Jezikovni spletovalec
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 4.2 od 57 glasov Ocenite to novico!
Olive
Ali je pravilno pisati oljčno ali olivno olje? Slovenski jezik ima veliko sopomenskih dvojnic, torej dveh bolj ali manj različnih izrazov z bolj ali manj istim pomenom za določeno stvar v predmetnosti. Foto: Bobo
Jezikovni spletovalec
Tudi slovenščina včasih dopušča dve ali več različic uporabe. Foto: MMC RTV SLO
Jezikovni spletovalec
Prednost dajemo knjižni obliki pred pogovorno in domačemu izrazu pred prevzetim. Foto: MMC RTV SLO

Dodaj v

Kaj je pravilno: oljčno ali olivno olje?

O popolnih sopomenskih dvojnicah
15. junij 2016 ob 06:25
Ljubljana - MMC RTV SLO

Vlogo ženske, ki zaradi posebne spretnosti ali znanja v filmskih prizorih nadomešča pravo igralko, SSKJ imenuje dvójnica, drugi pomen tega izraza pa je lingvistični sopomenski izraz za vsako od dveh ali več pojavnih oblik besede.

V vsakdanji rabi se nam pogosto pojavljajo vprašanja o ustreznosti ene ali druge besede za isto ali enako stvar, tj. dvojnic oz. dublet: "Kaj je pravilno: oljčno ali olivno olje? Z mano ali z menoj?" Slovenski jezik ima veliko t. i. sopomenskih dvojnic, torej dveh bolj ali manj različnih izrazov z bolj ali manj istim pomenom za določeno predmetnost.

Že Aristotel je določal osnovna pomenska razmerja med besedami na podlagi tega, kar je besedam skupnega in kar jih razlikuje. Med besedami tako poznamo odnos sopomenskosti (toplice, zdravilišče), nad- in podpomenkosti (bolezen, revma), enakozvočnosti (rok, rog) ter blizuzvočnosti (kateter, kateder).

Sopomenskost dveh izraznih oblik besede je lahko popolna (zamenljiva v katerem koli kontekstu: katerem koli in kateremkoli) ali delna (v vseh okoliščinah nezamenljiva: toplice in zdravilišče). Pri popolnih sopomenskih dvojnicah gre za dvojno jezikovno izkustvo, to pomeni, da pri zapisu obstajata dve različni besedi (spustiti, izpustiti; instrument, inštrument), medtem ko pomen oz. smisel ostaja isti. Poznamo več skupin takšnih popolnih sopomenskih dvojnic.

Ko po radiu slišimo datum »pétnajsti«, se nas večina v negotovosti zdrzne, saj je naglašen prvi in ne drugi zlog (petnájsti). V primeru tega dvozložnega števnika gre za akcentsko dvojnico, kar pomeni, da sta v SSKJ-ju obe vrsti naglaševanja uveljavljeni in kodificirani.

Zmedo povzročajo tudi zelo enostavne pravopisne dvojnice, npr. kdor koli in kdorkoli ali eko tržnica in ekotržnica ali UDK-tablica ali tablica UDK, saj jih lahko zapisujemo ali skupaj kot potencialne zloženke ali narazen kot dve besedi.

Knjižna oblika pred pogovorno
Poznamo tudi pogovorne dvojnice, saj uporabniki iz osebnih razlogov in glede na okoliščine izbirajo med dvema oblikama besede. Pri tem lahko tudi zelo očitne pogovorne oblike postopoma prehajajo v knjižni jezik, npr. Markota in Marka, vendar iz jezikovnopolitičnih razlogov dajemo prednost knjižni obliki pred pogovorno in domačemu izrazu pred prevzetim.

V enem od prejšnjih prispevkov smo govorili o managerju in menedžerju, kjer se ta dvojnični par pojavi zaradi prevzemanja besede iz tujega jezika. Govorci smo ob redni uporabi obeh oblik zmedeni, saj v pisni rabi ne zaznavamo doslednosti. Menedžer je namreč izposojenka, tj. beseda, ki je slovenskemu jeziku prilagojena, torej bi ji morali dajati prednost, a ni vedno tako.

Podobno nelagodje zaznavamo pri podomačevanju oz. vstavljanju veznega -j- med dva samoglasnika tuje besede, npr. olimpiada in olimpijada. V tem trenutku najdemo v slovarju obe obliki, ampak samo olimpionik (in ne olimpijonik).

