Grem volit! evropske poslance: Kaj misliš o sodelovanju slovenskih evropskih poslancev?

Bi torej morali nastopati bolj enotno? Ali, če sploh, komunicirajo med sabo o vprašanjih, pomembnih za Slovenijo? Ali bi morali glede teh nastopati bolj enotno? Ali pa bi morali na prvo mesto postaviti interese Evropske unije kot celote in delati v dobro vseh Evropejcev?

Ni dialoga, ni komunikacije?

"Čeprav je jasno, da so evropski poslanci, ki zastopajo Slovenijo, že doma člani različnih strank, v evropskem parlamentu pa člani še drugih različnih strank in se zato tudi njihove politične odločitve nekako morajo skladati s programom njihove politične stranke, bi morda morali bolj upoštevati tudi to, kaj si želimo državljani Slovenije, kaj bi bilo dobro za Slovenijo na splošno in se manj ozirati na omejitve, ki jih postavlja stranka," pravi Tadej.

Po njegovem mnenju slovenski evropski poslanci premalo sodelujejo, saj "ni nekega dialoga, ni neke komunikacije med njimi, da bi postali neki enotni odgovor na Evropsko unijo," še razmišlja.

Enotnost vsaj glede temeljnih vprašanj

"Glede na to, da jih je samo osem, bi pričakoval predvsem to, da bi se poenotili oziroma zedinili glede nekih temeljnih vprašanj," pravi Jakob in kot primer navaja različne reakcije slovenskih poslancev, ko je šlo za zadeve, ki so se neposredno dotikale Slovenije, kot v primeru izjave predsednika evropskega parlamenta Tajanija.

"Mislim, da bi morali bolj sodelovati, saj ne glede na to, kateri stranki pripadajo, najprej predstavljajo interese Slovenije oziroma tistih, ki so jih volili in jim omogočili to mesto. Torej bi morali na prvo mesto postaviti njih in nato interese političnih strank," pravi Jakob.

Različnost mnenj je razumljiva, a vsak, ko gre za vpliv na Slovenijo, bi pričakovali več enotnosti, pravijo mladi iz projekta Grem volit! Foto: MMC RTV SLO
Različnost mnenj je razumljiva, a vsak, ko gre za vpliv na Slovenijo, bi pričakovali več enotnosti, pravijo mladi iz projekta Grem volit! Foto: MMC RTV SLO

Najprej kot Evropejci?

Uli se zdi smiselno, da v evropskem parlamentu poslanci niso organizirani po narodnosti, ampak po politični pripadnosti ali orientaciji, saj se ukvarjajo z zadevami, ki niso nujno narodno specifične, ampak so skupne vsej Evropski uniji. Tako meni, da bi bilo treba v evropskem parlamentu narodnost postaviti nekoliko ob stran in se pogovarjati o skupnih interesih Evropejcev. "Za nacionalne interese in slovensko politiko je prostor tu (v Sloveniji, op. a.), za evropsko pa v evropskem parlamentu," pravi Ula.

A tudi Ula je presenečena, ko spremlja različne odzive glede zadev, ki so "specifične za Slovenijo." "Kar je vsaj nenavadno, glede na to, da predstavljajo nas," pravi, a hitro doda, da niti Slovenci kot narod in niti slovenski politiki nimajo skupne vizije ali skupnih interesov, ampak so razdvojeni. "Seveda bodo zato tudi evropski poslanci razdvojeni. Zdi se mi, da dokler obstaja razkol ali razdvojenost ali množina nekih pogledov v Sloveniji in v slovenski politiki, potem bo ta obstajala tudi med slovenskimi poslanci v Evropi. In zdi se mi, da nima smisla dajati nekega vtisa enotnosti zunaj, v evropskem parlamentu, saj je treba to enotnost najprej doseči tu (v Sloveniji) in šele potem bo lahko projicirana v evropski parlament,” svoj pogled na slovensko realnost predstavi Ula.

Že doma na različnih bregovih, kaj šele v Evropi

S tem se strinja tudi Ema Odra: "Tudi če gremo iz evropske ravni nazaj na našo, slovensko, nacionalno raven, vidimo, da je tudi v našem parlamentu težko priti do enotnosti."

Predstavljajo Slovenijo

"Prav je, da vsak poslanec zastopa svoje politično mišljenje, a hkrati je prav, da se tudi zaveda, da je še vedno državljan Slovenije in da predstavlja vse Slovence kot celoto, ne samo svoje stranke," pravi Pina, ki meni, da je razlog za premalo sodelovanja predvsem premalo komunikacije in predstavljanja lastnih stališč v okviru skupine slovenskih poslancev. Ne moti je različnost mnenj, pravi pa, da smo "že kot Slovenija na splošno preveč razklani – levi, desni, neopredeljeni, tisti, ki volijo, tisti, ki ne … Še vedno pa smo Slovenci in predstavljamo sebe in svoj narod in večkrat bi se morali tega zavedati."

Preseči ideološke razlike

Tudi Grega je prepričan, da bi bilo lahko sodelovanje med slovenskimi evropskimi poslanci boljše, da bi bili lahko veliko bolj enotni. "Morali bi preseči te strankarske in ideološke razlike in se pač povezati," je prepričan.

Predvsem v primeru tematik, ki neposredno zadevajo Slovenijo, bi bilo prav, da bi se slovenski poslanci poenotili in potem zavzeli neko skupno stališče, pravi tudi Ervin. "Ker če so že med seboj razdeljeni v teh primerih, jih ne bo nihče resno jemal pri drugih stvareh," je še dejal.

"Glede slovenskih evroposlancev in njihovega sodelovanja mislim, da bi morali strankarske interese pustiti malo zadaj in v prvo linijo postaviti interese Slovenije, ker če se primerjamo s Hrvaško, njihovi poslanci vedno stopijo skupaj, ko je boj za lastno državo ključnega pomena," pa je bil konkreten Danijel.

Mladi iz projekta Grem volit! evropske poslance so: Grega Bajc, Jakob Batič, Pina Grabar, Danijel Kovačič Grmek, Tadej Kobal, Ema Odra Raščan, Ula Nikolaja Ratajec in Ervin Rems.