Foto:
Foto:

G

V 80. letih je delal, študiral obramboslovje in postopno napredoval. Leto pred vojno za Slovenijo je diplomiral na Fakulteti za družbene vede in se aktivno vključil v proces osamosvajanja, napredoval in opravljal vse pomembnejše vojaške naloge v okviru Teritorialne obrambe v Prekmurju in na Štajerskem.

Že kmalu po vojni je imel čin majorja, a se je vojaško še izpopolnjeval doma in sredi devetdesetih let v Združenih državah Amerike, kjer je dokončal magisterij iz vojaških ved na National Defence University v Washingtonu. Že kot general je v Ljubljani doktoriral iz obramboslovja s temo o transformaciji oboroženih sil po koncu hladne vojne na primeru Slovenske vojske. Danes je v pokoju in si kot Predsednik Zveze slovenskih častnikov močno prizadeva povezovati veteranske in druge domoljubne organizacije.

Njegovim spominom na vojno za Slovenijo prisluhnite v oddaji Domovina v srcu.