Tabo – teboj, mano – menoj
Zelo očitne obstoječe dvojnice so oblikoskladenjske dvojnice npr. zdaj – sedaj, tabo – teboj, mano – menoj, študenti – študentje, gosti – gostje in še in še. Med navedenimi oblikami načeloma ni razlike, saj nobena od oblik ni posebej zaznamovana. Jezikovno občutljivi govorci lahko le slutijo, da se v določenem besedilnem okolju daje prednost eni od obeh oblik, čeprav lahko pogostost rabe v praksi kaže drugače. Prislov zdaj se npr. rabi več kot trikrat pogosteje kot sedaj, pri čemer zadnjega čutimo bolj knjižno in zato primernega za rabo v uradnih besedilih.

Popolne sopomenske dvojnice v govoru in pisavi lahko povzročajo oklevanje ali zmedo. Priporočljivo je, da se omenjena jezikovna šibkost obravnava z razmislekom in občutkom ter se za določeno okoliščino zavestno in dosledno uporablja ena od oblik, druga pa (za zdaj) opusti.

Andrej Salobir, R. D.

Prijavi napako
Komentarji
sramotko
# 15.06.2016 ob 06:34
Grozdni sok in ne trtni; jabolčni sok in ne jablanji :-))).
RJSlo
# 15.06.2016 ob 06:27
Kaj je pravilno: oljčno ali olivno olje?
--------------------------------
No ja. Oljka je drevo, oliva je sadež. Olje se pridobiva iz sadeža. Olivno olje.
Orisei
# 15.06.2016 ob 06:34
Tako je. Zato je tudi jabolčni sok in ne jablanin sok. Ali pa grozdni sok in ne trtin sok.
Piha
# 15.06.2016 ob 07:42
@Vladoska
Izgleda ne znaš italijansko, kajti "oliva" je italijanska beseda, oljka pa gotovo ne. Glede na to, da oljke rastejo na primorskem, je primorsko poimenovanje gotovo bolj avtentično od npr. ljubljanskega. Beseda "oliva" in z njo zveza "olivno olje" je verjetno prevzeta iz italjanščine v času, ko so drugod po Sloveniji začeli uporabljati olje in jesti oljke.
zzob
# 15.06.2016 ob 07:58
Vi na Primorskem pa zaradi mene govorite po svoje, to je Vaš problem in ne problem Ljubljane.

Ja, ker v Ljubljani ste sami pametni doma, a ne? Tako pametni, da vam že škodi.
ZvonkoS1
# 15.06.2016 ob 06:38
Iz prve roke vam povem, da se v stroki vedno uporablja samo oljčno olje.

Tukaj je pa še mnenje sekcije za terminološke slovarje pri ZRCSAZU:
Agronomska stroka (npr. Inštitut za oljkarstvo, Biotehniška fakulteta) dosledno uporablja termina oljka (tudi za plod) in oljčno olje, medtem ko podatki iz korpusa Gigafida kažejo, da v splošnem jeziku prevladuje raba oliva in olivno olje. Vse štiri izraze navajata tudi SSKJ in Slovenski pravopis, pri čemer tako oliva kot oljka lahko označujeta drevo ali njegov sadež.
Strokovnjaki s področja agronomije so se poenotili v rabi terminov oljka (tudi za plod) in oljčno olje na podlagi informacij, da se je v slovenski Istri za plod oljke tradicionalno uporabljal izraz oljka in za olje iz tega plodu olje od oljke oziroma domače olje. Za plod se je tako tudi v terminologiji uveljavil izraz oljka in za olje besedna zveza, v kateri je prva sestavina tvorjena iz izraza oljka, torej oljčno olje. V korpusu, ki je podlaga za nastajajoči slovar agronomije, se zveza olivno olje sploh ne pojavi, dosledno je rabljen termin oljčno olje. Razlog za takšno odločitev stroke je bil v dejstvu, da sta izraza oljka in oljčno olje izvirno slovenska, medtem ko gre pri izrazih oliva in olivno olje za prevzeta izraza iz romanskega prostora, ki sta se predvsem v splošni rabi prav tako precej razširila. Ta primer je zanimiv, ker v terminologiji ni ravno pogosto, da bi bila raba v lokalnem okolju strokovnjakom podlaga za terminološki dogovor.
Predlagamo torej, da se v strokovnih besedilih uporabljata termina oljka (za drevo in plod) in oljčno olje, medtem ko so v splošnem jeziku še naprej sprejemljivi vsi izrazi.
zzob
# 15.06.2016 ob 07:53
oliva je sadež

To sem tudi jaz dolgo mislil, a ni res. Tudi sadežu rečejo domačini oljka, medtem ko je oliva iz italijanščine. Ko sem to ugotovil, sem tudi sam začel govoriti oljčno olje.
brancin
# 15.06.2016 ob 08:03
Butalci, vam je res tako težko razumet, da v Istri rečemo tudi plodu oljka in je oliva taljanska oblika imena za plod?

