Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

RTV Slovenija vse oddaja štiri nacionalne radijske programe in tri televizijske programe v HD-tehniki preko satelita.

Spremljanje programov je omogočeno iz satelita na orbitalni poziciji 16° vzhodno.

Parametri za spremljanje programov v visoki ločljivosti so navedeni spodaj.

Za sprejem programa v HD-tehniki je potrebno na sprejemniku (to je lahko televizor ali ločen sprejemnik, ki pa mora podpirati sprejem DVB-S2-tehnologije) preko nastavitev sprožiti funkcijo iskanja programov z novimi parametri. Po uspešnem iskanju bo sprejemnik na novo najdene programe dodal v seznam programov in tako omogočil gledalcu spremljanje programov v visoki kakovosti (HD-tehniki).

Le sprejemniki, ki podpirajo tehnologij DVB-S2 in HD, omogočajo spremljanja programov v visoki kakovosti. Zato je potrebno biti pri nakupu novega sprejemnika pozoren, da vsebuje oznako DVB-S2.

S satelitskim oddajanjem Oddajniki in zveze dopolnjuje osnovno poslanstvo - zagotovitev signala nacionalnih radijskih in televizijskih programov na ozemlju Republike Slovenije in njenem zamejstvu. Tako je moč govoriti o skoraj 100% pokritosti s signalom. Še več, kajti satelitska oddajna tehnika ni omejena s političnimi mejami.

Nacionalne televizijske in radijske programe je možno spremljati širom Evrope, v Severni Afriki in na bližnjem Vzhodu.

Za sprejem sta potrebni le parabolična antena in satelitski sprejemnik (glej Sprejemna oprema).

Nastavitve sprejemnega sistema

ime satelita: 16A
orbitalna pozicija: 16°E (vzhodno)
polarizacija: Vertikalna
frekvenca: 11.637 MHz
simbolna hitrost: 30.000 sym/s
kodno razmerje (FEC): 2/3
sistem odklepanja: VIACCESS

Dodatne informacije lahko dobite na brezplačni telefonski številki klicnega centra OE OZ 080 28 68 ali na ozm@rtvslo.si


Sprejemna oprema

Satelitski sprejemni sistem sestoji iz:

  • parabolične antene (pogovorno satelitski krožnik) z nizkošumnim sprejemnim blokom (angl. Low Noise Block – LNB),
  • satelitskega sprejemnika (angl. Integrated Receiver Decoder – IRD oz. Set Top Box - STB) in
  • običajnega televizorja.

Antena mora biti montirana zunaj objekta na prostem s prostim pogledom proti jugu. Nizkošumni sprejemni blok je preko oklopljenega kabla povezan s satelitskim sprejemnikom, ki je nato priključen na televizor.

Pri izbiri sprejemne antene priporočamo izbrati nekoliko večji premer (vsaj 90 cm), da zagotovimo sprejem tudi ob manj ugodnih vremenskih pogojih. Sprejemni blok mora biti primeren za digitalni sprejem (večja stabilnost lokalnega oscilatorja).

Satelitski sprejemnik mora biti obvezno digitalni z oznako DVB. Na tržišču obstaja več vrst sprejemnikov:

  • sprejemnik z vgrajenim Viaccess dekodirnikom. Tovrstni sprejemnik omogoča ob uporabi satelitske kartice RTV Slovenija spremljanje celotnega radijskega in televizijskega sporeda. Možno je spremljanje tako nekodiranih kot tudi kodiranih vsebin na satelitu.
  • sprejemnik s splošnim vmesnikom (angl. Common Interface - CI) brez vgrajenega Viaccess dekodirnika. Sprejemnik v osnovni izvedbi omogoča spremljanje vseh nekodiranih vsebin. Za dostop do kodiranih oz. zaklenjenih vsebin je potrebno v čitalnik s splošnim vmesnikom vstaviti Viaccess dekodirni modul, vanj pa satelitsko kartico RTV Slovenija. Le tako je možno spremljanje vseh vsebin RTV Slovenija na satelitu.
  • sprejemnik za sprejem nekodiranih programov (angl. Free To Air – FTA). Najbolj preprost in zato tudi najcenejši tip sprejemnika omogoča spremljanje le nekodiranih vsebin. Oddaje, ki so kodirane oz. zaklenjene s tovrstnim sprejemnikom ni mogoče spremljati in sprejemnika tudi ni mogoče nadgraditi. Zato ne priporočamo nabave tovrstnega sprejemnika.

RTV Slovenija nima neposrednega vpliva na brezhibno delovanje različnih satelitskih sprejemnikov zato se v primeru težav obrnite na proizvajalca, uvoznika ali monterja opreme.


Programi na satelitu
ProgramService IDVideo IDAudio IDTeletext TTXT+VBI ID
SLO1 HD3431411412415
SLO2 HD3432421422415
SLO3 HD3433431432415
RASLO Prvi3434
452
RASLO Val 2023435
462
RASLO Ars3436
472
RASLO Radio Si3437
492

V kolikor satelitski sprejemnik programov pri samodejnem iskanju ne najde, si lahko pomagate z zgornjo tabelo servisov in številkami pripadajočih slikovnih (video) in zvokovnih (audio) paketov.


Zaklepanje programov

RTV Slovenija pridobi z nakupom programskih vsebin pravico do njihovega oddajanja v svojem programu. Cena za nakup se oblikuje glede na zanimivost vsebine in predvideni krog gledalcev. Najzanimivejše so vsekakor športne vsebine, ki so zato tudi najdražje. RTV Slovenija želi zmanjšati stroške, zato v tovrstnih primerih pridobi pravice do distribucije programa le v Republiki Sloveniji in za pripadnike slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah ter za slovenske izseljence in zdomce.

Da bi zaščitili avtorske pravice, je treba vsem drugim gledalcem onemogočiti spremljanje teh vsebin. Pri prizemni televiziji z oddajniško in pretvorniško mrežo je pokrivanje geografsko omejeno zaradi upadanja sprejemnega signala zunaj Republike Slovenije.

Pri satelitskem oddajanju tovrstne omejitve ni. Satelitski signal RTV Slovenija je mogoče spremljati po vsej Evropi, v Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu, zato je treba krog gledalcev omejiti z uporabo sistema za kodiranje oz. zaklepanje.

RTV Slovenija v ta namen uporablja sistem Viaccess. Za spremljanje kodiranih oziroma zaklenjenih vsebin na sporedu RTV Slovenija je potreben satelitski sprejemnik z možnostjo dekodiranja Viaccess. V sprejemnik je treba vstaviti satelitsko kartico RTV Slovenija.

RTV Slovenija zaklepa le nekatere televizijske vsebine. Te so v sporedih označene s posebnim simbolom .