Okrogla miza Gibanja Svoboda. Foto: BoBo
Okrogla miza Gibanja Svoboda. Foto: BoBo

Sogovorniki so med rešitvami našteli tudi rešitve plačnih nesorazmerij in izboljšanje težkih delovnih pogojev.

Specialistka interne medicine Mirta Koželj je med kratkoročnimi ukrepi, ki bi jih uvedlo Gibanje, poudarila finančno nagrajevanje družinskih zdravnikov, ki presegajo glavarinske količnike, ob tem bi ambulante družinske medicine razbremenili administrativnega dela in izboljšali informacijski sistem. Med dolgoročnimi rešitvami je naštela povečanje vpisa na obe medicinski fakulteti in preprečevanje odhodov zaposlenih iz zdravstva.

Zdravnik in nekdanji zdravstveni minister Dorijan Marušič ocenjuje, da zdravstveni delavci v Sloveniji delajo dobro, težava pa je, ker zaradi vse daljših čakalnih vrst številni izrazito dolgo čakajo na obravnavo. Sam se med drugim zavzema za uvedbo boljšega nadzora nad javnimi zdravstvenimi zavodi. Po njegovih besedah je v svete zdravstvenih zavodov pogosto "preslikana politika", ki bi jo morali umakniti iz zdravstva, nad delom zavodov pa bi morali bdeti nadzorniki.

S tem se je strinjal tudi kirurg Erik Brecelj, ki je poudaril pomen boljše organizacije zdravstvenih zavodov. Po njegovi oceni je mogoče veliko težav v zdravstvu rešiti z majhnimi rešitvami, med njimi s spodbujanjem večjega medsebojnega spoštovanja med zdravstvenimi delavci in boljšimi delovnimi pogoji.

Medicinska sestra Aleksandra Lah Topolšek rešitve vidi v takojšnji ureditvi plačnega sistema v zdravstveni negi in zaposlovanje dodatnega kadra. Prav tako je predlagala uvedbo posebnega direktorata na ministrstvu za zdravje, ki bi skrbel za področje zdravstvene nege.

Rade Pribaković Brinovec z Nacionalnega inštituta za javno zdravje je opozoril na povečanje duševnih stisk v času epidemije covida-19. Kot rešitev je med drugim navedel ureditev področja specializacij kliničnih psihologov, ki jih je šele pred kratkim deloma začela financirati država.

Epidemije se je dotaknila tudi virologinja Metka Paragi, ki je ocenila, da je prišlo do slabih rezultatov vodenja epidemije zaradi vmešavanja politike v delo stroke. Poudarila je pomen cepljenja proti covidu-19 in drugim boleznim, a ob tem zavzela stališče, da mora biti cepljenje prostovoljno.

Na zaključni prireditvi pred volitvami tudi člani Gibanja Svoboda