Sklicevanje na Toporišiča? Kaj gor ne piše, da se da prednost domači obliki, če sta obe knjižni? Potem dileme ni, oljčno olje ali ulje z ulk ali domaće ulje. Eni pač ne morejo iz svoje paludarske kože.
skoviik
# 15.06.2016 ob 06:47
da je plod oljke oliva je predpostavka. Plod lahko ravno tako poimenujemo oljka...malo smo se pač potujčili vmes, tako kot smo prevzeli fajrcajh, fršlus namesto vžigalnik in zadrga, le da se je oliva prijela.
Stari časopisi iz konca 19. in začetka 20. stoletja govorijo o oljkinem olju...ne vem zakaj bi bilo narobe imeti več pravilnih oblik? To je vendarle bogastvo in pestrost jezika, mar ne?
bor123
# 15.06.2016 ob 07:02
Imaš tudi paciente, ki se v trgovini pritožijo, češ da bi moralo pisati oljčno namesto olivno olje...
maher
# 15.06.2016 ob 08:52
Čakam, kdaj bo Modrijan še petnájstič napisal, da bo govoril tako, kot ga je učil Toporišič. Slednji je v svojem pravopisu (pa tudi slovnici) natrosil toliko nepozabnih in komaj verjetnih neumnosti, da se njegovo siceršnje znanje skoraj skrije za njimi. Kar se olivnega/oljčnega olja tiče, je seveda jasno, da je edina pravilna oz. razumna oblika oljčno olje (plodu - olivi - se po slovensko že od nekdaj reče oljka!), in sklicevati se pri tem vprašanju na Toporišiča je komično. Komentatorju RJSlo pa je treba sporočiti, da kot in kakor še zdaleč nista poljubno izmenljiva.
Piha
# 15.06.2016 ob 08:32
@Modrijan6
Jaz sem sicer rojen Ljubljančan in tudi živim v Ljubljani. Toporišič je veliko naredil za jezik, je bil pa po značaju tak, da si je vedno izboril glavno besedo. In en človek se ne more poglobiti prav v vse vidike jezika. ZvonkoS1 je prilepil dober odgovor. Jezik je živ in danes ne govorimo več enako kot v 70. In če prevzemamo cel kup tujk, ker nimamo ustreznih svojih izrazov, zakaj se ne bi kakšne tujke tudi znebili in uporabljali slovensko besedo. S tega stališča se mi zdi promocija "oljke" in "oljčnega olja" dobra. Se pa tudi sam še nisem prav navadil nanju in se mi zdi, da v pogovoru več uporabljam olivo in olivno olje.
Vladoska
# 15.06.2016 ob 07:08
Do pred 10 let ni nihče govoril o oljčnem olju, razen nekaj primorcev, ki so to prevzeli od Italijanov. V šoli so me učili, da je olje pridobljeno iz oliv, olivno. Torej gre le za modno muho jezikoslovcev, ki se kot kaže prijemlje. Nekaj pa že morajo delat ti doktorji slavisti....
Orisei
# 15.06.2016 ob 06:35
@Sramotko: ob istem času sva oddala isti komentar
Binder Dandet
# 15.06.2016 ob 09:16
Sem se razstopničil (šel po stopnicah dol), da sem prišel do nakolenčnika (prenosni računalnik) v kletnih prostorih, s katerim sem iz medmrežja (internet) potegnil album meni ljubega izvajalca in ga posnel na zgoščenko (CD). Po žvrgolišču (radiju) so ravnokar objavili prometno novico o zastoju na cesti, zato sem si trebuh začasno napolnil z razpočnico (žemljo), medtem ko sem čakal, da mi dostavijo mesni krof (hamburger).

Jože, hvala.:)
G.Bruno
# 15.06.2016 ob 08:46
In potem imamo še problem z deviškim oljem.
Deviško oljčno olje.
Deviško olivno olje.
Olje device Olive.
Posebno olje device Olive...

