Ceste

Stanje na cestah

Danes med 10. in 15. uro bo promet skozi predor Karavanke zaradi vzdrževalnih del potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom približno 30 minut.

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila.

Do 15. marca 2018 je na slovenskih cestah obvezna uporaba zimske opreme.

Zadnji podatek: 21. november 2017 ob 03:33

Stanje na državnih cestah

A2-E61, Karavanke - Ljubljana: Delo na cesti (20. november 2017 ob 20:18)
A2, Karavanke - Ljubljana, v predoru Šentvid v smeri Kosez je zaradi del zaprt prehitevalni pas.

G2-102, Logatec: Delo na cesti (20. november 2017 ob 13:40)
G2-102, Logatec - AC priključek Logatec, pri industrijski coni, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 21. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-754, Planina - Unec: Delo na cesti (20. november 2017 ob 12:15)
R3-754, Planina - Unec, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 16. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Želin - Sp. Idrija : Delo na cesti (20. november 2017 ob 10:27)
G2-102, Tolmin - Sp. Idrija, pri Straži, polovična zapora zaradi popravila zidov in kašt do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-430, Slovenska Bistrica: Delo na cesti (20. november 2017 ob 10:18)
R2-430, Slovenska Bistrica - Slovenske Konjice, v Slovenski Bistrici, na Ljubljanski cesti, pomična polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 23. 11. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti (20. november 2017 ob 10:07)
G1-4, Velenje - Arja vas, pri Pirešici/Vinska Gora, polovična zapora zaradi gradnje proti hrupne ograje do 8. 3. 2018, dnevno med 7:30 in 16:30 uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-5, Zidani most - Radeče: Delo na cesti (20. november 2017 ob 10:03)
G1-5, Celje - Krško, pri Zidanem Mostu, polovična zapora zaradi geomehanskih raziskav do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-219, Bizeljsko - Čatež: Delo na cesti (20. november 2017 ob 09:45)
R1-219, Bizeljsko - Brežice, pri Župelevcu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 4 . 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-441, Murska Sobota - Gederovci: Delo na cesti (20. november 2017 ob 09:28)
R2-441, Murska Sobota - Gederovci, v Murski Soboti, na Slovenki cesti oivran promet zaradi obnove mestnega središča do 30. 11. 2017.

R1-218, Metlika - Podzemelj: Delo na cesti (20. november 2017 ob 08:49)
R1-218, Metlika - Črnomelj, v Grmu pri Podzemlju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in obnove ceste do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-614, Miren - Opatje selo: Delo na cesti (20. november 2017 ob 08:12)
R3-614, Miren - Opatje selo, v Mirnu, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja do 18. 12. 20158. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-690, Majšperk - Jurovci: Delo na cesti (20. november 2017 ob 08:05)
R3-690, Majšperk - Jurovci, v Jurovcih, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacijskega omrežja do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-428, Luče - Sestre Logar: Delo na cesti (20. november 2017 ob 07:47)
R2-428, Luče - Solčava - Pavličevo Sedlo, pri Solčavi, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del do 21. 11. 2017, dnevno med 7. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper: Delo na cesti (18. november 2017 ob 18:05)
A1, Ljubljana - Koper, pred počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra bo do 30. 11. 2017 zaradi del zaprta polovica avtoceste, promet poteka dvosmerno po drugi polovici.

R1-206, Ruska cesta : Delo na cesti (17. november 2017 ob 10:53)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič, prelaz Vršič, oviran promet zaradi obnove ceste in sanacije zidu.

R2-422, Podsreda - Brestanica: Delo na cesti (16. november 2017 ob 08:46)
R2-422, Podsreda - Brestanica, pri Brestanici, polovična zapora zaradi obnove pločnika do 23. 11. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-4, Velenje - Črnova: Delo na cesti (16. november 2017 ob 10:27)
G1-4, Velenje - Arja vas, pri Vinski Gori, popolna zapora zaradi nadomestne gradnje mostu predvidoma do 10. 2. 2018. Obvoz je ob gradbišču.

A1-E57, Maribor - Ljubljana: Izredni dogodek (15. november 2017 ob 09:54)
A1, Maribor - Ljubljana, na priključku Lukovica, počivališče iz smeri Maribora je zaradi izrednega dogodka oviran promet.

