Pametne vasi so podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih močeh in sredstvih ter razvijajo nove priložnosti, kjer se tradicionalna in nova omrežja ter storitve okrepijo z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami, inovacijami in boljšo uporabo znanja. Foto: Wikipedia Commons/Wiki Commons
Pametne vasi so podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih močeh in sredstvih ter razvijajo nove priložnosti, kjer se tradicionalna in nova omrežja ter storitve okrepijo z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami, inovacijami in boljšo uporabo znanja. Foto: Wikipedia Commons/Wiki Commons

Kontaktna točka Evropske mreže razvoja podeželja (EMRP) je nedavno vzpostavila spletni portal za zbiranje projektov, pobud in omrežij iz vse Evrope, ki raziskujejo nove in raznovrstne načine oživljanja storitev na podeželju z digitalnimi in družbenimi inovacijami. Portal vsebuje informacije o pametnih vaseh, ki jih je zbirala tematska skupina EMRP in se bo nenehno dopolnjeval, njegov namen pa bo prikaz obilice navdihujočih dejavnosti na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

Nov portal je bil predstavljen v začetku decembra 2017 na drugem srečanju tematske skupine, ki se je osredotočalo na družbene inovacije, raziskovanje domiselnih lokalnih rešitev pomanjkljivosti v podeželskih storitvah in načinov za oblikovanje ugodnejšega političnega okolja, ki bi omogočal takšne pobude. Delovna tematska skupina se bo na načine oživljanja storitev na podeželju z digitalnimi in družbenimi inovacijami osredotočala do julija 2018. Pri tem raziskuje, kako je mogoče z uporabo orodij informacijske in komunikacijske tehnologijo (IKT) ter z ukrepi in projekti, ki jih vodi skupnost, izboljšati trajnostne podeželske storitve, kot so zdravje, socialne storitve, izobraževanje, energetika, promet in trgovina na drobno.

Pametne vasi na portalu opredeljujejo kot »podeželska območja in skupnosti, ki gradijo na svojih obstoječih močeh in sredstvih ter razvijajo nove priložnosti, kjer se tradicionalna in nova omrežja ter storitve okrepijo z digitalnimi, telekomunikacijskimi tehnologijami, inovacijami in boljšo uporabo znanja. Koncept pametnih vasi pa je tudi širša celostna paradigma razvoja podeželja, ki ga želijo različne iniciative po svetu razširiti v državah v razvoju. V državah, kot je Indija, v kateri je 70 odstotkov ruralnega prebivalstva, koncept, ki ga podpira indijska vlada, že uvajajo.

Evropska mreža za razvoj podeželja želi s tem prispevati k ukrepom EU o pametnih vaseh, in sicer z omogočanjem izmenjave inovativnih načinov ustvarjanja živahnejših, bolj trajnostnih in privlačnejših podeželskih območij ter s proučevanjem, kako je mogoče najbolje podpreti Programe razvoja podeželja, so zapisali na spletni strani organizacije.