Bormio
# 15.06.2016 ob 08:30
@Modrijan6
Pokojnega dr. Jožeta "Pepija" Toporišiča zelo spoštujem in cenim in sem z njim marsikdaj "udaril" kakšno pri razvozlavanju določenih jezikovnih vozlov, vendar besed je v slovenskem besedišču toliko, da je kar nemogoče, da se tudi takšen um, kot je bil omenjeni, v določeno ob kakšni debati ali razlagi "iz glave" ne bi zadosti poglobil. To se lahko vsakemu zgodi.

Slovenski etimološki slovar pravi, da je beseda olȋva-e, olȋven v 18.stoletju prevzeta prek sodobnih evropskih jezikov (it. oliva, nem. Olive), medtem ko beseda óljka -e, oljčen izvira iz 16.stoletja. Torej dam osebno prav zagovornikom oljčnega olja, vam ostalim pa seveda prepustim prosto izbiro. :-)
yetti
# 15.06.2016 ob 08:01
...Do pred 10 let ni nihče govoril o oljčnem olju, razen nekaj primorcev, ki so to prevzeli od Italijanov"
Kakšna kolosalna neumnost ali ignoranca - avtor tega stavka naj si sam izbere definicijo!
Mi ISTRJANI govorimo o olju od oljke že stoletja, italijanci pa olio d oliva. Ker pa so v 20. stoletju kontinentalci opazili da obstaja tudi tako olje, so pobrali ime od italijancev in ne od domačinov -"ko ..ebe aboridžine pač" . Sicer pa imamo olive doma prav vsi - SO NA OKNIH IN SE UPORABLJAJO ZA NJIHOVO ODPIRANJE
Modrijan6
# 15.06.2016 ob 07:04
@RJSIo

Kaj je pravilno: oljčno ali olivno olje?
--------------------------------
No ja. Oljka je drevo, oliva je sadež. Olje se pridobiva iz sadeža. Olivno olje.


Ker slavist, ki se je lotil teme ni natančno odgovoril na vprašanje, mu moramo odgovoriti bralci te rubrike. Gospod RJSIo Vaš odgovor je absolutno pravilen, o olivnem in oljčnem olju se je na enem od seminarjev v 70. letih prejšnjega stoletja razgovoril prof. dr. Jože Toporišič,
ki je natanko tako kot Vi opisal zadevo, zato sem tudi jaz eden tistih, ki bom vedno olje, ki ga stiskajo iz plodu oliv imenoval olivno olje. V bistvu tu sploh ni dileme. Sicer pa mi tokrat zastavljeno vprašanje gospoda Salobirja niti malo ni všeč....., vse skupaj mi zveni tako prvokativno, sem povedal vse. Gospod Salobir enkrat se lotite termina - da je temu tako, pravilno je, da je tako.........Od napačne rabe v medijih, da je temu tako, me resnično bolijo ušesa.....
iluvatar
# 15.06.2016 ob 06:48
kot je Zvonko povzel. Odvisno od imena plodu. Če je oliva (zame je oliva), je olivno, ker se pa očitno reče oljka (plodu), je pač oljčno.
No, okus ima enak, še več - isti.
Istran
# 15.06.2016 ob 08:40
Od "žabarjev" je edini pameten kislec. Modrijan pametuje o olivi (sklicujoč se na Toporišiča!), ne vedoč, da je to čisti italijanizem, ki je prišel do celine tako kot je kislec opisal. V Istri je že tisočletja dolga tradicija gojenja oljk in oljka je (pravilno) slovensko drevo IN plod. Ampak ne, kontinentalec, ki vidi enkrat na leto "Obalo" in kakšen oljčni nasad na 200m se čuti dolžnega pametovat o zadevi s katero mi tu živimo od rojstva in generacije pred nami.

Smešen je tudi argument o trti in jablani, kaj pa češnje, marelice, slive, hruške?
Bormio
# 15.06.2016 ob 07:58
"Pétnajst" ali "petnájst" ?

Enostavno.
Pétnajst je po hrvaško, petnájst pa po slovensko. Tako so nas učili v šoli.

Pri "enájst" nikoli ni bilo te dileme. Na našem radiu in TV je v zadnjih dveh desetletjih slišati vse več "hrvaških" izgovorjav določenih slovenskih besed, kot da slovenščina ne bi bila nič vredna. In to samo zato, ker nekateri jemljejo ljubljansko narečje za odločujoče. Nas, ki nismo iz prestolnice, to zelo moti. Ušesa bolijo....

