Mednarodni gostje v  Slovenjem Plajberku. Foto: NOVICE
Mednarodni gostje v Slovenjem Plajberku. Foto: NOVICE

Kmečki praznik je bil pri gostilni Volta, torej sredi vasi, ki je tega dne dejansko bila prekomejno družabno in strokovno središče kmečkega življa. Začel se je praznik z bogoslužjem v plajberški cerkvi. Župnik Jože Markowitz je v svoji pridigi vse povabil, da v času podnebne krize, vojn in naravnih ujm sodelujejo pri ohranjanju Zemlje kot stvarstvu prijaznega in življenja vrednega planeta. Kmetje in kmetice to plemenito poslanstvo in nalogo v prid človeštva in okolja opravljajo vsak dan.. Pri maši je ubrano pel plajberški Ženski zbor, ki ga vodi organist Kristijan Laussegger.

Prvi Kmečki praznik je bil v Podnu
V prostranem šotoru je Trio Drava – Roman, Toni in Marjan – s poskočnimi vižami ustvarjal vzdušje prijetne dobrodošlice. Pobudnica in organizatorka letošnjega Kmečkega praznika v Slovenjem Plajberku Marinka Mader-Tschertou, po domače Najekinja, je vse navzoče pozdravila kot zbornična svetnica SJK in predsednica KIS in namignila, da je bil prvi Kmečki praznik pred dvajsetimi leti pri Podnarju v Podnu.

Med gosti so bili predstavnika zamejske kmečke pobude AGRA-Slomak Zoran Ožbolt iz Prezida v Gorskem kotarju ter Tržačan Franc Fabec, predsednik Kmetijske zbornice Slovenije Roman Žveglič, parlamentarka Olga Voglauer, član državnega sveta Branko Tomažič, Irena Ule, predsednica Zveze kmetic Slovenije, podpredsednik Čebelarske zveze Slovenije Karel Vogrinčič, Zdravko Inzko, predsednik NSKS, občinski odbornik Roman Verdel in predsednik EL Gabrijel Hribar. Goste so pozdravili tudi zbornični svetniki SJK Marjan Čik, Franc Jožef Smrtnik in Štefan Domej in poudarili pomen takih srečanj za krepitev medsebojne vzajemnosti in prekomejnega sodelovanja. Njim so se kot govorniki pridružili tudi gostje.

Poseben pozdrav in zahvalo je Marinka Mader-Tschertou namenila vsem sodelujočim, ki so olepšali in soomogočili izvedbo praznika. To so bili župnik Jože Markowitz, plajberški Ženski zbor, Trio Drava, Moški pevski zbor Slovenji Plajberk (vodi Kristijan Laussegger), Hanzi Ogris in mladi lajnovci, Rožanski muzikantje in Godba na pihala iz Nabrežine pri Trstu.
Marinka pa se je posebej zahvalila tudi gasilcem iz Podgore, ki so urejali promet, in ekipi kmečki praznik 2022 v modrih majicah ter gostilni Volta za to, da so se vsi dobro počutili.

Izročitev priznanj in pester spremni spored
Praznik pa je bil tudi pravšnja priložnost za izročanje priznanj osebam, ki s svojimi kakovostnimi pridelki in izdelki že dolgo uspešno sodelujejo na Dobrotah slovenskih kmetij na Ptuju: čebelarju Mirku Cudermanu z Obirskega, Francu Krušicu-Rupiju iz Velinje vasi in Kristi Janežič iz Leš pri Šentjakobu v Rožu.

Zelo pester je bil tudi spremni spored praznika. Pri "Štalci" je bilo otroško zabavišče, na "Zoli", ki služi tudi kot prireditvena dvorana, je etnologinja Herta Laussegger razprostrla izredno zanimivo razstavo o nekdanjem kmečkem življenju v Karavankah. Razstava je pri gostih zbudila veliko zanimanje, smeh in naval pa sta vladala tudi pri metanju "rumenega" škornja. Zmagovalce so čakale lepe nagrade.

Letošnji kmečki praznik je zelo dobro uspel in potrdil, da sodelovanje in vzajemnost kmetov in kmetic ne poznata meja in da sta SJK ter KIS pri tem upoštevana in priznana dejavnika.