R1-216, Črmošnjice - Črnomelj: Delo na cesti (15. november 2017 ob 09:28)
R1-216, Črmošnjice - Črnomelj, pri Lokvah, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja: Zaprta cesta (15. november 2017 ob 08:48)
RT-929, Areh - Šumik - Osankarica - Lukanja, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2018.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (14. november 2017 ob 10:52)
R2-425, Črna na Koroškem - Zavodnje, pri Spodnjem Javorju, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 9. 2. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (14. november 2017 ob 10:22)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, Ušnik - Plave, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi del do 31. 12. 2017. Občasne 15. minutne popolne zapore. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-225, Mozirje - Soteska: Delo na cesti (17. november 2017 ob 10:34)
R1-225, Mozirje - Soteska, pri Ljubiji, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-5, Celje - Šmarjeta: Delo na cesti (17. november 2017 ob 15:54)
G1-5, Celje - Laško - Krško, v Laškem, na Rimski cesti, polovična zapora zaradi sanacije železniškega nadvoza, do 30. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Šmarje Sap - Cikava: Delo na cesti (14. november 2017 ob 09:35)
R3-646, Cikava - Šmarje Sap, na Cikavi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika in rekonstrukcije ceste, dnevno med 7. in 17. uro, do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Bovec - Žaga: Delo na cesti (17. november 2017 ob 09:02)
R1-203, Bovec - Kobarid, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi ureditve cestnega priključka do 20. 1. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-221, Zagorje - Bevško: Delo na cesti (14. november 2017 ob 07:31)
R1-221, Zagorje - Bevško, v Zagorju ob Savi, na Cesti 9. Avgusta, polovična zapora zaradi obnove ceste in novogradnje mostu, do 31. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Delo na cesti (14. november 2017 ob 07:25)
R2-409, Postojna - Ravbarkomanda, na Ravbarkomandi, polovična zapora zaradi obnove ceste do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-452, Javornik - Žirovnica: Delo na cesti (8. november 2017 ob 08:44)
R2-452, Jesenice - Žirovnica, na Jesenicah, na Cesti Borisa Kidriča, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti (19. november 2017 ob 17:26)
G1-6, Pivka - Ribnica - Ilirska Bistrica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti (8. november 2017 ob 08:17)
R1-204, Dutovlje - Sežana, Šmarje pri Jelšanah, polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 29. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta (6. november 2017 ob 13:51)
RT-908, Mojstrana - Vrata, popolna zapora zaradi zimskih razmer. Promet je možen do slapa Peričnik.

R3-642, Podpeč - Ig: Zaprta cesta (6. november 2017 ob 12:28)
R3-642, Podpeč - Ig, v Podkraju, popolna zapora zaradi obnove vozišča do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen po cesti Ig - Ljubljana ali po lokalni cesti Podpeč - Črna vas - Ljubljana.

R2-421, Štrekljevec - Jugorje: Delo na cesti (6. november 2017 ob 12:04)
R2-421, Štrekljevec - Jugorje, v Štrekljevcu, polovična zapora zaradi izgradnje opornega zidu do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-221, Bevško - Trbovlje: Zaprta cesta (8. november 2017 ob 12:49)
R1-221, Bevško - Trbovlje, v Trbovljah, na Vodenski cesti, popolna zapora zaradi ureditve ceste. Obvoz je po lokalnih cestah.

R2-449, Pesnica - Lenart: Delo na cesti (10. november 2017 ob 09:23)
R2-449, Pesnica - Lenart, pri Ložanah, polovična zapora zaradi del do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-435, Maribor - Ruše: Delo na cesti (6. november 2017 ob 10:24)
R2-435, Maribor - Ruše, v Bistrici ob Dravi, na Ruški cesti, polovična zapora zaradi sanacije vodovoda, do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Novo mesto - Šentjernej: Delo na cesti (6. november 2017 ob 10:09)
R2-419, Novo mesto - Šentjernej, v Dolenjem Mokrem Polju, polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-935, Fram - Cestnik - Areh: Delo na cesti (6. november 2017 ob 11:23)
RT-935, Fram - Cestnik - Areh, v Framu, na Turnerjevi ulici, oviran promet zaradi izgradnje pločnika do 25. 12. 2017.

R3-653, Sodražica - Hrib: Delo na cesti (6. november 2017 ob 09:30)
R3-653, Sodražica - Hrib, v Retjah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 26. 7. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica: Delo na cesti (6. november 2017 ob 09:12)
R3-679, Breg - Sevnica - Brestanica, pri Dolenjem Leskovcu, oviran promet zaradi izgradnje hodnika za pešce in avtobusnih postajališč do 30. 6. 2018.

R1-206, Ruska cesta : Izredni dogodek (17. november 2017 ob 05:43)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozen samo za osebna vozila.