Opetnájstil ga je, ne opétnajstil.
seven7
# 15.06.2016 ob 07:51
Pravilno je tako kot poimenujejo domačini.
leonis
# 15.06.2016 ob 10:47
Če olivno olje delajo iz oliv...., le kako pridobivajo Ritoznojčana?
anjago2
# 15.06.2016 ob 08:41
zelo priročno olje za hujšanje! sploh če z njim namažeš ploščice pred hladilnikom :)
mag.lepi
# 15.06.2016 ob 07:44
Menda ko razrešimo to dilemo ne bo več lakote po svetu...
zozozo
# 15.06.2016 ob 11:19
Nam so v Mariboru v šoli govorili, da je "poleg" pogovorno in grdo, in da se lepo reče "zraven". Kasneje sem imel cimra iz Nove Gorice, ki mi je povedal, da so njih učili ravno obratno.
Alchemist
# 15.06.2016 ob 09:37
Kaj je pravilno: oljčno ali olivno olje?

Večna dilema. Sopomenskost je pa po mojem mnenju skoraj neupravičena, pa naj slovenisti in pisci raznih SSKJ-jev govorijo kar hočejo.

Edina slovenska regija, kjer rastejo oljke je Slovenska Istra in tako je tudi edino narečje, ki je v zvezi z oljkami razvilo popolno terminologijo ravno istrsko narečje. V našem narečju pa se beseda "oljka" uporablja tako za drevo kot za sadež. Nikoli še nisem slišal za izraz "nabiranje oliv", vsi v Slovenski Istri dosledno rabimo izraz "nabiranje oljk", ki spada med najpomembnejša kmetijska opravila v naši regiji.

Oljke se tako obravnava podobno kot slive, fige, nešplje, hruške in še druge rastline kjer imeni drevesa in sadeža sovpadata. Razlikovanje med jablano in jabolkom in trto pa grozdjem je bolj izjema kot pravilo.

Izraz "oliva" je tujka, ki je prišla v slovenščino iz italijanščine, kjer pa označuje sadež. Namreč: "ulivo" pomeni drevo, "oliva" pa sadež. Ne vem zakaj bi morali v knjižni slovenski jezik vnesti kot normirano besedo tujega izvora, če pa imamo tradicionalno in značilno rabo inačice iz slovenskega narečja.

Nič nimam proti sprejemanju tujk, če obogatijo jezik in vanj vnesejo neko besedo, za katero jezik nima svoje inačice. Če pa ta obstaja, in je celo v nekem določenem segmentu precej pogosta njena raba, pa se mi zdi vztrajanje na tujki zgrešeno.
qwerty99
# 15.06.2016 ob 09:16
Vi na Primorskem pa zaradi mene govorite po svoje, to je Vaš problem in ne problem Ljubljane

Ne morem verjet, da nekdo napiše nekaj takega. Ko mu je razloženo, kaj je v tem primeru domača beseda, kaj pa povzeto iz tujih jezikov (čeprav veljavno in splošno uporabljano), bo še naprej trmasto gonil, da "zmaga Ljubljana". Upam, da takšno stanje duha ni prevladujoče v prestolnici.
yetti
# 15.06.2016 ob 08:11
Mravljica - res da oljke rastejo tudi drugod - razmišljajo da bi jih sadili tudi v Kobaridu - bodo pač enoletne -do prve zime - hudič je samo da rodijo na dveletnem lesu. Pa v Ljubljani najbrž ima kdo oljko doma na balkonu . Edino avtohtono rastišče je na obalnem področju, pa še mogoče (do prve večje pozebe) v Brdih. In mi plodu ne rečemo NIKDAR OLIVA.
yetti
# 15.06.2016 ob 08:06
Aja in še nekaj - vsi ti pametnjakoviči dajejo za primer jablana -jabolko in jim niti ne kapne da je to redek primer da je plod drugačnega imena od drevesa - dajte malo strest betico: hruška-? češnja-? sliva-? oreh-? marelica-? ....
skoviik
# 15.06.2016 ob 06:49
lepa iluvitar :)
enako je glih tako, isto je pa tak tisto
RudeCorona
# 15.06.2016 ob 20:42
Saj ne morem verjet, osem strani komentarjev. Kot da je Prevc zmagal, pa so dali članek pomotoma v rubriko kultura.

