V Murski Soboti se za mesto župana potegujeta le dva kandidata. Foto: MMC RTV SLO/V. K.
V Murski Soboti se za mesto župana potegujeta le dva kandidata. Foto: MMC RTV SLO/V. K.

Aktualni župan Aleksander Jevšek je doktor znanosti s področja kriminalistike in med prednostne projekte uvršča dokončanje razvojnih projektov, kot sta soboško jezero in mestno središče, prenovo mestne infrastrukture, predvsem kanalizacije in cest, šport, kulturo in širitev severne obrtno-industrijske cone ter nove možnosti stanovanjske pozidave.

Na vprašanje o enakomernem razvoju Jevšek odgovarja, da naložbe izvajajo prednostno glede na dogovore in da pripravljajo nabor ukrepov, s katerimi bodo lahko mestne četrti in krajevne skupnosti samostojno upravljale določena investicijska sredstva. Glede preverjanja volje občanov pojasnjuje, da vse pomembne projekte v občini gradijo "od spodaj navzgor", pri sprejemanju strategije celostnih trajnostnih naložb so izvedli številne delavnice z zainteresiranimi skupinami prebivalstva in s tem omogočili soodločanje pri pripravi in izvedbi strategije. Princip participativne demokracije pa v občini uporabljajo pri vsakoletni pripravi občinskega proračuna, dodaja.

Protikandidat Bojan Petrijan je univerzitetni diplomirani ekonomist in inženir elektrotehnike. Reševanja visoke brezposelnosti bi se lotil z vzpostavljanjem proizvodnih zmogljivosti ter z zagonom malih in mikro podjetij, mlade bi v občini zadržal s celostno stanovanjsko politiko in raznimi "bonusi", predčasno umrljivost in bivanje v (ne)varnem okolju pa reševal s širjenjem daljinskega ogrevanja in subvencijami za gospodinjstva.

Primestne vasi se ne razvijajo enakomerno niti nimajo enakega standarda vzdrževanja infrastrukture, zato je treba racionalizirati delo ter z odlično ekipo za črpanje evropskega in državnega denarja zagotoviti dodatna razvojna sredstva, (ne)enakomerni razvoj občine ocenjuje Petrijan. Preverjanje volje občanov na referendumih podpira, ker to "izgrajuje" zaupanje v mesto oz. občino. Podporo ljudi bi poiskal pri projektih, kot so Center za obdelavo odpadkov ali na primer avtomobilska industrija, kjer bi proizvodnja bistveno odstopala od vizije trajnostnega in zelenega razvoja občine, a bi prinesla mnoga potrebna delovna mesta, pravi.