Dejan Židan meni, da je njegova stranka na volitve in prevzem oblasti po njih odlično pripravljena. Foto: BoBo/Srdjan Živulović
Dejan Židan meni, da je njegova stranka na volitve in prevzem oblasti po njih odlično pripravljena. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Pravična družba zato v naši viziji ni oddaljen, nikoli uresničen ideal. Pravična družba je za nas orodje za ustvarjanje boljše, bolj inovativne, demokratične in gospodarsko prodornejše družbe.

SD
SD
Socialni demokrati Foto: BoBo
V Evopskem parlamentu ima SD poslanko Tanjo Fajon, vključeno v povezavo S&D. Foto: BoBo
SD ima 20 županov. Foto: SD

bila na oblasti večino časa samostojne Slovenije. Za nadaljevanje volivcem obljubljajo ohranitev kakovosti življenja in zmanjšanje razlik.

V SD-ju kot svoje tri ključne vrednote postavljajo: solidarnost, pravičnost, poštenje. Z vidika solidarnosti jim je pomemben ukrep prerazporejanja dobrin znotraj družbe, na način, da se povečata tako enakost izida kot enakost izhodišča. Ocenjujejo, da se Slovenija dobro gospodarsko razvija, a da dobrobiti tega razvoja niso pravično razporejene med vse ljudi in vse pokrajine.
Program Socialnih demokratov
Enakost bodo povečevali s krepitvijo sistemov javnih storitev. Širili bodo delež proračuna za javno izobraževanje. Javno zdravstvo nameravajo reformirati na način, da bo zavarovanje pokrilo vse stroške zavarovanca in povsem odpravilo čakalne vrste (pri čemer napovedujejo "radikalen program" za odpravo vrst). Močnejšo podporo napovedujejo tudi za vse druge javne storitve, denimo sistem socialne varnosti.
Ker bo vse to treba plačati, pa kanijo izboljšati razmere za delovanje tistega področja, od koder denar prihaja. Pripravili bodo "celovit gospodarski program" in hkrati ohranjali stabilno gospodarsko okolje. Za razvoj nameravajo povezovati znanost z gospodarstvom in izobraževanje do neke mere prilagajati potrebam ekonomije. Napovedujejo več denarja za raziskovalno dejavnost. Še posebej bodo spodbujali razvoj "novih gospodarskih konceptov", npr. sodelo in zagonska podjetja. Uveljaviti hočejo obvezno udeležbo delavcev pri dobičku.