Sicer pa je zadeva zelo enostavna. V Mercator greš po olivno olje, k Džovaninu v Padno pa po oljčnega. Je že prav, da se mu drugače reče, ker res ni isto.
Hik
# 15.06.2016 ob 10:32
mile952
Oliva je hrvatizem

Maslina pa je potem najbrž albanizem, ali ne?
Javorovina
# 15.06.2016 ob 08:53
Nadalje oljčni nasad, oljkov les (oljkovina). Je pa zabavna podobnost besed "oljka" in "olje". Grško elaía (drevo o.) oz. élaion (o. olje, olje?). Očitno je to od nekdaj bila najbolj oljnata stvar, kar jih je. Lahko kakšen Grk pojasni, ali danes v grščini ista beseda lahko pomeni o. olje in hkrati kakršnokoli olje? Googlam "έλαιό" in "λάδι", vendar nisem nič pametnejša.
Javorovina
# 15.06.2016 ob 08:22
Obstajajo besedne zveze, kjer se uporablja samo ena oblika: oljčna vejica, olivno zelen. Če govorimo o olju, plodu ali drevesu, pa se uporablja (in se lahko uporablja) oboje. Jaz recimo rečem olivno olje (in turški nageljni, ne naglji) (vendar mandlji, ne mandeljni).
cene vols
# 15.06.2016 ob 08:13
Še dobro, da večina bere samo naslove člankov in zdaj boste dokrorirali iz oljčnega/olivnega olja.
hepimen
# 15.06.2016 ob 11:21
Drugače pa takole: Po SSKJ se plodu oljke reče tako oliva kot oljka, zato je tudi olje lahko olivno ali oljčno. Odgovor na vprašanje v naslovu je torej - oboje.
Lupo
# 15.06.2016 ob 10:18
Problem je nastal ker kontinentalci pred 1986 niso vedeli ne kaj je oljka ne kaj je oliva!
Hik
# 15.06.2016 ob 09:24
binder
Strokovni krogi sadež še vedno nazivajo z oljka. Splošno razširjena ljudska varjanta pa je oliva.

Odvisno o katerem ljudstvu govorimo. O tistem, ki živi tam, kjer rastejo in zorijo oljke, gotovo ne. Pri nas na Štajerskem jih ni, imamo pa vinsko trto in radi spijemo kakšen špricer, tisti še bolj na vzhodu tudi gemišt, a glej ga zlomka, SSKJ navaja kot "ljudsko varjanto" špricar (z a-jem!), kot knjižno (nikoli rabljeno) pa brizganec.

Pa naj ti tekne mesni krof :).
mravljica
# 15.06.2016 ob 08:19
@yetti
v Brdih se sadežu reče oliva, olju pa olivno olje ("olivno uolje"). In tradicija gojenja oljk v Brdih je zelo dolga . Pustimo nespametne ljudi, ki oljko sadijo v Kobaridu, saj slednjih težave nimajo nobenega opravka s poimenovanjem olja. Pri poimenovanju olja prebivalci obalne regije kot tudi prebivalci drugih primorskih regij nimamo nobenega primata, saj je ta "težava" del slovenskega jezika, ki ga govorijo v celotni Sloveniji.
ronin SLO
# 15.06.2016 ob 07:48
Še zdaj ne vem kaj je pravilno!
davison20
# 15.06.2016 ob 07:26
Medigi, slovenski jezik 1
rastislav
# 15.06.2016 ob 11:32
Vsako leto pobiramo oljke ampak smo do zdaj vedno pustili drevesa v zemlji!

Sicer sem mnenja, da je prav da sta dovoljena oba izraza oljčno in olivno, ker sta oba uveljavljena med ljudmi in za oba vemo kaj pomenista. Jezik more predvsem služit komunikaciji in ne izživljanju akademikov.

Posebno priznanje pa Modrijanu št. 6 za vztrajnost. Sam prihajam iz bolj naravoslovno-tehničnih krogov in če pri nas nekdo reče, da je nekaj pravilno ker je nek znanstvenik reku da je tako pravilno bi se mu vsi smejali v obraz. Sej Modrijanu bi se tudi ampak je ekran vmes.
Dragoon
# 15.06.2016 ob 11:19
Do tega članka sem bil (ne vem od kod, verjetno iz šolskega sistema) prepričan, da je oliva sadež, oljka pa drevo. Očitno sta besedi sopomenki, tako da se lahko uporablja eno ali drugo, s tem pa tudi tisti argument o jablanovem soku pade.