R2-426, Pesje - Gorenje: Delo na cesti (3. november 2017 ob 09:35)
R2-426, Velenje - Gorenje, pri Gorenju, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti (14. november 2017 ob 09:12)
R3-634, Bled - Gorje, pri Rečici, polovična zapora zaradi gradnje severne razbremenilne ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-295130, Dolž: Delo na cesti (2. november 2017 ob 10:36)
LC-295134, Dolž - Stopiče, na Dolžu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in izgradnje pločnika do 30/11/2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti (2. november 2017 ob 10:30)
R2-419, Soteska - Novo mesto, Gabrje pri Soteski - Gorenje Polje, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovoda predvidoma do 2. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Brezovica - Vrhnika: Delo na cesti (2. november 2017 ob 10:12)
R2-409, Vrhnika - Brezovica, na Logu pri Brezovici, oviran promet zaradi ureditve križišča predvidoma do 13. 4. 2018.

R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti (2. november 2017 ob 09:45)
R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Obvoz je ob gradbišču.

R2-444, Selo - Nova Gorica: Delo na cesti (2. november 2017 ob 09:06)
R2-444, Selo - Nova Gorica, v Črničah, polovična zapora zaradi izvedbe vodovodnega omrežja do 30. 11. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-609, Ajdovščina - Predmeja: Delo na cesti (2. november 2017 ob 08:59)
R3-609, Ajdovščina - Predmeja, v Ajdovščini na Goriški cesti, oviran promet zaradi izgradnje krožišča na lokalni cesti predvidoma do 4. 12. 2017.

R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti (11. november 2017 ob 17:09)
R3-660, Črnomelj - Dolenjci, pri Tribučah, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 27. 11. 2017.

LC Sušice - Grič: Zaprta cesta (30. oktober 2017 ob 10:06)
LC Sušice - Grič, pri Cerovcu, popolna zapora zaradi del do 25. 11. 2017.

R2-424, Boštanj - Planina: Prepoved za tovornjake (16. november 2017 ob 08:41)
R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, prepovedan promet za tovorna vozila nad 7, 5 ton zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico do 2. 3. 2018. Obvoz je urejen po cesti Boštanj - Planina - HE Blanca - Brestanica - Sevnica.

R2-442, Dobrovnik - rondo Dolga vas: Delo na cesti (15. november 2017 ob 17:18)
R2-442, Dobrovnik - Rondo Dolga vas, Žitkovci - Dobrovnik, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30.11.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 07:23)
R3-608, Solkan - Lokve, pri Ravnici, pomična polovična zapora zaradi zaščite brežin z visečo mrežo predvidoma do 21. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-036360, Cesta na Grad - Zagrad : Zaprta cesta (2. november 2017 ob 08:22)
LC, Celje, Teharska cesta, popolna zapora zaradi obnove železniškega podvoza predvidoma do 20. 12. 2017. Obvoz je urejen.

R1-232, Martjanci - Murska Sobota: Delo na cesti (26. oktober 2017 ob 09:46)
R1-232, Martjanci - Murska Sobota, pri Nemčavcih, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-213060, Javor - Zgornja Besnica: Zaprta cesta (29. oktober 2017 ob 09:32)
LC, Javor - Zgornja Besnica, pri Zgornji Besnici, popolna zapora zaradi poškodovanega vozišča, predvidoma do 24. 1. 2018. Obvoz je urejen.

G2-106, Žlebič - Kočevje: Delo na cesti (25. oktober 2017 ob 07:54)
G2-106, Ljubljana - Kočevje, Žlebič - Kočevje, pri Stari Cerkvi, polovična zapora zaradi ureditve nivojskega prehoda do 5. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti (25. oktober 2017 ob 07:45)
G2-104, Sp. Brnik - Šenčur, pri letališču, dve delovni zapori z oviranim prometom zaradi gradnje obvoznice do 30. 11. 2017.

R3-647, Mlačevo - Rašica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:48)
R3-647, Mlačevo - Rašica, pri Vidmu, polovična zapora zaradi ureditve priključka do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-693, Nova Cerkev - Socka - Vitanje: Zaprta cesta (31. oktober 2017 ob 07:11)
R3-693, Vojnik - Vitanje, pri Vitanju, popolna zapora zaradi obnove ceste do 30. 6. 2018. Obvoz po cesti Vojnik - Frankolovo - Stranice - Vitanje ter drugih lokalnih cestah.