Ohraniti in okrepiti je treba progresivni sistem obdavčenja, saj zmanjšuje neenakost, trdijo v stranki. SD je obenem za davčno reformo, ki bo Slovenijo naredila bolj primerljivo z nekaterimi uspešnimi državami. V smislu: kapital je treba obdavčiti bolj, delo manj.
Nasploh nameravajo v Sloveniji odpraviti revščino. Eden izmed ukrepov v tej smeri je po njihovem programu dvig oz. redefinicija minimalne plače na način, da bo zagotavljala "človeka dostojno življenje". V družbi ne sme biti lakote, vsi v stiski morajo dobiti pomoč in varstvo. To bo zlasti pomembno z vidika starajoče se družbe.
Proračun, javne finance
Na področju javnih financ poudarjajo nujo po dolgoročni vzdržnosti in stabilnosti. Istočasno nameravajo odpraviti vse varčevalne ukrepe ZUJF-a. S sindikati v javnem sektorju se nameravajo v prvem letu mandata dogovoriti o dinamiki usklajevanja plač in odprave varčevalnih ukrepov, ki so bili sprejeti kot začasni. Obenem je treba plačni sistem javnega sektorja narediti tak, da nagrajuje dobro opravljeno delo, učinkovitost.
SD poudarja pomembnost ohranjanja okolja. Kot primerno izpostavljajo strategijo trajnostnega razvoja in poudarka na obnovljivih virih energije. Slovenija mora biti samostojna in samooskrbna na področju vode in zdrave hrane.
Da bi mlade ohranili doma, namerava SD uvesti učinkovito stanovanjsko politiko v smislu stanovanjskih zadrug in projektov, kakršne izvaja Dunaj.
Za izvedbo vsega tega mora biti država sposobna vodenja s kakovostnimi in primerno plačanimi uradniki. SD napoveduje temeljito preverbo delovanja države in njenih strategij. Nadalje hočejo krepiti vključenost javnosti v vse procese odločanja, še posebej socialna partnerstva. Istočasno bi bilo dobro odpraviti prenormiranost in odvečno birokracijo.
Pri kulturi nameravajo sprejeti dolgoročen načrt financiranja programov in kulturne infrastrukture.
Zunanja politika
Evropska unija jim je vrednota. So pa za reforme, ki bi povečale solidarnost med vsemi državljani Evropske unije. Taka Evropa naj bo tudi bolj povezana in naj se ponaša z lastnim varnostnim sistemom. Pri zunanji politiki nameravajo uveljavljati državne interese, v prvi vrsti je to varnost, potem povezanost in gospodarske priložnosti.
Vključevalno delovanje
Tako rekoč pri vseh področjih poudarjajo pomembnost vključevalnega delovanja, še posebej pa na področju enakosti spolov. Na vodilnih položajih v gospodarstvu in javni upravi mora veljati načelo uravnotežene zastopanosti žensk in moških. Sprejeli bodo ukrepe za preprečevanje razlike v plačah za isto delo.
Kratka zgodovina
Slovenski Socialni demokrati svoje vrednotne korenine najdejo v teoretiku Karlu Marxu in njegovem vplivnem delu Komunistični manifest iz leta 1848. Pot miselnega razvoja se jim nato plete skozi delavska gibanja 19. stoletja in nato že bolj razvite socialdemokratske stranke 20. stoletja. Z nastopom II. svetovne vojne vrednotno stopijo na stran Osvobodilne fronte, po njej pa se najdejo pri gradnji socialistične države. V 80. letih poudarjajo prevlado reformističnih sil v Komunistični partiji, iz katere izhajajo. Na prvih demokratičnih volitvah je nastopila predhodnica današnje stranke, takrat poimenovana Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove (ZKS - SDP). Po parlamentarnih volitvah leta 1992 se je združila s številnimi drugimi akterji in se poimenovala Združena lista, uradno je bila ustanovljena 29. maja 1993, ko si je tudi naveznila ime Združena lista Socialnih demokratov (SD). Današnje ime je dobila leta 2005.
Sodelovanje v koalicijah

9091929394959697989900010203040506070809001112131415161718
X X X X X XX X X X X X X XXXXX X

Socialni demokrati so bili na oblasti večino časa samostojne Slovenije. Leta 1992 so vstopili v prvo vlado Janeza Drnovška in leto kasneje tudi v drugo, a iz nje predčasno izstopili (1996) zaradi nezadovoljstva nad socialno politiko. V sledeči veliki koaliciji med LDS-om in SLS-om niso sodelovali. Drugi poskus pri vladanju se je začel takoj po padcu vlade Andreja Bajuka konec leta 2000, ko so se spet povezali z Drnovškovim LDS-om in položaj obdržali tudi, ko je stranka prešla pod Antona Ropa.

Leta 2008 se je začelo obdobje skoraj neprekinjene oblasti, začenši z relativno zmago na parlamentarnih volitvah in premierstvom njihovega predsednika stranke, Boruta Pahorja. Odtlej so tako rekoč nenehno v koalicijah, z izjemo kratkotrajne enoletne vlade Janeza Janše leta 2012.
Vodenje
Danes je predsednik stranke Dejan Židan. Rojen je bil leta 1967, po izobrazbi je veterinar. V politiko je vstopil leta 2010 kot minister za kmetijstvo v Pahorjevi vladi in na položaju ostal do zdaj, z izjemo vmesne enoletne Janševe vlade.

Prejšnji predsedniki stranke:
- Janez Kocijančič (1993-1997)
- Borut Pahor (1997-2012)
- Igor Lukšič (2012-2014)

Uspeh na volitvah v državni zbor:
*Prve volitve 1990 so bile v Skupščino Socialistične republike Slovenije.

Pravična družba zato v naši viziji ni oddaljen, nikoli uresničen ideal. Pravična družba je za nas orodje za ustvarjanje boljše, bolj inovativne, demokratične in gospodarsko prodornejše družbe.

SD