Me pa presenečajo komentarji. To, kar sem zapisal zgoraj, je razloženo že na prvi strani komentarjev in potem še nekajkrat, pa se še vedno najde kup komentatorjev, ki tega ni prebralo in petnájstič ponovi, da je sadež oliva, drevo pa oljka. Ker če bo večkrat ponovljeno, bo bolj držalo ...
Binder Dandet
# 15.06.2016 ob 10:28
@mile952:
"Oliva je hrvatizem"

Pravzaprav so v teh 100 komentarjih že vse zapisali. Več kot enkrat.:)

Oliva je vzeta iz italijanščine. Hrvaško je maslina (ali kot berem na wiki uljika).
bemumisha
# 15.06.2016 ob 09:49
Joj, g. Salobir... V naslovu načnete takšno "sporno" temo, potem pa v članku pišete o vsem mogočem, samo o dilemi oliva/oljka --> olivno/oljčno ne...
krucyfix
# 15.06.2016 ob 09:05
Jaz se bom držal tega, kar me je v 70. letih naučil slavni dr. Jože Toporišič, ...

Dr. Toporišič je bil res slaven, ampak jih je tudi res precej pihnil, nekatere tudi slavno ;) Jezikoslovci se imajo za jezikoslovne bogove, kaj je pa prav je na koncu podobno kot v zgodovini, ki jo pišejo zmagovalci, jezik gre svojo pot... Opomnil bi da so npr. svoj čas Dalejnci uspešno podtaknili nam Žabarjem dva j-ja v Ljubljano
MyotisSI
# 15.06.2016 ob 08:51
Modrijan6

# 15.06.2016 ob 07:04
Prijavi neprimerno vsebino @RJSIo

Kaj je pravilno: oljčno ali olivno olje?
--------------------------------
No ja. Oljka je drevo, oliva je sadež. Olje se pridobiva iz sadeža. Olivno olje.

Ker slavist, ki se je lotil teme ni natančno odgovoril na vprašanje, mu moramo odgovoriti bralci te rubrike. Gospod RJSIo Vaš odgovor je absolutno pravilen, o olivnem in oljčnem olju se je na enem od seminarjev v 70. letih prejšnjega stoletja razgovoril prof. dr. Jože Toporišič,
ki je natanko tako kot Vi opisal zadevo, zato sem tudi jaz eden tistih, ki bom vedno olje, ki ga stiskajo iz plodu oliv imenoval olivno olje. V bistvu tu sploh ni dileme. Sicer pa mi tokrat zastavljeno vprašanje gospoda Salobirja niti malo ni všeč....., vse skupaj mi zveni tako prvokativno, sem povedal vse. Gospod Salobir enkrat se lotite termina - da je temu tako, pravilno je, da je tako.........Od napačne rabe v medijih, da je temu tako, me resnično bolijo ušesa.....


Pold drevesa oljka je ravo tako lahko oljka. Zato tudi oljčno olje. Kot je že nekdo pred mano napisal, se je v istri vedno govorilo oljčno olje (med Slovenic). Moj 80 letni oče v življenju ni rekel olivno/oljva ampak vedno oljka/oljčno.

Ker smo pa imamo Slovenci manjvrednostni kompleks in je lepše slišati romanski izraz oliva, to menda zveni bolj fino in "urbano".

Kot pa je avtor članka napisal je pravilno oboje, torej zakaj se usajate? Govorite oliva in olivno olje.

Stroka, oljkarji in še kdo pa bo raje uporabljal oljka/oljčno.

Na srečo so oljka.
Bormio
# 15.06.2016 ob 08:48
@Modrijan6
Kot sem napisal, vsakemu prepuščam svobodno izbiro. In ne, nikakor se nimam za večjega strokovnjaka od dr. Toporišiča. Kje pa, na jezikovnem področju mu še do gležnjev ne sežem.

Verjamem, da bi utegnila biti vaša debata z ravno tako cenjeno dr. Kržišnikovo zelo zanimiva.
Izbor
Beremo
link
Alojz Rebula: Korintski steber
5
19. julij 2018 ob 10:22 Alojz Rebula je v romanu Korintski steber zvest temi, ki je značilna za njegov siceršnji literarni opus.
Več novic ...
Kazalo