R1-214, Stari Log - Dvor: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 08:10)
R1-214, Stari Log - Dvor, pri Dvoru, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in rekonstrukcije ceste do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica: Delo na cesti (23. oktober 2017 ob 07:31)
R3-646, Grosuplje - Ivančna Gorica, pri Zgornji Dragi, polovična zapora zaradi izgradnje pločnika do 25. 11. 2017 . Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn: Zaprta cesta (20. oktober 2017 ob 12:26)
RT-917, Željne - Rog - Baza - Podturn, pri Željnah, popolna zapora zaradi izdelave protiprašne zaščite predvidoma do 8. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Zapore med vikendi ni.

R3-668, Gabrje - Ratež: Zaprta cesta (20. oktober 2017 ob 12:09)
R3-668, Gabrje - Ratež, v Velikih Brusnicah, popolna zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 31. 3. 2018. Obvoz po državnih in občinskih cestah.

R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica: Zaprta cesta (15. november 2017 ob 09:55)
R3-700, Slovenske Konjice - Oplotnica, Vešenik - Malahorna, popolna zapora zaradi sanacije ceste do 1. 12. 2017. Obvoz je urejen.

R3-652, Moravče - Čatež - Breza: Delo na cesti (19. oktober 2017 ob 07:30)
R3-652, Moravče - Čatež - Trebnje, pri Veliki Loki, pomična polovična zapora zaradi ureditve hodnika za pešce do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec: Zaprta cesta (27. oktober 2017 ob 10:03)
R3-624, Loka - Podpeč - Rakitovec, Brezovica - Loka, popolna zapora zaradi sanacije ceste predvidoma do 15. 12. 2017. Obvoz po državni cesti Aver - Gračišče ter po občinskih cestah.

RT-919, Vinica - Stari trg: Zaprta cesta (18. oktober 2017 ob 09:16)
RT-919, Vinica - Stari trg, pri Dolenjih Radencih, popolna zapora zaradi modernizacije ceste do 1. 12. 2017. Obvoz je urejen po regionalnih cestah Vinica - Kanižarica - Stari Trg ob Kolpi.

G2-104, Kranj - Sp. Brnik: Delo na cesti (18. oktober 2017 ob 09:09)
G2-104, Sp. Brnik - Šenčur - Kranj, pri Šenčurju, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 27. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti (17. november 2017 ob 10:22)
R1-234, Dole - Šentjur, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, polovična zapora zaradi vzdrževalnih del na kanalizacijskem omrežju do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 10:14)
R2-426, Gorenje - Rečica - Letuš, v Rečici ob Paki, most čez Pako, polovična zapora zaradi popravila mostu in obnove ceste do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-936, Col - Predmeja: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 08:15)
RT-936, Col - Predmeja, pri Colu, polovična zapora zaradi obnove in preplastitve ceste do 12. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-449, Lenart - Gornja Radgona: Delo na cesti (17. november 2017 ob 08:53)
R2-449, Lenart - Gornja Radgona, v Lenartu, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti (8. november 2017 ob 08:02)
R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, oviran promet zaradi ureditve krožnega križišča do 25. 11. 2017.

G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti (12. oktober 2017 ob 07:59)
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Javniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije viadukta do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (12. oktober 2017 ob 07:56)
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Trbonjah, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-912, Novaki - Cerkno: Delo na cesti (11. oktober 2017 ob 08:56)
RT-912, Novaki - Cerkno, pri Dolenjih Novakih, polovična zapora zaradi odpravljanja posledic plazu do 30. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-406, Škofije - Lazaret: Delo na cesti (30. oktober 2017 ob 16:49)
R2-406, Škofije - Ankaran, med AC priključkom Škofije in križiščem z Železniško cesto, polovična zapora zaradi preplastitve vozišča do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti (6. november 2017 ob 09:49)
R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Tržišču, pomična polovična zapora zaradi obnove zgornjega ustroja do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-414, Kamnik - Ločica: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 09:04)
R2-414, Kamnik - Ločica, pri Lazah v Tuhinju, pomična polovična zapora zaradi gradnje pločnika do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-440, Gederovci - Cankova: Delo na cesti (10. oktober 2017 ob 07:11)
R2-440, Radenci - Cankova, pri Skakovcih, pomična polovična zapora zaradi ureditve križišča do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 08:01)
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, v Pivki, na Snežniški cesti, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 11. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Kozina - Krvavi potok: Delo na cesti (9. oktober 2017 ob 07:57)
G1-7, Kozina - Krvavi potok, pri Krvavem Potoku, pomična polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 27. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-708, Zg. Kungota - Plač: Delo na cesti (6. oktober 2017 ob 08:04)
R3-708, Zg. Kungota - Plač, pri Podigracu, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-608, Solkan - Lokve: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 06:51)
R3-608, Solkan - Lokve, pri Solkanu, oviran promet zaradi izgradnje krožišča Preval predvidoma do 16. 5. 2018. Občasno polovična zapora.

