Ceste

Stanje na cestah

Cesta čez prelaz Vršič je prevozna za vozila do 3,5 tone.

Dela:
- Na Kozini, na Bazoviški cesti, je zaradi izvedbe hodnika za pešce in krožišča popolna zapora ceste Kozina - Starod, obvoz je urejen.
- V Vuhredu je zaradi rekonstrukcije mostu čez Dravo popolna zapora ceste Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, obvoz je urejen.
Zadnji podatek: 22. februar 2017 ob 03:49

Stanje na državnih cestah

H4 , Razdrto - Nova Gorica: Izredni dogodek (21. februar 2017 ob 23:20)
H4, Razdrto - Nova Gorica, pred počivališčem Mlake - sever v smeri Vrtojbe, Italije sta zaradi izrednega dogodka zaprta vozni in prehitevalni pas, promet je preusmerjen preko počivališča.

R2-444, Vipava - Ajdovščina: Delo na cesti (21. februar 2017 ob 08:05)
R2-444, Vipava - Ajdovščina, v Vipavi, na Goriški cesti, polovična zapora zaradi gradnje krožišča do 27. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Delo na cesti (21. februar 2017 ob 07:59)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, pri Podplanini, polovična zapora zaradi popravila brežin do 8. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica: Delo na cesti (21. februar 2017 ob 07:48)
R3-635, Lesce - K. Gorica - Lipnica, pomična polovična zapora zaradi obrezovanja rastlin med 7.30 in 15.45 uro.

G2-102, Sp. Idrija - Godovič: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 15:05)
G2-102, Sp. Idrija - Godovič, pri odcepu za Mokraško vas, polovična zapora zaradi sanacije komunalne infrastrukture do 15. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:57)
R3-610, Marof - Žiri, pri Ledinskem Razpotju, polovična zapora zaradi izvedbe odvodnjavanja do 22. 2. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-225, Radmirje - Mozirje: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:46)
R1-225, Ljubno ob Savinji - Mozirje, Okonina - Grušovlje, polovična zapora zaradi izvedbe daljnovoda do 10. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-676, Sp. Pohanca - Kapele: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:27)
R3-676, Sp. Pohanca - Kapele, Artiče - Dečno selo, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 7. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-657, Bosljiva Loka - Osilnica: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:21)
R3-657, Osilnica - Bosljiva Loka, pri Selih, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja, predvidoma do 25. 2. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-107, Mestinje - Podplat: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:11)
G2-107, Mestinje - Podplat, v Mestinjah, polovična zapora zaradi gradnje kanalizacije do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-905, Gorje - Krnica: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:05)
RT-905, Gorje - Krnica, pri Zgornjih Gorjah, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-636, Lipnica - Gobovce: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 07:56)
R3-636, Lipnica - Gobovce, pri Gobovcah, pri križišču za Posavec, polovična zapora zaradi sanacije brežine, predvidoma do 23. 2. 2017, dnevno med 7:30 16:00. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Pivka - Ribnica: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 07:50)
G1-6, Pivka - Ribnica, pri Kalu, polovična zapora zaradi obnove cestišča do 15. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-212, Sodražica - Žlebič: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 07:38)
R1-212, Sodražica - Žlebič, Zamostec - Sodražica, polovična zapora zaradi obnove brežin do 1. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 08:34)
R3-648, Videm - pri Cerkvi - Struge, pri Strugah, polovična zapora zaradi gradnje vodovoda do 10. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-448, Pluska - Trebnje: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 07:39)
R2-448, Pluska - Trebnje, pri Benečiji, polovična zapora zaradi zaščite brežin do 1. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-408, Logatec - Žiri: Delo na cesti (16. februar 2017 ob 07:04)
R2-408, Logatec - Žiri, pri Brekovicah, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 1.9.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-108, Litija - Zagorje: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 08:06)
G2-108, Litija - Zagorje, Renke - Šklendrovec, polovična zapora zaradi sanacije brežine do 1. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-207, Godovič - Črni vrh: Delo na cesti (15. februar 2017 ob 08:03)
R1-207, Godovič - Črni vrh, v Godoviču, polovična zapora zaradi obnove vozišča do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-610, Pečnik - Žiri: Delo na cesti (15. februar 2017 ob 08:00)
R3-610, Marof - Žiri, v Mokraški vasi, polovična zapora zaradi gradnje komunalne infrastrukture do 30. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Soteska - Novo mesto: Delo na cesti (15. februar 2017 ob 07:28)
R2-419, Novo mesto - Dolenjske Toplice, pri Potoku, polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega sistema do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-206, Trenta - Bovec: Delo na cesti (14. februar 2017 ob 11:38)
R1-206, Trenta - Bovec, pri Kal - Koritnici, pomična polovična zapora zaradi novogradnje kanalizacijskega omrežja do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-5, Impoljca - Brestanica: Delo na cesti (13. februar 2017 ob 08:58)
G1-5, Celje - Zidani Most - Krško, pri Spodnjem Pijavškem, polovična zapora zaradi preplastitve ceste predvidoma do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-911, Rudno - Rovtarica: Zaprta cesta (10. februar 2017 ob 09:38)
RT-911, Rudno - Rovtarica, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2017.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 08:49)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Goričici pod Krimom, oviran promet zaradi ureditve ceste, predvidoma do 30. 4. 2017.

