Seja Sveta za Slovence po svetu. Foto: Vlada RS
Seja Sveta za Slovence po svetu. Foto: Vlada RS

Svet vlade za Slovence po svetu je na seji v Ljubljani obravnaval vprašanja, povezana z ohranjanjem slovenščine, in strategije vračanja izseljencev v domovino.

"Na tej seji se je spet izkazalo, da Slovenci, kamor koli že gremo in kamor koli nas ponesejo noge, obdržimo Slovenijo v svojem srcu," je dejal Golob in poudaril, da so predstavniki vseh slovenskih skupnosti po svetu poudarili navezanost na Slovenijo in željo, da se vez z matično domovino ohrani in okrepi.

Na srečanju, prvem v novi sestavi, so obravnavali področja sodelovanja med slovenskimi skupnostmi po svetu in domovino, pri čemer je bilo ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete na prvem mestu.

"Pomoč, ki jo pri tem nudi Slovenija, je vzorna," je ocenil premier in dodal, da si želi vlada pomoč v prihodnje še okrepiti, predvsem na področju poučevanja slovenščine v predšolski vzgoji.

Kako pospešiti vračanje izseljencev v Slovenijo

Govorili so tudi o sodelovanju med skupnostmi in domovino na poslovnem ter znanstvenoraziskovalnem področju, pa tudi o tem, kako pospešiti vračanje izseljencev v Slovenijo. Tako Golob kot Arčon sta pri tem omenila akcijski načrt vlade, ki pa je po besedah ministra še v osnutku.

"Globalno ali pa v širšem kontekstu lahko zaključimo, da je bil sestanek sveta zelo konstruktiven, v izrazito pozitivnem duhu in da bomo v prihodnje lahko ravno zaradi tega zgradili še več mostov do naših slovenskih skupnosti v izseljenstvu in predvsem, da bo Slovenija lahko na svoje izseljence še bolj ponosna in enako tudi oni na svojo domovino," je še dejal Golob.

Kaj je Svet za Slovence po svetu

Svet za Slovence po svetu je stalno posvetovalno telo vlade, ki ga poleg predsednika in podpredsednika sveta tvori še 19 članov. Od tega je šest predstavnikov državnih organov in institucij ter organizacij civilne družbe iz Slovenije in 13 članov predstavnikov Slovencev po svetu.