Foto: BoBo
Foto: BoBo

Priporočila so namenjena volivcem s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo med 19. in 24. aprilom v tujini in se tako ne bodo mogli udeležiti rednega ali predčasnega glasovanja na aprilskih parlamentarnih volitvah, in so pravočasno oddali vlogo za glasovanje po pošti iz tujine.

Vsi navedeni bodo prejeli volilno gradivo, bodisi uradno prazno glasovnico bodisi običajno glasovnico. To je odvisno od države, ki so jo navedli v vlogi.

Na uradno prazno glasovnico mora volivec vpisati ime liste kandidatov, ki nastopa v njegovem volilnem okraju, in/ali ime in priimek kandidata, ki nastopa v njegovem okraju. K izpolnjeni glasovnici mora priložiti tudi podpisano volilno karto, sicer glasovnica ne bo upoštevana.
Volilno gradivo z uradno prazno glasovnico so pri DVK-ju že poslali volivcem, ki bodo glasovali iz držav zunaj Evrope ali iz Azerbajdžana, Belorusije, Gruzije, Moldavije ali Turčije.

Tisti volivci, ki bodo v času volitev v državah članicah EU-ja in so pravočasno oddali vlogo za glasovanje po pošti iz tujine, pa bodo prejeli volilno gradivo z glasovnicami, na katerih bodo že napisani kandidatne liste in kandidati, ki nastopajo v njihovem volilnem okraju.

Izpolnjeno volilno gradivo volivci po pošti pošljejo v Slovenijo na naslov okrajne volilne komisije, kjer imajo stalno prebivališče. Okrajne volilne komisije bodo upoštevale glasovnice iz tujine, ki bodo na pošto v tujini oddane najpozneje do 24. aprila do 19. ure, v Slovenijo pa bodo prispele najpozneje 3. maja do 12. ure.

Svoj glas lahko volivci v tujini pošljejo tudi na najbližje slovensko diplomatsko predstavništvo ali konzulat, kjer je volišče. Pri tem mora ovojnica z volilnim gradivom prispeti najpozneje 24. aprila do 17. ure po krajevnem času.