G2-106, Livold - Fara: Delo na cesti (10. februar 2017 ob 15:29)
G2-106, Kočevje - Petrina, pri Fari, polovična zapora zaradi izgradnje kablovoda, predvidoma do 18. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Kozina - Krvavi potok: Delo na cesti (3. februar 2017 ob 08:01)
G1-7, Kozina - Krvavi potok, v Kozini, na Bazoviški cesti, polovična zapora zaradi izvedbe hodnika za pešce in krožišča do 20. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7, Obrov - Kozina: Zaprta cesta (3. februar 2017 ob 08:04)
G1-7, Kozina - Starod, v Kozini, na Bazoviški cesti, popolna zapora zaradi izvedbe hodnika za pešce in krožišča do 20. 3. 2017. Obvoz je urejen.

R2-408, Logatec - Žiri: Izredni dogodek (17. februar 2017 ob 08:49)
R2-408, Logatec - Žiri, oviran promet na več odsekih zaradi poškodovanega cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Delo na cesti (2. februar 2017 ob 07:53)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, Gorenja Kanomlja - Srednja Kanomlja, polovična zapora zaradi obnove ceste, predvidoma do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-419, Šentjernej - Križaj: Delo na cesti (1. februar 2017 ob 08:55)
R2-419, Šentjernej - Kostanjevica na Krki, pri Dobravi pri Kostanjevici, polovična zapora zaradi ureditve ceste, predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-614, Opatje selo - Komen: Delo na cesti (1. februar 2017 ob 08:35)
R3-614, Opatje selo - Komen, pri Kostanjevici na Krasu, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja, predvidoma do 14. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-413, Zbilje - Vodice: Delo na cesti (30. januar 2017 ob 08:50)
R2-413, Zbilje - Vodice, Zbilje - Valburga, pomična polovična zapora zaradi dograditve hodnika za pešce in avtobusnih postajališč predvidoma do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-6, Postojna - Pivka: Delo na cesti (25. januar 2017 ob 09:01)
G1-6, Postojna - Pivka, Selce - Petelinje, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda, predvidoma do 15. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-11, Koper - Dragonja: Delo na cesti (7. februar 2017 ob 09:25)
G1-11, Koper - Dragonja, Pesjanci - Dragonja, pomična polovična zapora zaradi preplastitve vozišča, predvidoma do 28. 2. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Plave - Solkan: Delo na cesti (20. januar 2017 ob 09:07)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Šmavru, polovična zapora zaradi ureditve odvodnjavanja predvidoma do 14. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče: Zaprta cesta (16. januar 2017 ob 11:31)
R3-649, Zagradec - Ambrus - Žvirče, v Logu, popolna zapora zaradi obnove ceste do 10. 5. 2017. Obvoz je urejen po cesti Žvirče - Dvor - Žužemberk - Zagradec. iz smeri Grosuplja pa na relaciji Videm - Žvirče ali Krka - Zagradec - Ambrus.

RT-908, Mojstrana - Vrata: Zaprta cesta (16. januar 2017 ob 08:23)
RT-908, Mojstrana - Vrata, cesta v zimskem času zaprta , predvidoma do 15. 3. 2017.

R3-608, Lokve - Čepovan: Zaprta cesta (14. januar 2017 ob 20:10)
R3-608, Lokve - Čepovan, popolna zapora zaradi zimskih razmer.

R1-206, Vršič - Trenta: Izredni dogodek (20. februar 2017 ob 09:41)
R1-206, Kranjska Gora - Vršič - Trenta, prelaz Vršič, prevozen samo za vozila do 3,5 t.