G2-103, Peršeti - Ušnik: Delo na cesti (5. oktober 2017 ob 07:31)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Čiginju, polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-926, Koprivna - Črna: Delo na cesti (4. oktober 2017 ob 10:45)
RT-926, Koprivna - Črna, v Črni na Koroškem, oviran promet zaradi gradnje mostu do 11. 5. 2018.

R1-212, Unec - Rakek: Delo na cesti (25. oktober 2017 ob 07:29)
R1-212, Unec - Rakek, na Uncu, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-229, Rogoznica - Senarska: Delo na cesti (15. november 2017 ob 11:45)
R1-229, Rogoznica - Senarska, v Gočovi, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 30. 4. 2018, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-413, Vodice - Moste: Zaprta cesta (8. november 2017 ob 13:08)
R2-413, Vodice - Moste, v Vodicah, popolna zapora zaradi ureditve ceste do 30. 11. 2017. Obvoz je urejen za vozila do 7,5 ton po cesti Vodice - Sp.Brnik - Moste, za vozila nad 7,5 ton pa po AC preko priključka Brnik - Sp. Brnik - Moste.

R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 12:16)
R1-227, Kotlje - Slovenj Gradec, v Slovenj Gradcu, na Celjski cesti, oviran promet zaradi ureditve krožišča do 31. 12. 2017.

R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti (15. november 2017 ob 11:37)
R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in gradnje pločnika predvidoma do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (6. oktober 2017 ob 07:14)
R2-425, Poljana - Šentvid, Polena - Črna na Koroškem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste na več odsekih do 31. 12. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-670, Bizeljsko - Orešje: Zaprta cesta (2. oktober 2017 ob 09:15)
R3-670, Bizeljsko - MP Orešje, v Bizeljskem, na Kumrovški cesti, popolna zapora zaradi zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R3-638, Begunje - Bistrica : Delo na cesti (5. oktober 2017 ob 15:51)
R3-638, Begunje - Bistrica , v Bistrici, na Begunjski cesti, polovična zapora zaradi sanacije usada do 30. 7. 2018, občasno bodo enourne popolne zapore izven voznega reda avtobusnih linij.

R3-716, Grad: Delo na cesti (29. september 2017 ob 09:34)
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča do 29. 12. 2017.

R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:44)
R2-430, Slivnica - Slovenska Bistrica, pri Slivnici, pomična polovična zapora zaradi gradnje plinovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti (28. september 2017 ob 09:33)
R2-419, Soteska - Novo mesto, v Jurki vasi, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 7. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-447, Trojane - Želodnik: Delo na cesti (28. september 2017 ob 11:33)
R2-447, Domžale - Trojane, Želodnik - Dob, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Cikava - Grosuplje: Delo na cesti (28. september 2017 ob 07:45)
R3-646, Cikava - Grosuplje, pri Cikavi, oviran promet zaradi izvedbe levega zavijalnega pasu predvidoma do 30. 11. 2017.

G2-107, Podplat - Rogatec: Delo na cesti (12. november 2017 ob 19:10)
G2-107, Podplat - Rogatec, med odcepom za Cerovec pod Bočem in Brezovcem pri Rogatcu, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. 24. 11. 2017.

LC-284320, Dornberk - Renče: Zaprta cesta (27. oktober 2017 ob 09:46)
LC, Dornberk - Renče, pri Gradišču nad Prvačino, popolna zapora zaradi del predvidoma do 30. 11. 2017.

R1-204, Dornberk - Štanjel: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 11:07)
R1-204, Branik - Štanjel, v Braniku, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 4. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Dravograd - Radlje: Delo na cesti (26. september 2017 ob 07:19)
G1-1, Dravograd - Maribor, pri Dravogradu in pri Sv. Boštjanu, polovični zapori zaradi obnove vozišča, do 30. 11. 2017, dnevno med 7. in 19. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Vršič - Trenta: Delo na cesti (25. september 2017 ob 08:06)
R1-206, Vršič - Trenta, promet poteka izmenično enosmerno, na več odsekih kratkotrajne 15 minutne popolne zapore zaradi sanacije propustov, dnevno med 8. in 17. uro.

R1-220, Krško - Brežice: Zaprta cesta (8. november 2017 ob 13:09)
R1-220, Krško - Brežice, v Krškem, na mostu čez Savo in na Prešernovi cesti do krožišča, popolna zapora zaradi preureditve krožišč do 31. 12. 2017. Obvoz je urejen.

