Slovenščina na dlani Foto: Promocijsko gradivo
Slovenščina na dlani Foto: Promocijsko gradivo

Slovenski jezik, ki ga vsakodnevno uporabljamo, se spreminja, spreminjajo se tudi nekatera pravila. A osnov slovenskega jezika se je potrebno dobro naučiti, da lahko jezik vsakodnevno primerno uporabljamo. Že nekaj generacij se pritožujemo, da so učenci vedno manj pismeni, pravi vodja projekta Slovenščina na dlani, slovenistka dr. Natalija Ulčnik, izredna profesorica Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, a se s tem ne strinja: »Pismenost se razvija na različnih področjih in na nekaterih so mladi zelo pismeni, celo veliko bolj, kot smo bili mi v njihovih letih. Res pa je, da imajo primanjkljaje na določenih področjih, predvsem na področju znanja knjižnega jezika, kjer pa jim prav mi s tem projektom lahko pomagamo

V projektu Slovenščina na dlani že nastaja novo interaktivno e-učno okolje, ki bo pomagalo vsem učencem in dijakom, da bodo znanje lažje usvojili. Namenjen je izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine. To je razdeljeno na 4 vsebinske sklope: na pravopis, slovnico, frazeme in pregovore ter besedila. Vsak sklop bo vseboval tudi številne vaje, naloge in izzive, ki bodo primarno namenjeni učencem od 6. razreda OŠ in dijakom od 1. – 4. letnika, vendar pa bo okolje uporabno tudi za širšo javnost. Dodali bodo tudi bazo znanja, v kateri bodo zbrane vse razlage, pojasnila in ponazoritve, ki bodo pomagale pri reševanju vaj, uporabne bodo tudi v obliki namigov za reševanje. Učno okolje bo v veliki meri avtomatizirano, tako, da ga bodo učenci lahko uporabljali tudi samostojno. »Omogočena bo sprotna povratna informacija o uspešnosti reševanja, vodena bo statistika. Okolje bo torej na nek način tudi individualizirano, saj bo prepoznavalo uporabnikovo uspešnost oz. neuspešnost in ga usmerjalo od ene naloge k drugi. Dodane bodo tudi animacije in igričarski elementi, ki bi lahko učence dodatno animirali za učenje - premagovanje ovir, doseganje različnih stopenj, nagrajevanje. Okolje bo precej inovativno, dostopno pa bo tudi na pametnih telefonih in tablicah, « še pojasnjuje dr. Ulčnik.

Projekt Slovenščina na dlani se je začel izvajati avgusta lani in bo potekal do leta 2021, ko bo učno okolje, ki ga zdaj že preizkušajo, na voljo vsem, tudi v prosti uporabi. V prvem projektnem letu so že uspeli veliko postoriti, razlaga vodja projekta Natalija Ulčnik: »Vzpostavili smo spletno stran, intranet portal, Faceboook in Twitter profil. Izdelali smo prototip učnega okolja in ga predstavili na šolah, s katerimi sodelujemo, izvedli smo izobraževanja za učitelje in natečaj, na katerem so sodelovali učenci in dijaki. Pripravili smo tudi gradiva za učitelje, pripravljamo tudi strokovno monografijo. Zbiramo problematična mesta, ki učencem in dijakom povzročajo največ težav, pripravljamo korpuse, kjer pravkar poteka pridobitev avtorskih pravic in pregledovanje besedil. Pripravljamo tudi bazo frazemov in pregovorov, ki jih bomo bolj podrobno slovarsko predstavili.«

Projekt poteka na Univerzi v Mariboru, na Filozofski fakulteti, na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in na Pedagoški fakulteti. Sodelujejo raziskovalke in raziskovalci iz različnih področij, iz slovenistike, didaktike, jezikovnih tehnologij in programiranja. Tesno sodelujejo s 14 šolami po Sloveniji, ki se lahko vključujejo v zasnovo predloga in posredujejo svoje ideje. Projekt Slovenščina na dlani sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v znesku 837.000,00 EUR, kar znaša 80 % vseh sredstev, 20 % sredstev prispeva Republika Slovenija.

Darja Potočan, Radio Slovenia International; projekt Euranet Plus – Boljše razumevanje Evrope