Za župana se v Slovenskih Konjicah potegujejo trije kandidati. Foto: BoBo
Za župana se v Slovenskih Konjicah potegujejo trije kandidati. Foto: BoBo

Miran Gorinšek se bo tokrat potegoval že za svoj četrti mandat. Med prioritetami v naslednjem obdobju poudarja gradnjo novega bazena, za kar so pred kratkim že podpisali pogodbo z izvajalcem, poživitev mestnega jedra in vseh javnih površin z rednimi kulturnimi dogodki ter ureditev območja stare tržnice z dostopom do nove.

Ob tem bi posodobil Osnovno šolo Pod goro in širil glasbeno šolo, zgradil prizidek v zdravstvenem domu, se lotil urejanja komunalne opreme v poslovni coni Tepanje ter nadaljeval gradnjo stanovanj in urejanje kanalizacije oziroma vodovoda v nekaterih odročnejših krajih.

Njegov protikandidat Bojan Podkrajšek bi se lotil priprave prostorskega načrta in pridobivanja zemljišč za gospodarsko ter stanovanjsko dejavnost, še bolj bi podprl razvoj podjetništva in kmetijstva.

Podprl bi nekatere infrastrukturne projekte na področju komunale in prometa, med drugim gradnjo vodovoda Tolsti Vrh, krožišč v Tepanju, Zečah in Slovenskih Konjicah, ureditev nekaterih občinskih cest in pločnikov na podeželju, pa tudi obnovo in širitev nekaterih vzgojno-izobraževalnih institucij v občini.

V Starem trgu bi prazne lokale ponudil po subvencionirani ceni za tri leta, podpiral bi razvoj turizma, kjer vidi predvsem priložnost v vinskem turizmu, še izdatneje bi podprl tudi šport, kulturo in krajevne skupnosti. Širil bi tudi zmogljivosti institucionalnega varstva starejših, mladim pa bi pomagal z zvišanjem enkratne denarne pomoči ob rojstvu otroka.

Poenotenje na levici
Stranke na levici so se tokrat poenotile in za skupnega kandidata predlagale Darka Ratajca, med podporniki pa je tudi nekdanji dolgoletni župan Janez Jazbec. Kot je dejal kandidat, se je za ta korak odločil, ker si želi sprememb pri načinu vodenja občine. Po njegovem mnenju je nujen dialog med županom in preostalimi deležniki lokalnih oblasti, česar je bilo do zdaj premalo.

Na področju investicij bi nadaljeval in končal začete in pogodbeno že dogovorjene projekte, saj je pogodbe treba spoštovati. Neenakost pogojev življenja v posameznih delih občine bi postopoma in z dodatnimi sredstvi odpravljal z uvedbo participatornega dela porabe občinskega denarja, za kar bi letno namenil odstotek iz občinskega proračuna.

Ob tem dodaja, da je v občini okoli 650 podjetij, za katera bo imel v primeru izvolitve vedno odprta vrata in zagotovljen posluh za reševanje odprtih vprašanj, pri katerih lahko pomaga občina.