G2-105, Novo mesto - Ločna: Delo na cesti (22. september 2017 ob 08:16)
G2-105, Novo mesto - Ločna, Mačkovec - Ločna, pomična polovična zapora zaradi del na elektro omrežju do 30. 11. 2017, dnevno med 8. in 15. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-911, Rudno - Rovtarica: Prepoved za tovornjake (27. oktober 2017 ob 10:41)
RT-911, Rudno - Rovtarica, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi nevarnosti plazu.

R3-701, Pesek - Rogla - Zreče: Delo na cesti (20. september 2017 ob 10:25)
R3-701, Rogla - Pesek, oviran promet zaradi preplastitve ceste, do 26. 7. 2018.

R2-403, Češnjica - Škofja Loka: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 08:59)
R2-403, Škofja Loka - Železniki, pri Studenem, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in avtobusnih postajališč predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-232, Murska Sobota - Lipovci: Zaprta cesta (14. november 2017 ob 08:05)
R1-232, Murska Sobota - Lipovci, v Murski Soboti, na Panonski ulici, popolna zapora zaradi izgradnje krožišča do 15. 1. 2018. Obvoz je urejen.

R1-218, Vinica - Most čez Kolpo: Delo na cesti (20. september 2017 ob 09:25)
R1-218, Vinica - Most čez Kolpo, pred mejnim prehodom Vinica, polovična zapora zaradi izgradnje dodatnega pasu do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (26. september 2017 ob 06:38)
RT-902, Strmec - Mangart, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti (15. september 2017 ob 07:56)
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, pri Smuki, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 31. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Zaprta cesta (16. november 2017 ob 07:57)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, popolna zapora zaradi preplastitve vozišča do 26. 11. 2017. Obvoz po cesti Spodnja Idrija - Straža - Dolenja Trebuša ter Idrija - Ajdovščina - Čepovan - Dolenja Trebuša.

R2-424, Boštanj - Planina: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 14:52)
R2-424, Sevnica - Planina, v Sevnici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije nadvoza čez železnico predvidoma do 2. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo: Zaprta cesta (3. november 2017 ob 06:48)
R3-606, Kanal - Lig - Mišček - Neblo, pri Britofu, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 25. 1. 2018. Obvoz po cesti Kanal - Plave - Dobrovo - Neblo.

R3-725, Fokovci - Prosenjakovci: Delo na cesti (30. oktober 2017 ob 09:44)
R3-725, Fokovci - Prosenjakovci, pri Selu, oviran promet zaradi izgradnje nadomestnega mostu, do 15. 12. 2017.

R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn: Delo na cesti (13. september 2017 ob 09:15)
R3-733, Vavta vas - Dolenjske Toplice - Podturn, Dolenjske Toplice - Podturn, več polovičnih zapor zaradi gradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-202, Rateče - Podkoren: Delo na cesti (12. september 2017 ob 13:37)
R1-202, Rateče - Podkoren, v Ratečah, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča predvidoma do 22.2.2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško: Delo na cesti (11. september 2017 ob 09:55)
R3-677, Pišece - Zg. Pohanca - Krško, v Zdolah, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 31. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-216, Soteska - Črmošnjice: Delo na cesti (11. september 2017 ob 10:59)
R1-216, Soteska - Črmošnjice, v Podturnu, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 28. 2. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-452, Hrušica - Javornik: Delo na cesti (19. november 2017 ob 20:07)
R2-452, Jesenice - Hrušica, na Hrušici, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča in sanacije vozišča predvidoma do 3. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti (3. oktober 2017 ob 07:16)
R3-682, Loke - Ledinščica, pri Straški Gorci, popolna zapora zaradi zaradi rekonstrukcije mostu do 13. 12. 2017. Obvoz je ob gradbišču.

R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti (8. september 2017 ob 11:59)
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vidmu pri Ptuju, pomična polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 30. 4. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

LZ-212100, Hradeckega cesta , od Dolen: Zaprta cesta (4. september 2017 ob 16:44)
Ljubljana, Hradeckega cesta, med Potjo na Golovec in Poljansko cesto, popolna zapora zaradi obnove komunalne infrastrukture in rekonstrukcije vozišča predvidoma do 4. 2. 2018. Obvoz preko Dolenjske, Roške in Poljanske ceste.

