Foto: BoBo
Foto: BoBo

Volivci, ki so vpisani v volilne imenike, običajno glasujejo na dan volitev na volišču v kraju stalnega prebivališča. Ali pa svoj glas oddajo na predčasnih volitvah, ki bodo potekale 19., 20. in 21. aprila med 7. in 19. uro na voliščih za predčasno glasovanje na območju njihovega volilnega okraja. Nekateri volivci volijo na drugačne načine.

Pomembni volilni roki

13. april – izteče se rok za prijavo na glasovanje po pošti za invalide in zapornike

18. april - izteče se rok za prijavo na glasovanje po pošti za okužene z novim koronavirusom

20. april
– do 20. aprila mora okrajna volilna komisija prejeti namero za glasovanje na domu (tudi v primeru bolezni) ali zunaj kraja stalnega prebivališča

19., 20. in 21. april –
med 7. in 19. uro bodo na voliščih za predčasno glasovanje potekale predčasne volitve

13. april – v sredo ob polnoči se izteče rok za prijavo na glasovanje po pošti

V sredo, 13. aprila, se izteče rok za del volivcev, ki bi želeli glasovati po pošti. Kot navaja DVK, po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, in volivci, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. S takšno odločbo lahko invalidi glasujejo po pošti tudi stalno, to obvestilo okrajni volilni komisiji pa velja do preklica.

Volivci morajo v tem primeru o svoji nameri obvestiti okrajno volilno komisijo najpozneje do srede do polnoči. "Najlažje, najhitreje in najenostavneje je to storiti prek e-uprave, kjer so vsa pojasnila, kakor tudi na strani DVK-ja. Seveda si je treba vzeti čas in dobro prebrati ter slediti generično zastavljeni e-vlogi," je za Radio Slovenija dejal direktor Državne volilne komisije Dušan Vučko. Kot je dodal, se e-vlogo lahko odda brez e-identitete ali pa z digitalnim kvalificiranim potrdilom.

Volivke in volivci, ki jim je bila nepredvideno odvzeta prostost oz. so nepredvideno sprejeti na zdravljenje v bolnišnico ali v institucionalno varstvo socialnovarstvenega zavoda ali pa so prejeli odločbo o invalidnosti po roku iz prejšnjega odstavka, lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik, najpozneje do 18. aprila. Zraven pa morajo priložiti ustrezno dokazilo (npr. obvestilo zdravnika). To velja tudi za volivke in volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom. Zanje zadostuje sms s potrdilom o okužbi.

20. april – rok za oddajo namere za glasovanje na domu ali zunaj kraja stalnega prebivališča

Teden pozneje, v sredo, 20. aprila, se izteče rok, do katerega lahko volivci zaprosijo za glasovanje na domu zaradi bolezni. Državna volilna komisija je pred časom sklenila, da bodo morali takšni volivci priložiti zdravniško potrdilo, čemur pa nasprotujejo v zdravniških organizacijah. V zdravniški zbornici opozarjajo, da želi DVK zdravnikom naložiti dodatne obveznosti, navodilo pa po njihovi oceni ni v skladu z zakonom.

Rok za oddajo obvestil se prav tako 20. aprila izteče za glasovanje zunaj kraja stalnega bivališča na t. i. volišču omnia. A Vučko opozarja, da mora okrajna volilna komisija obvestilo prejeti znotraj roka, torej do 20. aprila. "Ni enako, kot če oddate priporočeno pošto in nato pride po tem datumu. V tem primeru ne bo upoštevano. Taka so pač striktna in stroga pravila."

Na volitve tudi brez poštnega obvestila

Dušan Vučko ob naglem razvoju različnih oblik digitalnega poslovanja opozarja, da e-volitev ni mogoče primerjati z elektronskim bančništvom. "Hekanje je za demokracijo zelo nevarno. Sam sem glede e-volitev zelo zadržan." DVK je po pošti že poslal prvi sveženj obvestil o volitvah. A četudi ga do dneva volitev ne prejmete, ni razloga za skrb. Obvestilo namreč ni pogoj za glasovanje in uresničevanje volilne pravice. Pri sebi morate imeti le osebni dokument, na podlagi katerega bo volilni odbor ugotovil vašo identiteto.