Slovenski dom KPD Bazovica na Reki Foto: Radio Slovenija/KPD Bazovica na Reki
Slovenski dom KPD Bazovica na Reki Foto: Radio Slovenija/KPD Bazovica na Reki
Barbara Antolič Vupora Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković
Darja Jusup in Rafaela Stulina iz SKD Lipa, Zadar Foto: Radio Slovenija/Marjana Mirković
Sotočja 8.4.2019 - Kako spodbuditi rojake za sodelovanje na manjšinskih volitvah

Kot poroča Marjana Mirković, je predsednica Barbara Riman, ki je vodila skupščino, med načrti napovedala pripravo strategije kot nujno podlago za prihodnje delovanje, usmerjeno predvsem v pomladitev članstva in krepitev pobud za uvedbo slovenščine v javni vzgojno izobraževalni sistem.

Živahna razprava o manjšinskih volitvah pa je potrdila, da jih oblasti vsa leta organizirajo s figo v žepu. Pobudo za nedavno sprejeti zakon o volitvah manjšinskih svetov in predstavnikov je dal Svet za narodne manjšine, ključno telo, ki kroji manjšinko politiko na Hrvaškem. Njegov član tudi Darko Šonc, sicer vsa leta predsednik slovenskega manjšinskega sveta v Zagrebu, opozarja na težavo z volilnimi imeniki oziroma nedostopnimi seznami volivcev.

Problemi pa so tudi s samimi kandidati. V slovenskem kulturnem društvu Istra v Pulju, ki je predlagatelj članov sveta na mestni in županijski ravni, bo članstvo večinoma ostalo v isti sestavi, saj se, kot pravi nekdanja predsednica Klaudija Velimirović, ljudje se otepajo funkcij. Tudi na Reki je društvo Bazovica predlagalo kandidaturo dosedanjih članov, za nekatere bo to že peti mandat, k sodelovanju pa bodo na javnem srečanju povabili tudi druge rojake, napoveduje predsednik Zvonimir Stipetić. Več pa v prispevku Marjane Mirković. Prisluhnite Sotočjem!

Sotočja 8.4.2019 - Kako spodbuditi rojake za sodelovanje na manjšinskih volitvah