Z zbornikom: (z leve) Vladimir Čeligoj, Tomas Kovacs (Porabje), zb. sv. Štefan Domej, državna sekretarka Tatjana Buzeti, Zoran Ožbalt (Gorski kotar), predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou in Franc Fabec (Tržaška). Foto: NOVICE
Z zbornikom: (z leve) Vladimir Čeligoj, Tomas Kovacs (Porabje), zb. sv. Štefan Domej, državna sekretarka Tatjana Buzeti, Zoran Ožbalt (Gorski kotar), predsednica KIS Marinka Mader-Tschertou in Franc Fabec (Tržaška). Foto: NOVICE

Leta 2004 so se politične organizacije zamejskih Slovencev v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem dogovorile, da kot SLOMAK (Slovenska manjšinska koordinacija) usklajajo svoje delovanje in nastopajo skupno pred predstavniki in organi Republike Slovenije. Za podoben korak so se pozneje odločile tudi slovenske kmečke organizacije iz navedenih držav. Povezale so se pod skupno streho AGRASLOMAK in podpisale 17. maja 2012 na Ptuju listino o medsebojnem sodelovanju.

V čezmejnem kmečkem združenju koroško zamejstvo predstavljata Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK) in Kmečka izobraževalna skupnost (KIS), Italijo Deželna kmečka zveza Trst, Madžarsko Razvojna agencija Slovenska krajina, Hrvaško pa Kulturno društvo Gorski kotar – sekcija za kmetijstvo. AGRASLOMAK tesno sodeluje z ministrstvom za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, ki je sopodpisnik listine o sodelovanju, predstavnik ministrstva Vladimir Čeligoj pa je vodja medmanjšinske koordinacije.

Medtem ko SLOMAK že dalj časa miruje oz. postaja politično mrtev koordinacijski gremij med zamejskimi Slovenci, deluje AGRASLOMAK stvarno in usklajeno. Pri tem je posebej razveseljiva angažirana vloga, ki jo igrata slovensko kmetijsko ministrstvo in vodja koordinacije Vladimir Čeligoj. Skupno se zavedajo, da sicer vsak živi v svoji realnosti in da je zato še toliko bolj pomembno najti skupne poti. Ali, kot je rekel nekdanji predsednik KIS-a Miha Zablatnik v stališču za Novice: "AGRASLOMAK nam omogoča, da nastopamo v Ljubljani usklajeno in s tem tudi uspešno."

To je prišlo jasno do izraza tudi na jubilejnem zasedanju ob 10-letnici v mestni hiši občine Ptuj, na katerem so predstavili tudi zbornik o AGRASLOMAK (naročite ga lahko pri KIS-u: office@kisnet.at). Med gosti sta bila državna sekretarka na slovenskem kmetijskem ministrstvu Tatjana Buzeti in Janez Kramberger, nekdanji predsednik državnozborske komisije za Slovence v zamejstvu ter aktualni župan občine Lenart v Slovenskih goricah. Državna sekretarka Tatjana Buzeti je čestitala SJK-ju ob izidu zadnjih volitev: "Ponosni smo na vaš uspeh. Podpiramo vas v vaših prizadevanjih za uveljavitev uporabe slovenščine pri poslovanju kmetijske zbornice."

V imenu koroške delegacije je spregovoril Štefan Domej, sopodpisnik listine. Zahvalil se je koordinatorju Čeligoju in menil: "Delo AGRASLOMAK-a je uspelo, ker imamo na ministrstvu v Ljubljani Vladimirja Čeligoja. Ministri prihajajo in odhajajo, on pa je ostal." Hkrati je Domej opozoril, da jezikovna identiteta na Koroškem močno nazaduje, tudi zato, "ker se močno opuščajo naše kmetije. Politično smo na zadnjih volitvah uspeli, nismo pa uspeli ubraniti asimilacije."