Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje

Stacionarna omrežja (televoting 089)
Mobilna omrežja (USSD)
SMS storitve


Splošni pogoji uporabe in navodila za glasovanje iz mobilnih omrežij (USSD)

Navodila za mobilno glasovanje za RTV oddaje (npr. Zvezde pojejo)

Mobilno glasovanje in mobilni kviz
Pogoji sodelovanja za uporabnike mobilnega omrežja Telekom Slovenije (Naročniki in Mobiuporabniki), Debitelove uporabnike (Debitel naročniki in uporabniki Debikartice), Izimobilove uporabnike, Simobilove naročnike, Halo uporabnike, Tušmobil naročnike in Tušmobil predplačnike.

1. Splošne določbe

Opis storitve
V okviru RTV oddaj lahko preko mobilnih telefonov s pomočjo USSD glasovanja (v nadaljevanju Mobilno glasovanje in mobilni kviz) sodelujete v anketah, kvizih in drugih vrstah vprašanj. V primeru, da je z glasovanjem povezana tudi nagradna igra, o čemer bodo sodelujoči sproti obveščeni, se le ti v primeru, da so izžrebani, strinjajo z objavo njihovih podatkov.

Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik in izvajalec storitve je RTV Slovenija.
Ponudniki poti so družbe Telekom Slovenije, d. d., Simobil d. d. in Tušmobil d. o. o..
Prenos glasovanja poteka preko omrežij Telekom Slovenije GSM / UMTS, Simobil in Tušmobil.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, Telekomov, Simobilov, Debitelov, Tušmobilov ali Izimobilov uporabnik, ki se s sodelovanjem v igri strinja s tem, da se njegova telefonska številka posreduje Ponudniku storitev za namen te igre. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.
Splošni pogoji poslovanja za uporabo storitev digitalnih mobilnih javnih telekomunikacijskih omrežij družb Telekom Slovenije, d. d., Simobil d. d. in Tušmobil d. o. o. (v nadaljevanju Telekomovi, Simobilovi in Tušmobilovi splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi sistema Mobilno glasovanje in mobilni kviz uporabljajo smiselno, v kolikor ni drugače urejeno v pričujočih Pogojih.

2. Uporaba storitev Mobilno glasovanje in mobilni kviz

Starost in odgovornost
Storitev stacionarno glasovanje lahko uporablja oziroma lahko sodeluje le oseba starejša od 18 let.

Plačilo storitev
Storitve sistema Mobilno glasovanje in mobilni kviz so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa ponudnik poti. Ponudnik poti obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporaba storitve je
na računu izkazana v skupini storitev “Pogovori na posebne številke”. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev.

Cenik:
Cena klica je 0,10432 evra (25 SIT), 0,20865 evra (50 SIT) ali 0,41729 evra (100 SIT) (z vključenim DDV) in je vsakič posebej objavljena v oddaji. Mobiuporabniki lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

3. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in ponudnik poti nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
c) sistem USSD glasovanja ni absolutno zanesljiv.

5. Reklamacije

Uporabnikom je zagotavlja 24-urna podpora in pomoč na elektronskem naslovu mmc@rtvslo.si. Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne vsebinske reklamacije.

Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani ponudnika poti, posredoval ponudniku poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na ponudnika poti, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi ponudnika poti, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru pozitivno rešene reklamacije, ki se nanaša na plačilo storitev, bo ponudnik poti vrnil uporabniku znesek, na katerega se nanaša predmetna reklamacija v obliki dobropisa oziroma v skladu z lastnimi postopki.
Ponudnik poti rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo ponudnika poti v roku petnajst (15) dni od prejema računa. Vse reklamacije povezane z delovanjem GSM / UMTS omrežja in USSD glasovanja rešuje ponudnik poti.

6. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in navodili ponudnika poti. Ponudnik storitve bo o vseh spremembah in novostih svoje uporabnike obveščal na vseh mestih, kjer so objavljena navodila za uporabo storitev in Pogoji.

7. Kršenje pogojev

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, odstrani oziroma jim onemogoči interaktivno sodelovanje v televizijskih oddajah. Uporabnik storitev se ob uporabi storitev Mobilno glasovanje in mobilni kviz zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali ponudniku poti kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi sistema Mobilno glasovanje in mobilni kviz s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov mmc@rtvslo.si ali na naslov RTV Slovenija, MMC, za Mobilno glasovanje in mobilni kviz, 1550 Ljubljana.

8. Spremembe

Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe sistema Mobilno glasovanje in mobilni kviz. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe sistema Mobilno glasovanje in mobilni kviz, na primeren način o tem obvestil uporabnike.


Tipi in cene USSD zahtev

Tipi posameznih USSD zahtev oziroma klicev, ki se bodo prikazovale na računu ter cena za uporabnika.

Koda USSD Uporaba storitve Namen dogodka USSD Ime dogodka

Cena

*303*XXX#
*313*XXX#
Interaktivne storitve USSD glasovanje RTVSLO USSD

0,10432 evra

*303*XXX#
*313*XXX#
Interaktivne storitve USSD glasovanje RTVSLO USSD

0,20865 evra

*303*XXX#
*313*XXX#
Interaktivne storitve USSD glasovanje RTVSLO USSD

0,41729 evra

Cene vključujejo DDV.

*Pri USSD glasovanju se zaračunava tudi predobdobje in poobdobje glasovanja:
- predobdobje glasovanja (pred začetkom glasovanja)    0,04172   EUR z DDV
- poobdobje glasovanja (ko se glasovanje zaključi)     0,04172  EUR z DDV

Kazalo