Foto:
Foto:

Krečič je violinist in skladatelj s statusom samozaposlenega v kulturi, ki živi in ustvarja v Sloveniji. Glede morebitnega odhoda v tujino pravi takole: "Vsak ima svoje želje in cilje, pa tudi vsako področje je zgodba zase. Verjamem, da je v določenih panogah v tujini bolje, morda lažje. Tudi v kulturi so opazne nekatere razlike med Slovenijo in večjimi državami, res pa je, da se glasbeniki med seboj precej povezujemo in sodelujemo ne glede na meje. Današnji čas s preprostimi komunikacijskimi sredstvi pripomore k temu, da lahko pridemo do sodelovanja s tujino, ne da bi se morali tja preseliti."

Krečič je prepričan, da se v času slovenske samostojnosti nekako pokazalo, da je kultura postala v očeh vodilnih obrobna panoga, kar samo po sebi kaže na slabo stanje duha. "Že to, da je sploh potrebno na take stvari opozarjati, je težava. Tako se ne morem veseliti kakšnih pomembnih izboljšav, ampak gredo stvari iz leta v leto na slabše. To potrjujejo tudi moji starejši kolegi glasbeniki, ki so bili dejavni že dosti pred mano."

Pa vendar ostaja optimističen: "Slovenija je lepa dežela in država z velikim potencialom - tudi v umetnosti. To moramo veliko bolj izkoristiti."