Foto: Euranet
Foto: Euranet

Še posebej v zadnjih dveh letih smo se ljudje naučili, da je ustrezna higiena rok ključnega pomena pri preprečevanju prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni. Z umivanjem rok z vodo in milom na relativno enostaven način fizično odstranimo umazanijo in mikroorganizme z naših rok.

Tovrstnega početja, seveda potrebnega, pa je bilo v preteklih dveh letih veliko. Nekako so te navade tudi ostale in kaj hitro se ljudje znajdemo na meji med potrebno osebno higieno in tisto povečano, ki terja porabo večje količine vode in ostalih pripomočkov. Voda je seveda osnova življenja in skrbna (u)poraba je ključna.

Na ravni Evropske unije je uporaba čiste pitne vode urejena, kot izpostavlja Lara Flis iz Sektorja za upravljanje voda pri Ministrstvu za okolje, je bila »maja leta 2020 je bila sprejeta prenovljena evropska uredba o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. Namen te uredbe je zagotoviti, da je predelana voda denimo uporaba vsaj za namakanje v kmetijstvu.«

To je seveda zelo pomembno, saj se ponovna uporaba vode pozitivno pozna tudi pri vplivu na okolje. Tudi v domačem okolju oziroma v gospodinjstvih lahko za okolje naredimo veliko, če, kot izpostavlja Lara Flis »uporabljamo varčne in učinkovite naprave, če zajemamo in ponovno uporabljamo tudi deževnico. Varčno rabo vode se da vzpodbujati tudi s cenovno politiko, saj je cena prekomerne uporabe vode višja, plačujejo pa se tudi okoljske dajatve. Prekomerna raba vode pa pomeni tudi več odpadne vode, ki jo je potrebno očistiti na čistilnih napravah, kar pa je povezano s stroški in nenazadnje porabo energije.«

A tudi na mednarodnem nivoju je skrb za vodo, vodne vire ter iskanje najboljšega razmerja med porabo in uporabo vode za izboljšanje higienskega minimuma. Strokovnjake na tem področju ima tudi UNICEF, Michael Emerson Gnilo je strokovnjak za WASH (Water, Sanitation and Hygiene), gre za področje osredotočeno na vodo, sanitarije in higijeno. »V UNICEF-u spodbujamo uporabo storitev upravljanja varnosti in sanitarij ter vodnih storitev, storitev vode s trakom in redno umivanje rok z milom. Menimo, da če imate dostop do te osnovne storitve WASH, boste lahko preprečili bolezni, hkrati pa boste lahko imeli dostojanstvo, ki je povezano s tem, da ste nekdo, ki ima dostop do teh osnovnih človekovih pravic. Ljudem veliko pomeni, če lahko vidijo sebe, kot nekoga, ki je čist in se ob lahko tem dobro počuti.«

Prebivalstvo na Zemlji se povečuje in s tem kajpak naraščajo potrebe po dostopu do vode in ostalih osnovnih higienskih dobrin. A po eni strani prebivalci Zahodnih držav vse bolj padamo v pretirani svet preventivne higiene, s tuširanji po večkrat na dan, z umivanjem zob ob odprti pipi ali s pretiravanjem pri uporabi raznih izdelkov, ki nam pogosto dajejo le občutek večje varnosti in zaščite pred bakterijami in virusu, ko pa temu dejansko ni zmeraj tako – je pa veliko izdelkov, ki jih trg ponuja slabo za naše okolje, saj povečujejo porabo omejenih naravnih virov. V Sloveniji, kot je že izpostavila Lara Flis iz Sektorja za upravljanje voda pri Ministrstvu za okolje, dostop do vode ni otežen, saj smo zaradi svoje geolokacije bogati z vodnimi viri.

Ampak že na območju Evropske unije ni vsepovsod tako, kaj šele drugod po svetu. Michael Emerson Gnilo iz UNICEF-a glede zavedanja o pomembnosti vode izpostavlja, da je »za nas pomembno, da promoviramo vodo kot dragocen vir, tudi v državah, kjer ni pomanjkanja vode. Pomembno je, da se tako obnašajo vsi, ker to vpliva na druge reči, kot so denimo stroški oskrbe z vodo. Na koncu bomo morali vsi plačevati višjo ceno, predvsem zato, ker če želimo, da nam voda priteče do domačih cevi, moramo imeti dobro infrastrukturo za obdelavo in dostavo te vode do vsake pipe. Vodo pa je potrebno črpati iz naravnih in nacionalnih virov. Vse to zahteva denar, energijo in čas, zato bodo morala gospodinjstva plačati več denarja in davek bo plačalo tudi okolje.«

Spoštovani, kolikokrat na teden pomislimo na povezavo med vodo in okoljem, med porabo in uporabo? Ljudje, ki živimo v privilegiranem in socialno razvitem svetu pogosto pozabljamo, kako pomembno je skrbeti za jutri že danes. Odgovornost do sebe in okolja se začne zdaj, pri vsakemu izmed nas. Natočimo si kozarec čiste pitne vode iz pipe in ozavestimo, da te možnosti nima vsakdo.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International - Radio Si / Projekt Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope