Foto: Google/Gogle maps
Foto: Google/Gogle maps

Poslušalec Martin nas je v eni izmed oddaj vprašal, kdaj bo urejeno parkirišče pod Koroškim mostom v bližini Bezenškove ulice.

Občina je ob tem sicer napovedala še obnovo drugih parkirišč, kot so tista ob Dvorani Tabor in Kovinarju in v Linhartovi ulici ob ročni avtopralnici ter dotrajani garažni hiši v ulici Pohorskega odreda.

Objavljamo odgovor mariborske občine:

"Urejena in oddana v najem so parkirišča ob Mestni občini Maribor in ob Regionalni razvojni agenciji za Podravje (za nakupovalnim središčem Europark). Najemniki redno plačujejo parkirnino in parkirišča so polno zasedena.

Za vsa ostala parkirišča, ki so jih Mestne nepremičnine s koncesijo pridobile v upravljanje, je potreben večji finančni vložek za ureditev in nato oddajo v najem (postavitev parkomatov, ograditev, ureditev zemljišč, sanacija in ureditev vhodov v GH itd.). Za vsa pridobljena parkirišča Mestne nepremičnine dobro skrbijo, usposobili pa jih bodo sčasoma, ko bodo imeli na razpolago več finančnih sredstev.

Do sedaj so bila vložena finančna sredstva sredstva v spremembo in način odpiranja že obstoječih avtomatskih zapornic na parkiriščih.

Vse nadaljnje nove investicije so še v fazi načrtovanja."