R1-201, Kranjska Gora - Mojstrana - Dovje: Delo na cesti (10. november 2017 ob 10:26)
R1-201, Mojstrana - Kranjska Gora, pri Belci, oviran promet zaradi popravila ceste in gradnje pločnika predvidoma do 30. 11. 2017.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (4. september 2017 ob 09:34)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Kompoljah, pomična polovična zapora zaradi gradnje vodovodnega omrežja predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti (29. september 2017 ob 08:22)
R1-206, Bovec - Vršič - Kranjska Gora, pri Trenti, polovična zapora zaradi obnove mostu predvidoma do 30. 5. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-646, Škofljica - Šmarje Sap: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 12:18)
R3-646, Škofljica - Šmarje Sap, pri Malem Vrhu pri Šmarju, polovična zapora zaradi gradnje pločnika in cestne razsvetljave do 24. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (30. avgust 2017 ob 07:26)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Globnem, polovična zapora zaradi ureditve kanalizacije in pločnika do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-932, Slovenj Gradec - Pungart: Delo na cesti (28. avgust 2017 ob 07:55)
RT-932, Slovenj Gradec - Pungart, pri Legnu, pomična polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-212, Sodražica - Žlebič: Delo na cesti (15. november 2017 ob 07:24)
R1-212, Sodražica - Žlebič, v Sodražici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-444, Ajdovščina - Selo: Delo na cesti (22. avgust 2017 ob 10:41)
R2-444, Ajdovščina - Selo - Nova Gorica ter R3-611, Selo - Dornberk, v Selu, polovične zapore zaradi gradnje križišča do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-210, Sp. Jezersko - Preddvor: Delo na cesti (21. avgust 2017 ob 10:58)
R1-210, Preddvor - Jezersko, na Celarjevem Mostu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu predvidoma do 8. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 10:14)
R3-610, Idrija - Žiri, pri Mokraški vasi, polovična zapora zaradi zaščite brežin do 25. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-402, Solkan - Gonjače: Delo na cesti (17. avgust 2017 ob 07:15)
R2-402, Solkan - Gonjače, v Kojskem, polovična zapora zaradi ureditve ceste do 18. 1. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-682, Loke - Ledinščica: Delo na cesti (16. avgust 2017 ob 08:38)
R3-682, Loke - Ledinščica, pri Dobju pri Lesičnem, dve polovični zapori zaradi modernizacije ceste do 15. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (16. oktober 2017 ob 08:25)
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Grahovem ob Bači, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 24. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-215, Mokronog - Boštanj: Delo na cesti (3. november 2017 ob 14:15)
R1-215, Mokronog - Boštanj, pri Spodnjih Vodalah, pomična polovična zapora zaradi obnove ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (3. november 2017 ob 08:54)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, pomična polovična zapora zaradi izgradnje kanalizacije, dnevno med 6. in 18. uro, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-423, Šentjur - Črnolica: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 09:18)
R2-423, Šentjur - Črnolica, v Šentjurju, na Cesti Kozjanskega Odreda, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu, predvidoma do 30. 6. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno ob gradbišču.

R3-710, Ptuj - Hajdina: Zaprta cesta (31. oktober 2017 ob 09:07)
R3-710, Ptuj - Hajdina, Ptuj, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije predvidoma do 30. 9. 2018. Obvoz po avtocesti med Draženci in Hajdino ter po lokalnih in regionalnih cestah.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (14. november 2017 ob 08:21)
R3-610, Idrija - Žiri, Osojnica - Ledinsko Razpotje, polovična zapora zaradi sanacije usadov, plazov in podpornega zidu, predvidoma do 30. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasne 15 minutne popolne zapore, dnevno med 8. in 17. uro.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 09:32)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi sanacije skalnih brežin, predvidoma do 31. 3. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-234, Dole - Šentjur: Delo na cesti (26. julij 2017 ob 07:40)
R1-234, Dole - Šentjur, pri Lokarjah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu čez potok Pšenica do 30. 10. 2017. Promet poteka ob gradbišču.

RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Prepoved za tovornjake (15. junij 2017 ob 13:39)
RT-941, Sv. Jurij ob Ščavnici - Kapelski Vrh - Radenci, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t, razen za lokalni promet.

R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas: Delo na cesti (29. junij 2017 ob 08:42)
R1-210, Škofja Loka - Gorenja vas, pri Visokem pri Poljanah, polovična zapora zaradi sanacije zidu in brežine, predvidoma do 29. 11. 2017, občasno možne 15 minutne popolne zapore.