R3-609, Predmeja - Lokve: Zaprta cesta (13. januar 2017 ob 23:28)
R3-609, Predmeja - Lokve, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2017.

R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša: Zaprta cesta (13. januar 2017 ob 23:29)
R3-608, Čepovan - Dolenja Trebuša, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2017.

G1-5, Brestanica - Krško: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 09:50)
G1-5, Celje - Krško, v Krškem, Valvasorjevo Nabrežje, več polovičnih zapor zaradi izvedbe protipoplavnih ukrepov do 15. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga: Zaprta cesta (3. januar 2017 ob 12:53)
RT-916, Dragarji - Medvedjek - Draga, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 03. 2017.

R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 08:00)
R2-439, Sv. Jurij ob Ščavnici - Cerkvenjak, Cerkvenjak - Kadrenci, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.3.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-102, Dolenja Trebuša - Želin: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 07:51)
G2-102, Dolenja Trebuša - Želin, pri Stopniku, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31.10.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:44)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Rodežu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 3.8.2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-714, Sp. Ivanjci - Gornja Radgona: Delo na cesti (24. januar 2017 ob 08:23)
R3-714, Sv. Jurij ob Ščavnici - Gornja Radgona, Stavešinski Vrh - Janžev Vrh, oviran promet zaradi poškodovanega vozišča in plazu, predvidoma do 28. 2. 2017.

R1-211, Kranj - Jeprca: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 06:02)
R1-211, Kranj - Jeprca, v Kranju, na Ljubljanski cesti, polovična zapora zaradi ureditve avtobusnega postajališča in priključka do 16. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-410, Tržič - Kokrica: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:56)
R2-410, Tržič - Kokrica, v Križah, polovična zapora zaradi prestavitve avtobusnega postajališča do 30. 4. 2017, dnevno med 7. in 17. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-432, Majšperk - Hajdina: Delo na cesti (19. januar 2017 ob 07:46)
R2-432, Majšperk - Apaški Križ, pri Apačah, polovična zapora zaradi ureditve krožišča do 28. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Zaprta cesta (30. november 2016 ob 16:45)
R3-605, Kambreško - Kuščar - Livek, cesta v zimskem času zaprta.

R3-690, Tržec - Zg. Leskovec: Delo na cesti (28. november 2016 ob 08:40)
R3-690, Tržec - Zg. Leskovec, pri Vareji, polovična zapora zaradi rekonstrukcije križišča do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-712, Žihlava - Rogoznica : Delo na cesti (24. november 2016 ob 07:58)
R3-712, Ptuj - Sv. Jurij ob Ščavnici, v Podvincih, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste, izgradnje pločnika in kanalizacije do 29. 9. 2017, dnevno med 7. in 16. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-212, Bloška Polica - Sodražica: Delo na cesti (24. november 2016 ob 07:44)
R1-212, Cerknica - Bloška Polica - Sodražica , Žimarice - Mlake, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovodnega omrežja do 10. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci: Delo na cesti (3. februar 2017 ob 07:32)
RT-941, Grabonoš - Kapela - Radenci, v Kapelskem Vrhu, polovična zapora zaradi ureditve pločnika do 28. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti (16. november 2016 ob 11:13)
R3-683, Pilštanj - Golobinjek, v Dobležičah, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-106, Škofljica - Šmarje Sap: Zaprta cesta (10. december 2016 ob 08:13)
G2-106, Šmarje Sap - Škofljica, in priključek Šmarje Sap, v Šmarju, popolna zapora zaradi dograditve AC priključka do 31. 8. 2017. Obvoz je urejen po regionalni cesti Šmarje Sap - Škofljica in po lokalni cesti.

A2-E70, Ljubljana - Obrežje: Zaprta cesta (30. november 2016 ob 13:06)
A2, Ljubljana - Obrežje na uvozu Škofljica, Kočevje v smeri Novega mesta bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt uvoz.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Zaprta cesta (30. november 2016 ob 13:06)
A2, Obrežje - Ljubljana na izvozu Škofljica, Kočevje iz smeri Obrežja, Hrvaške bo do 31. 8. 2017 zaradi del zaprt izvoz.

RT-931, Ribnica - Ribniška koča: Zaprta cesta (14. januar 2017 ob 01:20)
RT-931, Ribnica - Ribniška koča, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2017.

