Letošnji lektorski tim in vodstvo poletne šole. Zadaj desno nova vodja šole Cristina Beretta in Katharina Grafenauer, ki bo prevzela naloge Andree Wernig. Zadaj levo Stefan Pinter. Foto: NOVICE
Letošnji lektorski tim in vodstvo poletne šole. Zadaj desno nova vodja šole Cristina Beretta in Katharina Grafenauer, ki bo prevzela naloge Andree Wernig. Zadaj levo Stefan Pinter. Foto: NOVICE

Tudi letos so se udeleženci Poletne šole Bovec – študentke in študentje šestih partnerskih univerz – posvečali skupni preteklosti alpsko-jadranskih dežel pod naslovom Deljeni spomin. Najbolj opazna sprememba se je zarisala že pred začetkom: vodstvo poletne šole, kjer je vse od začetka v ospredju intenzivno učenje jezikov alpsko-jadranske regije, je prvič prevzela strokovnjakinja za jezike in literaturo univ. profesorica Cristina Beretta, predstojnica Inštituta za slavistiko na celovški univerzi. Zagotovo jo odlikuje dejstvo, da je sama aktivna govorka večine jezikov, ki jih nudi Poletna šola Bovec – to pa so slovenščina, nemščina, italijanščina, hrvaščina in furlanščina. Nova vodja poletne šole je poudarila pomen jezikov in komunikacije ter pomen preseganja mej, kar povezuje, kar je prej ločevalo.

Pogled nazaj: Idejni pobudnik in vodja prvih sedem poletnih šol je bil univ. profesor za zgodovino Andreas Moritsch, nasledil ga je kolega profesor Karl Stuhlpfarrer (osem let), za njim pa je poletno šolo enajst let vodil univ. prof. Vladimir Wakounig, profesor na Inštitutu za pedagogiko. Leta 2020 poletne šole zaradi pandemije niso organizirali, leta 2021 pa jo je vodil univ. prof. Luca Melchior z Oddelka za večjezičnost.

Andrea Wernig, odlikovana z bronasto plaketo občine Bovec. Foto: NOVICE
Andrea Wernig, odlikovana z bronasto plaketo občine Bovec. Foto: NOVICE

Nekoliko bolj v ozadju se je vsa leta odvijalo organizacijsko vodstvo Poletne šole Bovec, saj mednarodna šola zahteva posebej zagnano večjezično osebo, ki povezuje lektorje in študente, seveda pa tudi inštitucije, ki projekt podpirajo in financirajo. Ta oseba vsako leto znova rešuje organizacijske izzive in tako "nastavlja tirnice" za zanesljivo izvedbo šole. Od vsega začetka je te naloge odgovorno in zavzeto reševala Andrea Wernig, ki se po 28 letih odpravlja v pokoj. Na zaključni prireditvi v soboto, 30. julija, so se od nje poslovili aktualni in nekdanji sodelavci poletne šole. Prireditve se je udeležil tudi podžupan občine Bovec in Andrei Wernig za dolgoletno povezovalno delo v prid občine podelil bronasto plaketo občine Bovec. "Poletna šola je Gesamtkunstwerk, ki je uspel in uspeva zaradi sodelovanja, zato gre občinsko priznanje vsem sodelujočim," je menila Andrea Wernig in pristavila: "Ostanite povezani in ohranite si čut za regijo." V prihodnje bo organizacijske naloge prevzela Katharina Grafenauer, ki je bila že letos vključena v dogajanje in izvedbo poletne šole in je sodelavka mednarodne pisarne univerze v Celovcu.

Udeleženci Poletne šole Bovec: Lara Potočnik, Paola Valenta in Matteo Pagliacicci. Foto: NOVICE
Udeleženci Poletne šole Bovec: Lara Potočnik, Paola Valenta in Matteo Pagliacicci. Foto: NOVICE

Izjave udeležencev
Lara Potočnik: "V Ljubljani študiram primerjalno jezikoslovje in latinski jezik, v poletni šoli Bovec pa sem že drugo leto. V Bovec sem se vrnila predvsem zaradi medkulturnih stikov. Na tem področju se stikajo romanski, germanski in slovanski svet, v šoli pa to izkusimo v praksi. Pogovarjamo se o tem, kaj imamo skupnega in v čem se razlikujemo."
Paola Valenta: "Prihajam iz Istre na Hrvaškem, pripadam pa italijanski narodnostni skupnosti. V Trstu študiram tuje jezike in kulturni turizem. Govorim hrvaško, italijansko, angleško, nemško in slovensko. V poletni šoli smo se pogovarjali o zanimivih temah in spoznali različne ljudi.“
Matteo Pagliacicci: "Študiram tuje jezike in literaturo na Univerzi Videm. Sam imam večkulturno identiteto, zato so me navdušile ekskurzije, ki so posegle v našo zgodovino – vse do Napoleona."