Foto:
Foto:

Aleš Ude je vodja Odseka za avtomatiko, biokibernetiko in robotiko na Institutu "Jožef Stefan".


Kako se spominjate obdobja osamosvajanja in kaj ste pričakovali?
Kmalu po plebiscitu sem odšel na doktorski študij v Karlsruhe v Nemčiji, tako da sem bil ob razglasitvi samostojnosti v tujini. Iz obdobja osamosvajanja se spominjam predvsem stalnih napetosti, ki so takrat nastajale zaradi slabih odnosov s Srbijo.

Zame je bilo najpomembneje, da se Slovenija vključi v EU in da se s tem tudi raziskovalcem olajša vključevanje v evropske in svetovne raziskovalne tokove. Takrat se ni zdelo, da bi bilo to mogoče doseči v enotni Jugoslaviji. Končno je bilo pomembno tudi, da so se kmalu po osamosvojitvi odstranile ovire za potovanja po Evropi. Ob koncu osemdesetih let je vse več evropskih držav uvajalo vizume za jugoslovanske državljane, tako da sem imel težave celo pri obiskovanju svoje bodoče žene, ki je takrat študirala v Strasbourgu. Takrat so na francosko-nemški meji še obstajale kontrole, Francija pa je za Jugoslovane zahtevala vizume. To so potem ukinili zelo kmalu po priznanju Slovenije.

Vi ste kot uspešni znanstvenik na svojem področju ostali v Sloveniji, številni uspešni in visoko izobraženi posamezniki pa odhajajo v tujino. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi odšli?
Po osamosvojitvi sem bil (s presledki) več kot deset let v tujini (Nemčija in Japonska), vendar sem ves čas ohranjal stik s svojim matičnim odsekom na IJS-ju. Ko sem končal podoktorski študij na Japonskem, sem se moral odločiti, kako naprej. Ker sem imel možnost za stalno zaposlitev na IJS-ju, sem se na koncu skupaj z družino vendarle odločil za vrnitev v Slovenijo. Ker smo danes na IJS-ju dobro vključeni v mednarodne projekte, se da tudi pri nas veliko narediti. Je pa res, da je bolje ostati v tujini, če nekdo želi sodelovati pri projektih, ki zahtevajo zelo velike finančne vložke, in seveda če je višina plače najpomembnejša stvar.

Kako ocenjujete obdobje zadnjih 25 let? Kako vidite našo državo in kako razmere v vaši panogi? Je bolje, slabše ...?
Takoj po osamosvojitvi raziskovalcem ni bilo lahko, saj denarja za raziskave ni bilo veliko. V celoti pa so se stvari od osamosvojitve do začetka krize leta 2008 na večini področij zelo izboljšale. Danes je več možnosti za sodelovanje s kolegi po svetu kot pred letom 1990, zato je tega sodelovanja precej več.

Žal so se sredstva, ki jih dobimo iz državnih virov, po letu 2011 bistveno zmanjšala. To nam danes povzroča veliko težav pri ohranjanju ravni naše raziskovalne dejavnosti. To nam je za zdaj na našem odseku sicer uspelo nadomestiti z večjim deležem mednarodnih projektov, vendar gre pri tem za izredno kompetitivne projekte, pri katerih je težko vzdrževati kontinuiteto na daljši rok.


TV spot je del nove vizualne podobe TV Slovenija, ki je namenjena zaznamovanju 25-letnice Slovenije.