R3-660, Črnomelj - Dolenjci: Delo na cesti (9. januar 2017 ob 08:08)
R3-660, Črnomelj - Dolenjci, v Dolenjcih, polovična zapora zaradi ureditve križišča, do 31. 3. 2016. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-214, Kočevje - Stari Log: Delo na cesti (31. januar 2017 ob 15:31)
R1-214, Kočevje - Stari Log - Žužemberk, Mala Gora - Stari Log, pomična polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 20. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Ravbarkomanda - Postojna: Zaprta cesta (15. november 2016 ob 13:16)
R2-409, Ravbarkomanda - Postojna, v Postojni, na Ljubljanski cesti, popolna zapora zaradi izgradnje komunalne infrastrukture do 23. 5. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

G1-1, Radlje - Brezno: Delo na cesti (16. februar 2017 ob 07:42)
G1-1, Maribor - Dravograd, pri Podvelki, oviran promet zaradi ureditve križišča do 28. 2. 2017.

R2-428, S. Logar - Pavličevo sedlo: Zaprta cesta (29. december 2016 ob 06:09)
R2-428, Solčava - Pavličevo sedlo, prelaz Pavličevo sedlo, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2017.

R3-605, Kambreško - Kuščar. - Livek: Delo na cesti (11. november 2016 ob 07:46)
R3-605, Kambreško - Livek, polovična zapora zaradi modernizacije ceste do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-915, Grda Draga - Pudob: Zaprta cesta (14. januar 2017 ob 01:02)
RT-915, Ilirska Bistrica - Grda Draga - Pudob, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 15. 3. 2017.

RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče: Delo na cesti (8. november 2016 ob 15:06)
RT-924, Podlom - Kranjski Rak - Luče, pri Podvolovljeku, polovična zapora zaradi sanacije vozišča do 31. 3. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-704, Radlje - Ribnica: Zaprta cesta (7. november 2016 ob 11:55)
R3-704, Radlje ob Dravi - Ribnica na Pohorju, v Vuhredu, most čez Dravo, popolna zapora zaradi rekonstrukcije mostu, predvidoma do 30. 5. 2018. Obvoz je urejen po cesti Vuhred - Sv. Vid - Muta - Radlje ob Dravi.

LC-041010, Unec - Planina: Delo na cesti (18. januar 2017 ob 08:05)
R3-753, Unec - Planina, oviran promet zaradi obnove vozišča predvidoma do 1. 3. 2017

RT-928, Mozirje - Golte: Izredni dogodek (29. november 2016 ob 09:24)
RT-928, Mozirje - Golte, Mozirje - Sele, polovična zapora zaradi udrte brežine in bankine predvidoma do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-634, Gorje - Bled: Delo na cesti (30. januar 2017 ob 08:40)
R3-634, Bled - Gorje - Pokljuka, pri Rečici, oviran promet zaradi rekonstrukcije ceste do 10. 4. 2017.

R1-225, Kamnik : Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:01)
R1-225, Kamnik - Stahovica, v Kamniku, Cankarjeva cesta, oviran promet zaradi obnove vozišča do 30. 5. 2017.

RT-902, Strmec - Mangart: Zaprta cesta (27. oktober 2016 ob 08:58)
RT-902, Strmec - Mangart, cesta v zimskem času zaprta, predvidoma do 31. 3. 2017.

R2-402, Dobrovo - Neblo: Delo na cesti (17. februar 2017 ob 09:05)
R2-402, Dobrovo - Neblo, v Dobrovem, polovična zapora zaradi izgradnje krožišča do 30. 3. 2017.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (17. oktober 2016 ob 10:49)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, Stanošina - Kozminci, polovična zapora zaradi gradnje AC Draženci - Gruškovje, predvidoma do 22. 12. 2017, dnevno med 7. in 18. uro. Promet poteka izmenično enosmerno.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Prepoved za tovornjake (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, Lukanja - Pesek, prepoved za tovorna vozila nad 7,5 t zaradi sanacije udora ceste.

R3-642, Vrhnika - Podpeč: Delo na cesti (28. november 2016 ob 08:01)
R3-642, Vrhnika - Podpeč, pri Verdu, polovična zapora zaradi ureditve pločnika in rekonstrukcije ceste, predvidoma do 27. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Delo na cesti (6. oktober 2016 ob 08:52)
R2-403, Kneža - Podbrdo, pri Kneži, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 15. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-622, Goriče - Kal: Delo na cesti (4. oktober 2016 ob 08:10)
R3-622, Divača - Kal - Pivka, na Kalu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste predvidoma do 21. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

A2-E70, Obrežje - Ljubljana: Delo na cesti (31. december 2016 ob 22:21)
A2, Obrežje - Ljubljana, med izvozom Škofljica, Kočevje in predorom Mali Vrh v smeri Ljubljane je zaradi del oviran promet.

