V Sežani se za župansko mesto poteguje pet kandidatov. Foto: Radio Koper
V Sežani se za župansko mesto poteguje pet kandidatov. Foto: Radio Koper
Jožko Čuk
Med županskimi kandidati je tudi nekdanji direktor GZS-ja Jožko Čuk. Foto: BoBo

Jožko Čuk, 66-letni upokojeni magister organizacije in poslovne politike, ki je v javnosti poznan predvsem kot nekdanji direktor Gospodarske zbornice Slovenije in Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica, se je za kandidaturo odločil po vabilu predsednika stranke SMC Mira Cerarja.

Čuk bi uvedel sodelovalni proračun in krepil policentrični razvoj občine, zavzemal bi se za delovanje stanovanjskih zadrug, na področju gospodarstva bi okrepil povezovanje s sosednjo Furlanijo - Julijsko krajino in Trstom ter načrtno spodbujal sodelovanje z zamejskimi kraškimi občinami. Med večjimi projekti v prihodnosti je naštel sežansko južno obvoznico, ureditev poslovnega območja in kanalizacije.

Kandidat stranke Dobra država, 47-letni nekdanji policist iz Povirja Claudio Merslavič, je v politiki še neznano ime. Ob izvolitvi bi se posvetil skrbi za starejše, spodbujal bi medgeneracijsko sodelovanje, se trudil za zmanjšanje brezposelnosti in skrbel za to, da bi imeli delo prav vsi.

Merslavič je prepričan, da je gonilo razvoja podjetništvo, zato bi znižal komunalni prispevek in subvencioniral podjetništvo, kar bi pripomoglo k rasti plač in večjemu zadovoljstvu občanov, pa tudi k zaposlovanju mladih. Zgradil bi študentski kampus, mladim omogočil lažjo pot do stanovanj in ustanovil stanovanjsko zadrugo. Meni, da bi morala občina bolj sodelovati s Kobilarno Lipica in izkoristiti njen potencial.

Kandidat Zveze za Primorsko (ZZP) je 47-letni magister teologije Peter Štoka. V zadnjih štirih letih je deloval kot občinski svetnik v Sežani. Program je zastavil na desetih točkah, na prvo mesto je dal razvoj malega gospodarstva in obrti. Na področju kmetijstva bi poleg pridelovalcev vina spodbujal prosto pašo in s tem preprečeval zaraščanje Krasa. V Trstu bi postavil paviljon za Kras in Brkine.

V Sežani bi zgradil glasbeno šolo in gasilski dom, v Dutovljah bi uredil staro vaško jedro, v Lokvi bi uredil etnografsko zbirko v Templjarski hiši in status vojaškega muzeja, v Tomaju bi rešil degradirano učiteljišče, obnovil prvotni kamniti zvonik in našel prostor za Kjudrovo knjižnico. V Povirju bi oživil staro šolo, za Lipico in njen razvoj pa bi sprejel enotno strategijo.

Dolgoletni občinski svetnik
55-letni prometni inženir David Škabar ima med kandidati najdaljšo politično kariero. Že pet mandatov je občinski svetnik; prve tri v občini Hrpelje-Kozina, drugi mandat pa končuje v Sežani. Bil je tudi sežanski podžupan. Zato bi posebno pozornost posvetil krajevnim skupnostim.

Škabarju se je na prejšnjih lokalnih volitvah za las izmuznilo župansko mesto. Tudi tokrat se na volitve podaja s podporo svoje liste Prava pot. Po njegovem mnenju Sežana potrebuje podjetniško infrastrukturo, ki bi privabljala nove naložbe. Kras bi moral zaživeti brez občinskih in državnih meja, vključno z Lipico, kjer bi na prvo mesto postavil konje in klasično šolo jahanja. Prepričan je, da potrebuje šport novo središče, starejšim pa obljublja večgeneracijski center. Občina bi morala več storiti, da zadrži mlade doma in jim ponudi možnost zaposlitve.

Neodvisni svetnik
Andrej Sila
, 48-letni gozdarski inženir iz Sežane, se je za kandidaturo odločil po štirih letih dela v sežanskem občinskem svetu, kamor se je uvrstil s svojo neodvisno listo; z njeno podporo kandidira tudi tokrat.

Program je zgradil na dveh točkah – turizmu in gospodarstvu oziroma podjetništvu. Za izboljšanje kakovosti življenja občanov stavi na enakomeren razvoj mesta in vasi, spodbujal bi kmetijstvo, saj želi preprečiti zaraščanje in ohraniti kraško krajino, povečal bi ponudbo kulturnih in drugih prireditev. Na športnem področju bi ponudil čim širšo paleto možnosti udejstvovanja. Zaveda se, da bo treba veliko vložiti v športne objekte, ki so dotrajani, zavzema se za gradnjo 25-metrskega bazena in ureditev igrišča z umetno travo. V Sežani bi zgradil še eno osnovno šolo.