Sotočja 5. 2. 2018 - Vse manj rojakov in govorcev slovenščine na Hrvaškem
Sotočja 5. 2. 2018 - Vse manj rojakov in govorcev slovenščine na Hrvaškem

Mladi so v starajoči se populaciji manjšina. Tako lahko govorimo tudi o manjšini v manjšini, je na predstavitvi prve od štirih monografij z naslovom "Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu" poudarila urednica doktorica Vera Kržišnik Bukić in ob tem opozorila na različne razmere, tako da ne morejo govoriti o enotnem zamejstvu, temveč o več zamejstvih. Razmere so v marsičem podobne v Italiji in Avstriji ter na drugi strani na Madžarskem in Hrvaškem. In kaj je pokazala raziskava med mladimi v hrvaškem delu zamejstva?

Število rojakov in govorcev slovenščine nenehno upada, opozarja doktorica Barbara Riman, zato vzorec raziskave ni ravno reprezentativen. Tako kot v drugih državah je tudi na Hrvaškem višja izobrazbena raven v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Hierarhija vrednot je podobna, kot jo imajo vrstniki na Hrvaškem, ločijo pa se po manjši religioznosti in levo usmerjenih političnih stališčih. Več o ugotovitvah raziskave na Hrvaškem lahko slišite v pogovoru Marjane Mirković z raziskovalko doktorico Barbaro Riman, vodjo enote INV-ja na Reki

Vsebina in foto: Marjana Mirković

Naslovnica: Dr. Barbara Riman

Sotočja 5. 2. 2018 - Vse manj rojakov in govorcev slovenščine na Hrvaškem