R1-208, Gračišče - Sočerga: Delo na cesti (20. januar 2017 ob 08:10)
R1-208, Sočerga - MP Sočerga, oviran promet zaradi preplastitve vozišča do 22. 2. 2017.

R3-749, Jurovski Dol - Lenart: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 07:30)
R3-749, Pesnica - Jurovski Dol - Lenart, pri Jurovskem Dolu, na več odsekih polovična zapora zaradi sanacije plazov in obnove vozišča predvidoma do 30. 10. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-642, Podpeč - Ig: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 05:53)
R3-642, Podpeč - Ig, pri Jezeru, polovična zapora zaradi gradnje vodarne Virje, do 3. 4. 2017, občasno bodo med 8. in 15.30 15 minutne popolne zapore.

R3-689, Podlehnik - Kozminci: Delo na cesti (15. december 2016 ob 09:59)
R3-689, Podlehnik - Kozminci, v Zaklu, polovična zapora zaradi del do 15. 8. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-667, Zbure - Mačkovec: Delo na cesti (30. januar 2017 ob 08:26)
R3-667, Zbure - Mačkovec, pri Šmarjeti, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 31. 7. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-404, Ilirska Bistrica - Pivka: Delo na cesti (3. januar 2017 ob 08:22)
R2-404, Ilirska Bistrica - Knežak - Pivka, med Pivko in Zagorjem, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-683, Pilštanj - Golobinjek: Delo na cesti (16. november 2016 ob 11:14)
R3-683, Pilštanj - Golobinjek, pri Selih, polovična zapora zaradi sanacije plazu do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-1, Brezno - Ruta: Delo na cesti (18. avgust 2016 ob 09:53)
G1-1, Maribor - Dravograd, med Vurmatom in Zgornjim Kozjim Vrhom, polovična zapora zaradi izgradnje vodovoda do 21. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

LC-993, Apače - Hajdina: Zaprta cesta (19. januar 2017 ob 07:47)
LC-993, Lovrenc na Dravskem Polju - Hajdina, v Apačah, Lovrenška cesta, med križiščem s Tovarniško cesto in Apaškim Križem proti Hajdini, popolna zapora zaradi ureditve krožišča, predvidoma do 28. 7. 2017. Obvoz je urejen po lokalnih cestah.

R1-204, Dutovlje - Sežana: Delo na cesti (1. december 2016 ob 07:42)
R1-204, Dutovlje - Sežana, v Križu, polovična zapora zaradi ureditve ceste in izgradnje hodnika za pešce do 30. 6. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-409, Vrhnika - Logatec: Delo na cesti (22. december 2016 ob 07:28)
R2-409, Logatec - Vrhnika, v Logatcu, na Tržaški cesti, oviran promet zaradi sanacije poškodovanega vozišča, predvidoma do 1. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-697, Nazarje - Gornji grad: Delo na cesti (20. februar 2017 ob 08:41)
R3-697, Nazarje - Gornji grad, v Nazarjah, na Savinjski in Zadrečki cesti, polovična zapora zaradi obnove ceste in rekonstrukcije križišča do 30. 5. 2017.

R1-203, Žaga - Kobarid: Delo na cesti (15. december 2016 ob 08:46)
R1-203, Žaga - Kobarid, v Trnovem ob Soči, polovična zapora zaradi rekonstrukcije ceste do 5. 7. 2017. Možne 20 minutne popolne zapore izven prometnih konic. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-612, Plave - Gonjače: Zaprta cesta (16. december 2016 ob 18:33)
R3-612, Plave - Gonjače, v Plavah, popolna zapora zaradi sanacije mostu do 30. 3. 2017. Obvoz je urejen.

R3-716, Lemerje - Grad: Delo na cesti (30. december 2016 ob 08:08)
R3-716, Lemerje - Grad, pri Zenkovcih, oviran promet zaradi popravila vozišča in mostne ograje predvidoma do 31. 5. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R2-403, Kneža - Podbrdo: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 07:48)
R2-403, Kneža - Podbrdo, polovična zapora zaradi padajočega kamenja. Promet poteka izmenično enosmerno.

