE MOTA 4; RAČKI VRH; HRAŠENSKI VRH 2; MURŠČAK; KOCJAN 2; STANETINCI 2; ROŽIČKI VRH 4: med 8:15 in 14:00 uro.
MORAVSKI VRH 1 in 2; NOVI VRH; DRAKOVCI-VRH: med 8:00 in 11:00 uro.
In ČRMLJENŠAK 2: med 8:00 in 09:30 uro ter med 10:00 in 13:30 uro.

Na območju enote Murska Sobota:
KOBILJE: med 8:30 in 13:30 uro.
In MOŠČANCI TRGOVINA: med 11:00 in 12:30 uro.

Na območju enote Ptuj:

GORCA 2; JABLOVEC; GORCA-ČRPALIŠČE: med 12:00 in 14:00 uro.
DORNAVSKA CESTA: med 8:00 in 9:00 uro.
In ŽABJAK 3: med 8:00 in 12:00 uro.