Volitve na enem izmed volišč v volilni enoti Kranj. Foto: BoBo
Volitve na enem izmed volišč v volilni enoti Kranj. Foto: BoBo

Po zadnjih delnih, neuradnih podatkih je bilo oddanih 1.179.292 glasovnic, veljavnih jih je bilo 1.168.542, neveljavnih pa 10.750.

Okrajne volilne komisije bodo danes ugotavljale še izid glasovanja po pošti iz Slovenije. Uradne izide volitev mora Državna volilna komisija razglasiti do 10. maja.

Volilna udeležba do 11. ure je bila 21,05-odstotna, do 16. ure pa 49,3-odstotna.

Najvišja volilna udeležba je bila v volilni enoti Ljubljana Center, v kateri je volilo 73,57 odstotka volilnih upravičencev, in volilni enoti Kranj, v kateri jih je glasovalo 73,13 odstotka volivcev.

Volilna udeležba po volilnih enotah

Ljubljana Center 73,57 odstotka

Kranj 73,13 odstotka

Ljubljana Bežigrad 72,34 odstotka

Celje 70,68 odstotka

Novo mesto 69,48 odstotka

Postojna 67,03 odstotka

Maribor 66,93 odstotka

Ptuj 64,36 odstotka

Več kot 70-odstotna je bila volilna udeležba tudi v volilnih enotah Ljubljana Bežigrad (72,34 odstotka) in Celje (70,68 odstotka). Najmanjša volilna udeležba je bila v volilnih enotah Ptuj (64,36 odstotka) in Maribor (66,93 odstotka).

Med volilnimi okraji je največji odstotek volivcev prišel na volišča v okraju Škofja Loka 2, v katerem se je volitev udeležilo 78,49 odstotka upravičencev, v Kranju 3 je bila 78,37-odstotna volilna udeležba, v Ljubljani Šiška 4 pa 78,35-odstotna udeležba.

Tudi v volilnih okrajih z najnižjo volilno udeležbo je na volišča prišla več kot polovica volilnih upravičencev. Najnižja volilna udeležba je bila v volilnem okraju Lendava (56,44 odstotka), sledita ji Postojna (58,84 odstotka) in Piran (59,78 odstotka).