Na območju enote Maribor mesto z okolico:
CRNEKOVA UL.: med 12:30 in 13:30 uro.
TRČOVA I; VUKOVSKI VRH: med 09:00 in 10:00 uro.
RAZVANJE 4; KORBUNOVA UL.: med 08:00 in 13:30 uro.
BORŠTNIKOVA UL.: med 11:00 in 12:00 uro.
ZG. DOBRENJE 1; ZG. DUPLEK ŠOLA: med 08:00 in 14:00 uro.
ŠTRIHOVEC VODOVOD: med 08:00 in 11:00 uro ter med 13:00 in 14:00 uro.
NOVINE 3; TRČOVA NAD BRODOM: med 08:00 in 09:00 uro.
ROGOZA 2 NOVA: med 08:00 in 12:00 uro.
BREZNO VAS: med 08:30 in 14:00 uro.

Na območju enote Slovenska Bistrica:
PRAGERSKO TEHTNICA: med 07:00 in 10:00 uro.
ZBELOVSKA GORA; ZBELOVSKA GORA 2 ČRP.; ZBELOVSKA GORA 3; ZBELOVSKA GORA 4; PENOVJE 2-KOREN; PENOVJE: med 08:00 in 14:00 uro.

Na območju enote Gornja Radgona:
RADOSLAVCI 1; LOGAROVCI 1; KOKORIČI 1; PRECETINCI-MLIN; LOGAROVCI 2; LOGAROVCI 3-MARI.; GRABE 1; BRANOSLAVCI; VOGRIČEVCI; GAJŠEVCI; RADOSLAVCI 2; KOKORIČI 2-PREL.; PRECETINCI 3; GRABE 2; LOGAROVCI 4; BORECI ELEKTRARNA NA BIOPLIN: med 08:00 in 10:00 uro.
VIDEM: med 11:00 in 14:30 uro.
PLODERŠNICA 1; VELKA 2; SP. VELKA; VELKA 3; ROČICA 2; ZG.GRADIŠČE; VELKA 4; ZGORNJI GASTERAJ 2; ŽITENCE 5; ŽITENCE 6; PLODERŠNICA 2; PLODERŠNICA 3: med 09:00 in 11:00 uro.
SP. GASTERAJ 1: med 08:30 in 09:30 uro.
ZG. VOLIČINA 1: med 08:00 in 13:00 uro.
LEDINEK 2: med 07:45 in 08:30 uro.
LENART 7 - PETOVAR: med 13:00 in 16:00 uro.
ČRNCI HLEVI: med 12:00 in 14:00 uro.
SP. ŽERJAVCI: med 12:00 in 13:30 uro.

Na območju enote Murska Sobota:
PETANJCI 1; PETANJCI ZGORNJI; RANKOVCI VAS; PETANJCI SPODNJI; VANČA VAS; PETANJCI ZGORNJI MURA; TIŠINA RUŽIČ; SODIŠINCI RECEK; PETANJCI POKOPALIŠČE: med 08:00 in 08:30 uro ter med 12:30 in 13:00 uro.
NEDELICA: med 08:00 in 14:00 uro.
BOREJCI; RANKOVCI GSM: med 08:00 in 13:00 uro.
RENKOVCI 2: med 08:30 in 11:00 uro.
ČENTIBA GORICE: med 08:00 in 10:00 uro.
TRNJE SPODNJE; ŠALOVCI DOL; ŠALOVCI BREG: med 12:00 in 13:00 uro.

Na območju enote Ptuj:
APAČE 2: med 09:00 in 13:00 uro.
LOČIČ 1; LOČKI VRH; DESENCI 1; LOČIČ 2-VAS; DESENCI 2; LOČKI VRH 2: med 08:30 in 10:30 uro.
JANEŽOVSKI VRH: med 11:00 in 13:00 uro.
POLENCI 2: med 08:00 in 12:30 uro.
MARIBORSKA 3: med 08:00 in 09:00 uro.
HUM 3: med 08:00 in 14:00 uro.
PODGORCI 3: med 12:00 in 14:00 uro.

Podrobnejše informacije in morebitni preklici napovedanih izklopov so na spletni strani www.elektro-maribor.si