Foto: ORF Foto:
Foto: ORF Foto:
SGZ postavila smernice za prihodnost
Foto: ORF
SGZ postavila smernice za prihodnost
Foto: ORF

Še naprej zavzemanje za povezovanje

Z vidika sklepanja o spremembi pravil SGZ so člani razpravljali in naposled sklepali še o nadaljnjih določilih, ki jih je zbranim približal odvetnik Rudi Vouk v vlogi predsednika občnega zbora. Nadaljnja sprememba na dnevnem redu, naposled tudi sklenjena, je včlanitev Slovenske gospodarske zveze v Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ). Misel se je porodila iz spoznanja, da se tako Slovenci na Koroškem kakor tudi v Furlaniji - Julijski krajini radi zapirajo v svoje vrtičke in objokujejo svoje razmere.

Zato se SGZ tako zelo zavzema za povezovanje, je izhodišča razložil podpredsednik Feliks Wieser, ki je bil tako kot dosedanji predsednik Benjamin Wakounig po razrešnici upravnemu in nadzornemu odboru ponovno potrjen v funkciji. Kot primer je navedel obisk dijakov in dijakinj 3. letnika Višje šole Šentpeter v ponedeljek na festivalu Okusi Vipavske. Upravni odbor je predlagal, da se SGZ kot pravna oseba vključi v Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ), kakor upajo, da bo partnerska organizacija naredila isti korak.

Sodelovanje in čezmejno povezovanje so v svojih poročilih in stališčih omenjali bolj ali manj vsi, kakor je temu poglavju namenil precejšnjo pozornost predsednik Benjamin Wakounig. Med pomembnimi dogodki je omenil gospodarski kongres Potenti Alpe-Adria novembra 2015 v Vrbi, skupaj z Uradom RS za Slovence v zamejstvu in po svetu maja 2017 gospodarsko srečanje v Vipolžah ter pred desetimi dnevi prvo mednarodno konferenco v Opatiji. Velik pomen pripisuje tudi sklenitvi sporazuma s Trgovinsko zbornico IHK Bozen Industrie- und Handelskammer iz Bozna.

Gospodarstvo ne pozna in tudi ne sme poznati meja, je dejal Wakounig kot ponovno izvoljeni predsednik UO SGZ, prepričan, da je to velika priložnost za SGZ, da s svojim znanjem doprinese k boljšemu odnosu med narodi.

Priznanje ministru Žmavcu

Za razumevanje teženj narodne skupnosti na Koroškem in podporo gospodarskim projektom je SGZ vročila častno priznanje ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdu Žmavcu. Kakor je v svoji utemeljitvi poudaril predsednik Benjamin Wakounig, je minister Žmavc v času svojega delovanja v tem ministrstvu vedno iskal najboljše odnose z vsemi Slovenci, ki živijo zunaj Slovenije po vsem svetu.

„Vedno je bilo v ospredju, kako pomagati Slovencem na vseh področjih, od šolstva, kulture, vzgoje, športa in gospodarstva. Iskal je stike z vsemi političnimi, gospodarskimi in kulturnimi dejavniki narodne skupnosti s ciljem skupnega reševanja odprtih vprašanj. Spoznal je tudi pomen čezmejnega gospodarstva za prosperiranje in razvoj Slovencev na Koroškem“, tako Wakounig.

Žmavc se je zahvalil SGZ za opravljeno delo

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc je poudaril pomen ustvarjanja skupnega kulturno- gospodarskega prostora, za Slovensko gospodarsko zvezo pa, da je pionir na tej poti. V svojih besedah zahvale pa je spomin, da mineva 30 let, odkar so ustanovili podjetniki iz vrst slovenske narodne skupnosti Slovensko gospodarsko zvezo.

Matej Čertov je delovanje SGZ povezal z odprto, gospodarsko usmerjeno mladino, ki se lahko druži, izmenjuje izkušnje, izobražuje in navezuje stike tudi preko meja. Med prihajajočimi dogodki je omenil začinjeno mizo 23. maja v gostinskem lokalu Magdas v Celovcu. Cilj začinjene mize je neformalna izmenjava o perečih temah in spodbujanje mreženja.

Strokovni svet ima dva nova člana

Nova člana strokovnega sveta, poleg Mariana Wakouniga, najuglednejšega davčnega strokovnjaka Slovenije 2017 in Edija Krausa, sta slovenski podjetnik Janez Škrabec in Robert Frandolič. Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo je spregovoril na predavanju v spodbudo.

V gospodarstvu RS zaznava pozitivno energijo in optimizem, kar je prikazal ob izbranih primerih, vse do naselitve podjetja Magna. Ker so bile v teku večera večkrat omenjene gospodarske aktivnosti Slovenije na avstrijskem trgu, za katere je SGZ s strani RS avtorizirani Slovenski poslovni klub za Avstrijo, je državni sekretar Aleš Cantarutti na koncu svojih izvajanj postregel s pismom Javne agencije Spirit Slovenija.

Dolg je bil seznam gostov na rednem volilnem občnem zboru SGZ. Od partnerskih organizacij, s katerimi ima podpisane sporazume o sodelovanju, do najvišjih predstavnikov RS. Z generalnim konzulom RS v Celovcu Milanom Predanom je bila v prostorih Posojilnice Bank veleposlanica RS na Dunaju Ksenija Škrilec. Spregovorila je o izredno pomembnem delu in poslanstvu organizacije.

SGZ bo letos stara 30 let. Predsednik UO Benjamin Wakounig je v luči jubileja dejal, da bo s svojim znanjem rada pomagala tudi drugim dejavnikom slovenske narodne skupnosti na Koroškem oz. vsem članom ter tistim, ki želijo kakršnokoli pomoč.


Več na slovenci.orf.at