Kako lahko ovrednotimo kreativne in znanstvene procese v produkciji zvočne in radijske umetnosti? Na področju umetnosti je težko kvantificirati in izmeriti dosežke procesu ustvarjanja, sprejemanja, učenja, saj izkušnje in rezultati, ki se ocenjujejo, to težko na ustrezen način ovrednotijo. Evalvacija je zato najmanj priljubljen, a nujen korak v vseh projektih, saj le tako lahko projektni timi zabeležijo in kasneje predstavijo izkušnje in rezultate projekta in jih uporabijo v prihodnjih aktivnostih. Pri vrednotenju umetniških dosežkov se zato običajno uporablja metoda vprašanj, ki pomagajo na ustrezen način predstaviti dosežene izkušnje in številčno ovrednotiti rezultate.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Na spletnem seminarju Kako vrednotiti procese ustvarjanja in poslušanja v zvočni in radijski umetnosti raziskovalci iz treh partnerskih organizacij predstavljajo svoje metodologije ocenjevanja s praktičnimi primeri zvočnih in radijskih umetnin za otroke in učence.

Spletni seminar v angleškem jeziku Kako vrednotiti procese ustvarjanja in poslušanja v zvočni in radijski umetnosti bo mogoče spremljati na tej povezavi. Udeležba je brezplačna.

Katarina Habe, Katarina Zadnik in Katarina Kompan Erzar (Univerza v Ljubljani) predstaviljajo metodologijo, ki omogoča celostno vrednotenje radiofoničnih iger za najmlajše. Zaradi razvojno-psihološke specifičnosti je pomembno izbrati metodološke pristope, primerne tej starostni populaciji. Predstavitev bo obogatena s primerom dobre prakse – z metodo triangulacije podatkov, pridobljenih na podlagi otroške risbe (figurativno izražanje), otrokovih odgovorov (besedno izražanje) in analize vedenjskih odzivov (vedenjsko izražanje) po poslušanju radijskega gradiva in dopolnjena z zvočno-glasbeno analizo radijskih del.

Dana Papachristou in Yorgos Samantas iz TWIXTlab, Grčija predstavljata tri primere umetniških izobraževalnih delavnic z gluhimi in naglušnimi študenti in rezultate teh procesov, ki so umetniška dela, narejena v sodelovanju s povabljenimi umetniki in študenti. Predavatelja bosta poskusila odgovoriti na vprašanje, kako lahko ovrednotimo umetniško delo kot skupek materialov, konceptov in odnosov, ne da bi pri tem izgubili fokus na izobraževalni in produkcijski potencial tega dela? Pri predstavitvi projekta Audibility bosta predstavila teoretični okvir, ki izhaja iz obstoječe literature o antropologiji gluhih, izobraževanju in teoriji umetnosti. Predstavljen bo tudi praktični vodnik po obstoječih aplikacijah, ki lajšajo dostopnost gluhim in omogočajo čutno prevajanjem. Predavanje bosta dopolnila s primeri kuratorskih pristopov in predstavitvijo opažanj s terena, podprtimi s povratnimi informacijami pedagoškega osebja in s kratkimi predstavitvami izsekov umetniških del.

Foto: SOJ RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO

Ana Čorić, ocenjevalka Radioteatra Bajsić & prijatelji iz Hrvaške bo predstavila ocenjevanje dela projekta B-AIR, ki je namenjen ustvarjanju avdio umetnosti skupaj z otroki kot izvajalci v radiofoničnih gledaliških predstavah (Drevo, ki je pelo, Vojne svetov). Uporabljena metodologija izhaja iz raziskav, ki temeljijo na igričarstvu in fokusnih skupinah z odraslimi ustvarjalci in izvajalci radiofonskih gledaliških iger. Glede na dejstvo, da je bila raziskava izvedena med epidemijo Covid-19 in posledičnim zaprtjem družbe ter tudi v času močnih potresov na Hrvaškem, je raziskava odprla vprašanja o občinstvu in razvoju skupnosti v času krize ter možnostih povezovanja in sodelovanja (radio)gledališča, glasbenega izobraževanja in zvočne pedagogike.

Spletno predavanje je del projekta B-AIR – Art Infinity Radio – Ustvarjanje zvočne umetnosti za dojenčke, malčke in ranljive skupine, ki ga sofinancira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije.