Foto:
Foto:

al Ciril Ribičič. Potem ko slovenske pobude za večjo samostojnost, enakopravnost in avtonomnost niso bile sprejete, so Slovenci kongres zapustili.