R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti (29. september 2017 ob 10:10)
R2-432, Majšperk - Kidričevo, pri Podložah, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 12. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

A1-E61, E70, Koper - Ljubljana: Delo na cesti (18. november 2017 ob 18:04)
A1, Koper - Ljubljana, med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Unec v smeri Ljubljane zaradi del promet poteka po dveh zoženih pasovih.

R2-444, Razdrto - Podnanos: Izredni dogodek (29. september 2017 ob 10:55)
R2-444, Razdrto - Podnanos, pri Razdrtem, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

R2-425, Poljana - Šentvid: Delo na cesti (22. maj 2017 ob 07:22)
R2-425, Mežica - Poljana - Prevalje, pri Mežici, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (15. november 2017 ob 07:09)
G2-102, Idrija - Godovič - Logatec, v Godoviču, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti (2. oktober 2017 ob 10:18)
G1-1, Maribor - Dravograd, Radlje - Brezno, oviran promet zaradi ureditve križišča do 29. 12. 2017.

R2-401, Žaga - Učja: Delo na cesti (6. november 2017 ob 08:45)
R2-401, Žaga - Učja, pri Žagi, polovična zapora zaradi sanacije zidov predvidoma do 22. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-641, Ljubljanica - Ljubljana : Delo na cesti (14. april 2017 ob 07:56)
R3-641, Ljubljana - Polhov Gradec, pri Srednji vasi pri Polhovem Gradcu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije vozišča do 16.4.2018, občasne 15 minutne popolne zapore med 8. in 18. uro.

R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka: Delo na cesti (31. marec 2017 ob 11:26)
R3-648, Pri Cerkvi - Struge - Smuka, Žvirče - Pleš, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-231, Gibina - Razkrižje: Delo na cesti (22. marec 2017 ob 09:34)
R1-231, Ljutomer - Razkrižje - Gibina, Razkrižje - Gibina, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 19. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-999980, Koper - Izola : Zaprta cesta (20. marec 2017 ob 13:01)
LC, Izola - Koper, med Izolo in križiščem s Krožno cesto, popolna zapora za ves promet zaradi spremembe namembnosti obalnega pasu.

R2-418, Škocjan - Dobruška vas: Delo na cesti (20. marec 2017 ob 09:48)
R2-418, Škocjan - Dobruška vas - Dobrava pri Škocjanu, pomična polovična zapora zaradi izboljšave vodovodnega sistema predvidoma do 20. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-228, Spuhlja - Zavrč: Delo na cesti (13. marec 2017 ob 12:21)
R1-228, Ptuj - Zavrč, v Markovcih, polovična zapora zaradi izgradnje krožišč, predvidoma do 23. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-909, Sorica - Petrovo brdo: Zaprta cesta (27. oktober 2017 ob 09:01)
RT-909, Sorica - Petrovo Brdo, Petrovo Brdo - Spodnja Sorica, popolna zapora zaradi sanacije usadov predvidoma do 22. 12. 2017. Obvoz po cestah Petrovo Brdo - Podrošt in Sorica - Vresje.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 10:31)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (1. september 2017 ob 08:15)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 12. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 10:21)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, med Stopnikom in Lazami, več polovičnih zapor zaradi rekonstrukcije ceste do 30. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (18. september 2017 ob 10:08)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Anhovem, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste in križišča do 29. 11. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta (22. avgust 2017 ob 08:34)
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (20. november 2017 ob 08:24)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno. Občasno so možne tudi dnevne popolne zapore. Obvoz je v času zapor urejen in označen.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (27. oktober 2017 ob 09:38)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (16. avgust 2017 ob 11:21)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 31. 8. 2018. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (31. maj 2017 ob 09:17)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi poškodbe vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 12. 2017.

G1-9, Počivališče Podlehnik - Gruškovje: Delo na cesti (31. oktober 2017 ob 09:03)
G1-9, Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake (27. oktober 2017 ob 10:15)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek (27. oktober 2017 ob 10:14)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:51)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti (27. oktober 2017 ob 09:38)
RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake (15. november 2017 ob 07:14)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek (27. oktober 2017 ob 10:29)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-228 Spuhlja-Zavrč: Zastoj

R1-228, Spuhlja-Zavrč, mejni prehod Zavrč, Dubrava Križovljanska, zadnji podatek o čakalnih dobah: tovorna vozila 30 min pri vstopu.
Zadnji podatek: 21. november 2017 ob 03:33

Vir: Prometno-informacijski center

RTV v živo
02:15 Info-kanal
05:45 Kultura
01:25 Zabavni kanal
07:00 Minka: Kihanje, risanka, ponovitev
03:00 Poročila
04:00 Poročila
Facebook