Misel, da se revni genetsko razlikujejo od bogatih ali da so moški naravno inteligentnejši od žensk, je morda smešna, vendar so jo redno uporabljali kot orožje za ohranjanje statusa quo. Od odkritja DNK prevladuje misel, da so geni odgovorni za vse.

Adenin, timin, citozin in gvanin so dušikove baze, ki sestavljajo DNK. Foto: Paragon Media
Adenin, timin, citozin in gvanin so dušikove baze, ki sestavljajo DNK. Foto: Paragon Media

Trditve o odkritju genov za inteligenco, revščino ali zločin so psevdo znanstvene razlage, ki naj bi opravičile čedalje več neenakosti in diskriminacije.