R1-203, Predel - Bovec: Delo na cesti (20. december 2016 ob 07:47)
R1-203, Predel - Bovec, pri Ravnem Lazu, polovična zapora zaradi rekonstrukcije mostu čez Koritnico, do 30. 4. 2017. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-716, Grad: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 08:09)
R3-716, Kuzma - Lemerje, pri Gradu, oviran promet zaradi poškodovanega cestišča.

G1-9, Jurovci - Gruškovje: Delo na cesti (6. november 2015 ob 06:18)
G1-9, Draženci - Podlehnik - MP Gruškovje, na več odsekih, oviran promet zaradi gradnje AC do 29. 12. 2017. Na več odsekih bo promet občasno potekal izmenično enosmerno ali z urejenim obvozom.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Prepoved za tovornjake (30. december 2016 ob 08:20)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, je prepovedan promet za tovorna vozila nad 3,5 t zaradi plazu.

R3-749, Vosek - Jurovski Dol: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 08:20)
R3-749, Vosek - Jurovski Dol, pri Zgornjih Partinjah, polovična zapora zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-662, Metlika - Božakovo: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:51)
R3-662, Metlika - Božakovo, MP Božakovo, popolna zapora za motorna vozila zaradi poškodovanega mostu.

G2-103, Ušnik - Plave: Izredni dogodek (30. december 2016 ob 07:49)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Gorenjem Logu, polovična zapora zaradi dotrajanosti propusta. Promet poteka izmenično enosmerno.

G2-103, Ušnik - Plave: Zaprta cesta (23. januar 2017 ob 11:08)
G2-103, Nova Gorica - Tolmin, pri Selah pri Volčah, popolna zapora zaradi gradnje nadomestnega mostu predvidoma do 14. 3. 2017. Promet poteka ob gradbišču izmenično enosmerno.

RT-912, Novaki - Cerkno: Izredni dogodek (15. november 2016 ob 07:55)
RT-912, Novaki - Cerkno, oviran promet zaradi plazu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-621, Kalce - Col: Izredni dogodek (31. januar 2017 ob 08:43)
R3-621, Kalce - Col, pri Podkraju, polovična zapora zaradi poškodovanega podpornega zidu. Promet poteka izmenično enosmerno.

R3-718, Fikšinci: Zaprta cesta (30. december 2016 ob 08:08)
R3-718, Pertoča - Fikšinci, pri Fikšincih, popolna zapora zaradi plazu in vdora cestišča. Obvoza ni.

RT-930, Pesek - Oplotnica: Delo na cesti (28. oktober 2016 ob 09:39)
RT-930, Pesek - Oplotnica, med Lukanjo in Peskom, oviran promet zaradi sanacije udora cestišča.

R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija: Prepoved za tovornjake (15. november 2016 ob 07:56)
R3-610, Dolenja Trebuša - Sp. Idrija, v Srednji Kanomlji, prepoved za tovorna vozila nad 7,5t zaradi poškodbe na podpornem zidu.

R3-653, Hrib - Trava - Podplanina: Izredni dogodek (28. oktober 2016 ob 09:30)
R3-653, Hrib - Trava - Podplanina, na več odsekih polovične zapore zaradi zdrsa brežin. Promet poteka izmenično enosmerno.

G1-7 Starod-Kozina: Zastoj

G1-7, Starod-Kozina, mejni prehod Starod, povečan tovorni promet pri vstopu. Predvidena čakalna doba je 30 minut.
Zadnji podatek: 22. februar 2017 ob 03:49

Vir: Prometno-informacijski center

INFORMATIVNE ODDAJE
Odmevi 21.02.2017
Slovenska kronika 21.02.2017
Dnevnik 21.02.2017
Odmevi 20.02.2017
Slovenska kronika 20.02.2017
Dnevnik 20.02.2017
Dnevnik 19.02.2017
Dnevnik 18.02.2017
Odmevi 17.02.2017
Slovenska kronika 17.02.2017
Dnevnik 17.02.2017
Odmevi 16.02.2017
Slovenska kronika 16.02.2017
Dnevnik 16.02.2017
Odmevi 15.02.2017
RTV v živo
01:50 Info-kanal
05:40 Kultura
01:45 Zabavni kanal
06:30 Otroški kanal
05:00 JUTRANJI PROGRAM (od 5.00 do 9.00), Poročila
05:05 Poročilo sinoptikov, živo, vreme, temperature, biovreme po Sloveniji ob petih
Facebook