Foto: Arctur
Foto: Arctur

Pri iniciativi Turizem 4.0 gre za največji raziskovalno-razvojni projekt v zgodovini Slovenije doslej, ki je posvečen turizmu. Sodelujejo vse tri največje slovenske univerze in sicer pod vodstvom visokotehnološkega podjetja Arctur in Skupnosti Občin Slovenije. Kot poudarja vodja oddelka Turizem 4.0 pri podjetju Arctur, dr. Urška Starc Peceny, je Turizem 4.0 »veliko več, gre za eno iniciativo, ki skuša združiti skupaj področje turizma in novih tehnologij iz industrije 4.0, ki so zahtevne in drage. Gre za uporabo virtualne resničnosti, velikih zbirk podatkov in umetno inteligenco. V bistvu gre za iskanje rešitve, ki slonijo na temu, da osnova vsega razvoja kvaliteta lokalnega prebivalstva in šele potem turisti in ostali deležniki. Te tehnologije je namreč potrebno približati vsem, kar pa danes še ni realnost

To pravzaprav pomeni, da z iniciativo Turizem 4.0 partnerji izvajajo inovacije, ki so novost in zahtevne za implementirati. Tovrstni pristop ni nov le v Sloveniji in Evropi ampak tudi po celem svetu. Starc Pecenyeva ob tem izpostavlja »tako, da smo Slovenci glede tega razvoja na področju turizma in vnašanja teh tehnologij res neke vrste ledolomilci, predvsem, če govorimo o podatkih, o zbiranju podatkov na evropski način. Tukaj smo Slovenci tisti, ki postavljamo smernice in upam, da kmalu tudi standarde.«

Znotraj iniciative Turizem 4.0 se zavedajo, da ne delajo le še ene nove aplikacije, ki bi jo ljudje uporabljali, temveč gre za sistemske rešitve, ki bodo osnova za inovativne aplikacija, ki bodo usmerjene v natančno določena polja uporabe. Kot ob tem dodaja dr. Urška Starc Peceny v bistvu » vodimo več projektov na nacionalni in evropski ravni, kjer so osnova stebri, da se skupaj zbirajo informacije in podatki, ki same po sebi nimajo pomena, ampak pri merjenju učinka turizma in za ugotavljanje turističnih tokov prav te informacije nato prihajajo vem kot obogatene informacije. Bi pa želela poudariti, da smo Slovenci lahko zelo ponosni, saj je ideja nastala še pred Covidom, ko še nihče ni razmišljal o digitalizaciji turizma in ideja je bila kaj storiti, če želimo preusmeriti turiste na nove destinacije. Zato je nastala pobuda, kako združiti kulturno dediščino in novo tehnologijo, to se je zgodilo pred približno 2 leti. Tako smo v Sloveniji postali eni vodilnih, ki pri več kot 30 destinacijah digitalizira najprej primere kulturne dediščine in po nekih standardih razvijamo 3D modele in s pomočjo tega se razvija nove turistične izkušnje

Glavni preskok je v tem, da digitalizirana kulturna dediščina zaživi v nekih novih izkušnjah, v novi hibridni realnosti. S tem vsa dediščina v fizični obliki ne ostane pozabljena, ampak, se počasi to prenaša v nek nov način digitalnega doživljanja turizma, ki se je v času pandemije Covida pokazal kot prava rešitev. Izpostaviti gre seveda prebojno inovacijo Turizma 4.0, t.i. Model učinka turizma (ang. Tourism Impact Model – TIM), ki omogoča spremljanje, analizo in napovedovanje negativnih in pozitivnih učinkov turizma na vsa področja življenja v izbrani lokalni skupnosti.

Za tovrstne podvige, pa so potrebna tudi zadostna finančna sredstva, tako na nacionalni ravni, kot s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dr. Urška Starc Peceny, vodja oddelka Turizem 4.0 pri podjetju Arctur ob tem izpostavlja, da »prvi razvojno-raziskovalni projekt, ki smo ga imeli na začetku, je imel na voljo skupaj 2,3 milijona evrov sredstev in je bil v bistvu prvi tovrsten obsežen projekt posvečen turizmu v Sloveniji. Lahko bi celo dejali, da turizem pred tem ni bil na nacionalni ravni smatran kot razvojno-raziskovalna dejavnost. Izzivi pa so se v zadnjih letih sprememb v svetu spremenili, tako za velike, kot majhne deležnike

Partnerji pri iniciativi Turizem 4.0 imajo seveda še ogromno dela in načrtov, saj so si zadali graditi turizem prihodnosti, kjer je kvaliteta lokalnega življenja prebivalstva center okoli katerega se razvija vse ostalo. Starc Pecenyeva ob tem poudarja, da »največ šteje »kulturna dediščina, merjenje na osnovi realnih podatkov iz lokalnega okolja. S tem bi dobili evropski odgovor, ne ameriški in ne kitajski, temveč evropski in tega se je potrebno zavedati. To mi gradimo in tukaj bomo Slovenci zaorali ledino in drugi nam bodo v tem sledili.«

Iniciativa Turizem 4.0 je finančno podprta s strani sredstev Republike Slovenije, preko pristojnih institucij in Evropske unije s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj Turizma 4.0 je preoblikovati turistično industrijo v vrednostno gospodarstvo. Ideja je soustvarjati nove storitve in izdelke v turističnem sektorju z namenom nenehnega izboljševanja kakovosti doživetij.

Turizem 4.0 kot digitalni odziv na potrebe razvoja turizma v EU in po svetu

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si / Euranet Plus Slovenija – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus